เนื้อเพลง Half The Lies You Tell Ain’t True คำอ่านไทย Stereophonics

you could lick or chew tongue in style
(ยู เคิด ลิค ออ ชิว ทั๊ง อิน สไทล์)
tonight champagne drag queen suit pinstripe
(ทูไน๊ท แฌ็มเพน ดแร็ก ควีน ซุ๊ท pinstripe)
outta line it’s time to try how blisters
(เอ๊าตา ไลน์ อิทซ ไทม์ ทู ธราย ฮาว บลีซเทอะ)
on your feet blisters up your spine
(ออน ยุร ฟีท บลีซเทอะ อั๊พ ยุร ซไพน)
if i could choose from two
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด ชู๊ส ฟรอม ทู)
i’d mime to be a smile
(อาย ไมม ทู บี อะ สไมล์)
but when you rely on a lie that’s true
(บั๊ท เว็น ยู รีลาย ออน อะ ไล แด้ท ทรู)
and no one believes in the things you do
(แอนด์ โน วัน บีลี๊ฝ ซิน เดอะ ทริง เอส ยู ดู)
’cause half of the lies you tell ain’t
(ค๊อส ฮาล์ฟ อ็อฝ เดอะ ไล ยู เทลล เอน)
true i’m gonna find out i’m gonna find a
(ทรู แอม กอนนะ ไฟนด์ เอ๊าท แอม กอนนะ ไฟนด์ อะ)
piece of you
(พี๊ซ อ็อฝ ยู)
you could pick and lose diesel dreams for
(ยู เคิด พิค แอนด์ ลู้ส ดีเส็ล ดรีม ฟอร์)
crime i should win and choose colours
(ไคร์ม ไอ เชิด วิน แอนด์ ชู๊ส คัลเออะ)
undersize a naked fake that’s a face that
(อันเดอะไซส อะ เน๊คเค่ด เฟ้ค แด้ท ซา เฟซ แดท)
fits
(ฟิท)
for two sex brings out the spies hanging
(ฟอร์ ทู เซ็กซ บริง เอส เอ๊าท เดอะ สไป๊ท แฮงอิง)
from your feet hollywood star style but
(ฟรอม ยุร ฟีท ฮอลิวูด สทาร์ สไทล์ บั๊ท)
when you rely on a lie that’s true
(เว็น ยู รีลาย ออน อะ ไล แด้ท ทรู)
no one believes in the things you do
(โน วัน บีลี๊ฝ ซิน เดอะ ทริง เอส ยู ดู)
’cause half of the lies you tell
(ค๊อส ฮาล์ฟ อ็อฝ เดอะ ไล ยู เทลล)
ain’t true
(เอน ทรู)
i’m gonna find out, i’m gonna find a piece
(แอม กอนนะ ไฟนด์ เอ๊าท , แอม กอนนะ ไฟนด์ อะ พี๊ซ)
of you
(อ็อฝ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Half The Lies You Tell Ain’t True คำอ่านไทย Stereophonics

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น