เนื้อเพลง I Ain’t The One คำอ่านไทย Tyrese

Tyrese, Darkchild,
(Tyrese , ดาคแชล ,)
Baby you tell me what you’re used,
(เบ๊บี้ ยู เทลล มี ว๊อท ยัวร์ ยู๊ส ,)
But there’s certain things I don’t do.
(บั๊ท แดร์ เซ๊อร์เท่น ทริง เอส ซาย ด้อนท์ ดู)
So when you thinking I’m gonna trick on you,
(โซ เว็น ยู ติ้งกิง แอม กอนนะ ทริ๊ค ออน ยู ,)
I dunno what gotten into you, baby.
(ไอ ดันโน ว๊อท กอททน อิ๊นทู ยู , เบ๊บี้)
Cause I never bought a diamond,
(ค๊อส ไอ เน๊เฝ่อร์ บอท ดา ได๊ม่อนดํ ,)
And I never took you shopping.
(แอนด์ ดาย เน๊เฝ่อร์ ทุค ยู ชอปปิ้ง)
And I ain’t gonna start right,
(แอนด์ ดาย เอน กอนนะ สท๊าร์ท ไร๊ท ,)
I’m sorry that not the way I get down.
(แอม ซ๊อรี่ แดท น็อท เดอะ เวย์ ไอ เก็ท เดาน)

Baby I don’t know, who you have played before,
(เบ๊บี้ ไอ ด้อนท์ โนว์ , ฮู ยู แฮ็ฝ เพลย์ บีฟอร์ ,)
But baby it’ll never be me,
(บั๊ท เบ๊บี้ อิว เน๊เฝ่อร์ บี มี ,)
I’m not the one that you be playing, no.
(แอม น็อท ดิ วัน แดท ยู บี พเลนิ่ง , โน)
Baby I don’t know, what you have heard before,
(เบ๊บี้ ไอ ด้อนท์ โนว์ , ว๊อท ยู แฮ็ฝ เฮิด บีฟอร์ ,)
And all the things you heard about me,
(แอนด์ ออล เดอะ ทริง เอส ยู เฮิด อะเบ๊าท มี ,)
I hope I didn’t let you down, baby.
(ไอ โฮพ ไอ ดิ๊นอิน เล็ท ยู เดาน , เบ๊บี้)

Baby, baby I ain’t the one,
(เบ๊บี้ , เบ๊บี้ ไอ เอน ดิ วัน ,)
To get your hair and nails done.
(ทู เก็ท ยุร แฮร์ แอนด์ เนล ดัน)
Girl I’m not about to buy you everything,
(เกิร์ล แอม น็อท อะเบ๊าท ทู บาย ยู เอ๊วี่ติง ,)
Like material things, shopping sprees,
(ไล๊ค มะเทียเรียล ทริง เอส , ชอปปิ้ง ซพรี ,)
Girl that ain’t me.
(เกิร์ล แดท เอน มี)
Baby, baby I ain’t the one,
(เบ๊บี้ , เบ๊บี้ ไอ เอน ดิ วัน ,)
To get your hair and nails done.
(ทู เก็ท ยุร แฮร์ แอนด์ เนล ดัน)
Girl I’m not about to buy you everything,
(เกิร์ล แอม น็อท อะเบ๊าท ทู บาย ยู เอ๊วี่ติง ,)
Like material things, shopping sprees,
(ไล๊ค มะเทียเรียล ทริง เอส , ชอปปิ้ง ซพรี ,)
Baby that ain’t me.
(เบ๊บี้ แดท เอน มี)

Girl you said that were big on me,
(เกิร์ล ยู เซ็ด แดท เวอ บิ๊ก ออน มี ,)
But all you big is on is my money,
(บั๊ท ดอร์ ยู บิ๊ก อีส ออน อีส มาย มั๊นนี่ ,)
And baby girl I’m on to you,
(แอนด์ เบ๊บี้ เกิร์ล แอม ออน ทู ยู ,)
And it’s a shame cause I was digging you.
(แอนด์ อิทซ ซา เชม ค๊อส ไอ วอส ดีกกิง ยู)
Baby, if you wouldn’t have to see me,
(เบ๊บี้ , อิ๊ฟ ยู วูดดึ่น แฮ็ฝ ทู ซี มี ,)
You would’ve almost been my baby,
(ยู วูดเด็ป อ๊อลโมสท บีน มาย เบ๊บี้ ,)
But baby check it, I’m cool on you,
(บั๊ท เบ๊บี้ เช็ค อิท , แอม คูล ออน ยู ,)
Now can you tell me who’s playing you.
(นาว แคน ยู เทลล มี ฮู พเลนิ่ง ยู)

Baby I don’t know, who you have played before,
(เบ๊บี้ ไอ ด้อนท์ โนว์ , ฮู ยู แฮ็ฝ เพลย์ บีฟอร์ ,)
But baby it’ll never be me,
(บั๊ท เบ๊บี้ อิว เน๊เฝ่อร์ บี มี ,)
I’m not the one that you be playing, no.
(แอม น็อท ดิ วัน แดท ยู บี พเลนิ่ง , โน)
Baby I don’t know, what you have heard before,
(เบ๊บี้ ไอ ด้อนท์ โนว์ , ว๊อท ยู แฮ็ฝ เฮิด บีฟอร์ ,)
And all the things you heard about me,
(แอนด์ ออล เดอะ ทริง เอส ยู เฮิด อะเบ๊าท มี ,)
I hope I didn’t let you down, baby.
(ไอ โฮพ ไอ ดิ๊นอิน เล็ท ยู เดาน , เบ๊บี้)

Baby, baby I ain’t the one,
(เบ๊บี้ , เบ๊บี้ ไอ เอน ดิ วัน ,)
To get your hair and nails done.
(ทู เก็ท ยุร แฮร์ แอนด์ เนล ดัน)
Girl I’m not about to buy you everything,
(เกิร์ล แอม น็อท อะเบ๊าท ทู บาย ยู เอ๊วี่ติง ,)
Like material things, shopping sprees,
(ไล๊ค มะเทียเรียล ทริง เอส , ชอปปิ้ง ซพรี ,)
Girl that ain’t me.
(เกิร์ล แดท เอน มี)
Baby, baby I ain’t the one,
(เบ๊บี้ , เบ๊บี้ ไอ เอน ดิ วัน ,)
To get your hair and nails done.
(ทู เก็ท ยุร แฮร์ แอนด์ เนล ดัน)
Girl I’m not about to buy you everything,
(เกิร์ล แอม น็อท อะเบ๊าท ทู บาย ยู เอ๊วี่ติง ,)
Like material things, shopping sprees,
(ไล๊ค มะเทียเรียล ทริง เอส , ชอปปิ้ง ซพรี ,)
Baby that ain’t me.
(เบ๊บี้ แดท เอน มี)

Baby, baby I ain’t the one,
(เบ๊บี้ , เบ๊บี้ ไอ เอน ดิ วัน ,)
To get your hair and nails done.
(ทู เก็ท ยุร แฮร์ แอนด์ เนล ดัน)
Girl I’m not about to buy you everything,
(เกิร์ล แอม น็อท อะเบ๊าท ทู บาย ยู เอ๊วี่ติง ,)
Like material things, shopping sprees,
(ไล๊ค มะเทียเรียล ทริง เอส , ชอปปิ้ง ซพรี ,)
Girl that ain’t me.
(เกิร์ล แดท เอน มี)
Baby, baby I ain’t the one,
(เบ๊บี้ , เบ๊บี้ ไอ เอน ดิ วัน ,)
To get your hair and nails done.
(ทู เก็ท ยุร แฮร์ แอนด์ เนล ดัน)
Girl I’m not about to buy you everything,
(เกิร์ล แอม น็อท อะเบ๊าท ทู บาย ยู เอ๊วี่ติง ,)
Like material things, shopping sprees,
(ไล๊ค มะเทียเรียล ทริง เอส , ชอปปิ้ง ซพรี ,)
Baby that ain’t me.
(เบ๊บี้ แดท เอน มี)

Baby, baby I ain’t the one,
(เบ๊บี้ , เบ๊บี้ ไอ เอน ดิ วัน ,)
To get your hair and nails done.
(ทู เก็ท ยุร แฮร์ แอนด์ เนล ดัน)
Girl I’m not about to buy you everything,
(เกิร์ล แอม น็อท อะเบ๊าท ทู บาย ยู เอ๊วี่ติง ,)
Like material things, shopping sprees,
(ไล๊ค มะเทียเรียล ทริง เอส , ชอปปิ้ง ซพรี ,)
Girl that ain’t me.
(เกิร์ล แดท เอน มี)
Baby, baby I ain’t the one,
(เบ๊บี้ , เบ๊บี้ ไอ เอน ดิ วัน ,)
To get your hair and nails done.
(ทู เก็ท ยุร แฮร์ แอนด์ เนล ดัน)
Girl I’m not about to buy you everything,
(เกิร์ล แอม น็อท อะเบ๊าท ทู บาย ยู เอ๊วี่ติง ,)
Like material things, shopping sprees,
(ไล๊ค มะเทียเรียล ทริง เอส , ชอปปิ้ง ซพรี ,)
Baby that ain’t me.
(เบ๊บี้ แดท เอน มี)

Baby you don’t have a clue,
(เบ๊บี้ ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ อะ คลู ,)
How much I’m really feeling you.
(ฮาว มัช แอม ริแอ็ลลิ ฟีลอิง ยู)
I’m willing to do anything,
(แอม วีลลิง ทู ดู เอนอิธิง ,)
But spending all my money ain’t cool.
(บั๊ท ซเพ็นดิง ออล มาย มั๊นนี่ เอน คูล)
Girl that just ain’t cool.
(เกิร์ล แดท จั๊สท เอน คูล)
It’s not about material cause money never buys you love.
(อิทซ น็อท อะเบ๊าท มะเทียเรียล ค๊อส มั๊นนี่ เน๊เฝ่อร์ บาย ยู ลัฝ)
It won’t be buy you love.
(อิท ว็อนท บี บาย ยู ลัฝ)
I never wanted anything except a little bit of your trust.
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ว้อนท เอนอิธิง เอ็กเซ๊พท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ ยุร ทรัสท)
[Darkchild]
([ ดาคแชล ])
All the trips around the world, girl that ain’t me.
(ออล เดอะ ทริ๊พ อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด , เกิร์ล แดท เอน มี)
All the diamonds and the pearls don’t come easy.
(ออล เดอะ ได๊ม่อนดํ แซน เดอะ เพิร์ล ด้อนท์ คัม อีสอิ)
Not trying to buy your love with luxuries,
(น็อท ทไรอิง ทู บาย ยุร ลัฝ วิธ ลอคชูหรีด ,)
Baby all I want is you to be with me.
(เบ๊บี้ ออล ไอ ว้อนท อีส ยู ทู บี วิธ มี)
All the trips around the world, girl that ain’t me.
(ออล เดอะ ทริ๊พ อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด , เกิร์ล แดท เอน มี)
All the diamonds and the pearls don’t come easy.
(ออล เดอะ ได๊ม่อนดํ แซน เดอะ เพิร์ล ด้อนท์ คัม อีสอิ)
Not trying to buy your love with luxuries,
(น็อท ทไรอิง ทู บาย ยุร ลัฝ วิธ ลอคชูหรีด ,)
Baby all I want is you to be with me.
(เบ๊บี้ ออล ไอ ว้อนท อีส ยู ทู บี วิธ มี)

Baby, baby I ain’t the one,
(เบ๊บี้ , เบ๊บี้ ไอ เอน ดิ วัน ,)
To get your hair and nails done.
(ทู เก็ท ยุร แฮร์ แอนด์ เนล ดัน)
Girl I’m not about to buy you everything,
(เกิร์ล แอม น็อท อะเบ๊าท ทู บาย ยู เอ๊วี่ติง ,)
Like material things, shopping sprees,
(ไล๊ค มะเทียเรียล ทริง เอส , ชอปปิ้ง ซพรี ,)
Girl that ain’t me.
(เกิร์ล แดท เอน มี)
Baby, baby I ain’t the one,
(เบ๊บี้ , เบ๊บี้ ไอ เอน ดิ วัน ,)
To get your hair and nails done.
(ทู เก็ท ยุร แฮร์ แอนด์ เนล ดัน)
Girl I’m not about to buy you everything,
(เกิร์ล แอม น็อท อะเบ๊าท ทู บาย ยู เอ๊วี่ติง ,)
Like material things, shopping sprees,
(ไล๊ค มะเทียเรียล ทริง เอส , ชอปปิ้ง ซพรี ,)
Baby that ain’t me.
(เบ๊บี้ แดท เอน มี)

Baby, baby I ain’t the one,
(เบ๊บี้ , เบ๊บี้ ไอ เอน ดิ วัน ,)
To get your hair and nails done.
(ทู เก็ท ยุร แฮร์ แอนด์ เนล ดัน)
Girl I’m not about to buy you everything,
(เกิร์ล แอม น็อท อะเบ๊าท ทู บาย ยู เอ๊วี่ติง ,)
Like material things, shopping sprees,
(ไล๊ค มะเทียเรียล ทริง เอส , ชอปปิ้ง ซพรี ,)
Girl that ain’t me.
(เกิร์ล แดท เอน มี)
Baby, baby I ain’t the one,
(เบ๊บี้ , เบ๊บี้ ไอ เอน ดิ วัน ,)
To get your hair and nails done.
(ทู เก็ท ยุร แฮร์ แอนด์ เนล ดัน)
Girl I’m not about to buy you everything,
(เกิร์ล แอม น็อท อะเบ๊าท ทู บาย ยู เอ๊วี่ติง ,)
Like material things, shopping sprees,
(ไล๊ค มะเทียเรียล ทริง เอส , ชอปปิ้ง ซพรี ,)
Baby that ain’t me.
(เบ๊บี้ แดท เอน มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Ain’t The One คำอ่านไทย Tyrese

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น