เนื้อเพลง My Baby Left Me คำอ่านไทย Rox

Oh yeah
(โอ เย่)
My baby left my sad
(ไม เบบิ เล็ฟท ไม แซ็ด)
He didn’t do nothing right
(ฮี ดิ๊นอิน ดู นัธอิง ไรท)

My baby left me
(ไม เบบิ เล็ฟท มี)
My baby left me dry
(ไม เบบิ เล็ฟท มี ดไร)
My baby left my sad
(ไม เบบิ เล็ฟท ไม แซ็ด)
He didn’t do nothing right
(ฮี ดิ๊นอิน ดู นัธอิง ไรท)

My baby left me
(ไม เบบิ เล็ฟท มี)
My baby left me so dry to the bone
(ไม เบบิ เล็ฟท มี โซ ดไร ทู เดอะ โบน)
And he left me alone
(แอ็นด ฮี เล็ฟท มี อะโลน)
Oh yeah
(โอ เย่)

Consequences after murder [unverified]
(คอนซิคเว็นซ อาฟเทอะ เมอเดอะ [ อันเวรีไฟล ])
Situations did you further
(ซิชิวเอฌัน ดิด ยู เฟอเฑอะ)
Close one eye and dream the rest
(คโลส วัน ไอ แอ็นด ดรีม เดอะ เร็ซท)
I was called the early learner
(ไอ วอส คอล ดิ เออลิ เลียเนอ)

And you were the heart stirrer [unverified]
(แอ็นด ยู เวอ เดอะ ฮาท สเตเรอ [ อันเวรีไฟล ])
But this I never coulda guessed
(บัท ที ซาย เนฝเออะ คอดา เก็ซ)
You pulled on me until you knew I’d break
(ยู พุล ออน มี อันทีล ยู นยู อาย บเรค)

My baby left my sad
(ไม เบบิ เล็ฟท ไม แซ็ด)
He didn’t do nothing right
(ฮี ดิ๊นอิน ดู นัธอิง ไรท)

My baby left me
(ไม เบบิ เล็ฟท มี)
My baby left me dry
(ไม เบบิ เล็ฟท มี ดไร)
My baby left my sad
(ไม เบบิ เล็ฟท ไม แซ็ด)
He didn’t do nothing right
(ฮี ดิ๊นอิน ดู นัธอิง ไรท)
[adsense]
My baby left me
(ไม เบบิ เล็ฟท มี)
My baby left me so dry to the bone
(ไม เบบิ เล็ฟท มี โซ ดไร ทู เดอะ โบน)
And he left me alone
(แอ็นด ฮี เล็ฟท มี อะโลน)
Oh yeah
(โอ เย่)

So who’s to blame for the messy ending
(โซ ฮู ทู บเลม ฟอ เดอะ เมซซิ เอนดิง)
You say it’s me but we’d be pretending
(ยู เซ อิทซ มี บัท เว็ด บี พรีเทนดิง)
You work your dirt just like a pro
(ยู เวิค ยุร เดิท จัซท ไลค เก พโร)
‘Cause you were a
(คอส ยู เวอ อะ)

Freedom fighter, compulsive liar
(ฟรีดัม ไฟทเออะ , คอมพัลซิฝ ไลเออะ)
And a really good lucky trier
(แอ็นด อะ ริแอ็ลลิ กุด ลัคคิ ทไรเออะ)
More than I had ever known
(โม แฑ็น นาย แฮ็ด เอฝเออะ โนน)
You pulled on me until you knew I’d break
(ยู พุล ออน มี อันทีล ยู นยู อาย บเรค)

My baby left my sad
(ไม เบบิ เล็ฟท ไม แซ็ด)
He didn’t do nothing right
(ฮี ดิ๊นอิน ดู นัธอิง ไรท)

My baby left me
(ไม เบบิ เล็ฟท มี)
My baby left me dry
(ไม เบบิ เล็ฟท มี ดไร)
My baby left my sad
(ไม เบบิ เล็ฟท ไม แซ็ด)
He didn’t do nothing right
(ฮี ดิ๊นอิน ดู นัธอิง ไรท)

My baby left me
(ไม เบบิ เล็ฟท มี)
My baby left me so dry to the bone
(ไม เบบิ เล็ฟท มี โซ ดไร ทู เดอะ โบน)
And he left me alone
(แอ็นด ฮี เล็ฟท มี อะโลน)
And he left me alone
(แอ็นด ฮี เล็ฟท มี อะโลน)
And he left me alone
(แอ็นด ฮี เล็ฟท มี อะโลน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Baby Left Me คำอ่านไทย Rox

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น