เนื้อเพลง Get Original คำอ่านไทย Black Eyed Peas

What?
(ว๊อท)

[verse one]
([ เฝิซ วัน ])
A lot of brothers, claimin they hard [huh? ]
(อะ ล็อท อ็อฝ บร๊าเท่อรํ , คลีมมิน เด ฮาร์ด [ ฮู ])
I grab the microphone and leave ’em scarred [scarred]
(ไอ แกร๊บ เดอะ ไมคโระโฟน แอนด์ ลี๊ฝ เอ็ม สเกลี่ [ สเกลี่ ])
But not scarred physically [what? ]
(บั๊ท น็อท สเกลี่ ฟีสอิแค็ลลิ [ ว๊อท ])
More like scarred mentally [yeah]
(โม ไล๊ค สเกลี่ เมนแท็ลลิ [ เย่ ])
I correct your ego [your ego? ]
(ไอ คอรเร็คทํ ยุร อี๊โก้ [ ยุร อี๊โก้ ])
I’ma show you how it go {*scratch ” go ” *}
(แอมอา โชว์ ยู ฮาว อิท โก {*สแครทช ” โก ” *})
Cause you killin me, ain’t no skill in you
(ค๊อส ยู คิลลิน มี , เอน โน สกิลล อิน ยู)
With my hands on you I wouldn’t be feelin you
(วิธ มาย แฮนด์ ออน ยู ไอ วูดดึ่น บี ฟีลิน ยู)
Yeah you platinum, but you wack as hell
(เย่ ยู พแลทนัม , บั๊ท ยู แวค แอส เฮ็ลล)
I dubbed over your single like a maxell
(ไอ ดับ โอ๊เฝ่อร ยุร ซิง le ไล๊ค เก maxell)
You need to
(ยู นี๊ด ทู)
* stop now, get original
(* สท๊อพ นาว , เก็ท ออริจินัล)
Start practicin, master your flow
(สท๊าร์ท practicin , ม๊าสเต้อร์ ยุร โฟลว์)
You might as well, turn in your mic
(ยู ไมท แอส เวลล , เทิร์น อิน ยุร ไมคะ)
And start collectin dollars at the turnpike
(แอนด์ สท๊าร์ท collectin ดอลเลอะ แอ็ท เดอะ turnpike)
Cause the rhymes you kick, need to be fixed
(ค๊อส เดอะ ไรม ยู คิ๊ค , นี๊ด ทู บี ฟิกซ์)
But you couldn’t even fix them {*scratch ” in the mix*}
(บั๊ท ยู คูดซึ่น อี๊เฝ่น ฟิกซ์ เด็ม {*สแครทช ” อิน เดอะ มิกซ์ *})
If you ate pebbles, your sh*t wouldn’t rock
(อิ๊ฟ ยู เอท เพบเบิล , ยุร ฌะ *ที วูดดึ่น ร๊อค)
You one of them balloons made to go pop
(ยู วัน อ็อฝ เด็ม แบ็ลลูน เมด ทู โก พ็อพ)
You need to
(ยู นี๊ด ทู)
* stop now, get original
(* สท๊อพ นาว , เก็ท ออริจินัล)
Start practicin, master your flow
(สท๊าร์ท practicin , ม๊าสเต้อร์ ยุร โฟลว์)
Stop now, get original
(สท๊อพ นาว , เก็ท ออริจินัล)
Whaaat?
(Whaaat)
* stop now, get original
(* สท๊อพ นาว , เก็ท ออริจินัล)
Start practicin, master your flow
(สท๊าร์ท practicin , ม๊าสเต้อร์ ยุร โฟลว์)

[verse two]
([ เฝิซ ทู ])
There is really nothin you can do
(แดร์ อีส ริแอ็ลลิ นอทติน ยู แคน ดู)
We about to hit you in your face with my kung-fu
(วี อะเบ๊าท ทู ฮิท ยู อิน ยุร เฟซ วิธ มาย ครัง ฟู)
Risky on the microphone, I am
(ริซคิ ออน เดอะ ไมคโระโฟน , ไอ แอ็ม)
Got the energy of [? ? ] and [? ? ]
(ก็อท ดิ เอ๊นเนอร์จี้ อ็อฝ [ ] แอนด์ [ ])
I’m about to let you know the deal on how I feel
(แอม อะเบ๊าท ทู เล็ท ยู โนว์ เดอะ ดีล ออน ฮาว ไอ ฟีล)
Many people can’t be real, so they gotta chase the steel
(เมนอิ พี๊เพิ่ล แค็นท บี เรียล , โซ เด กอททะ เชส เดอะ สทีล)
What the deal? is it really all about the bills?
(ว๊อท เดอะ ดีล อีส ซิท ริแอ็ลลิ ออล อะเบ๊าท เดอะ บิลล์)
What’s the thrill? I’d rather have my soul fulfilled
(ว๊อท เดอะ ธริล อาย ร๊าเธ่อร์ แฮ็ฝ มาย โซล ฟุลฟีล)
You gotta
(ยู กอททะ)
* stop now, get original
(* สท๊อพ นาว , เก็ท ออริจินัล)
Start practicin, master your flow
(สท๊าร์ท practicin , ม๊าสเต้อร์ ยุร โฟลว์)
We delegate the skills to conversating
(วี ดีลิเกท เดอะ สกิลล ทู conversatings)
The loss of motivation of mc’s to create
(เดอะ โรซ อ็อฝ มอดีเวชั่น อ็อฝ เมซีสฺ ทู คริเอท)
Sent it in for quick hit, waitin for the break
(เซ็นท ดิธ อิน ฟอร์ ควิค ฮิท , เว๊ทดิน ฟอร์ เดอะ เบร๊ค)
You didn’t pay your dues, so you got on rikki lake
(ยู ดิ๊นอิน เพย์ ยุร ดิว , โซ ยู ก็อท ออน rikki เล้ค)
How does it feel to be the man on top
(ฮาว โด ซิท ฟีล ทู บี เดอะ แมน ออน ท๊อพ)
When everything you got ain’t any of your props?
(เว็น เอ๊วี่ติง ยู ก็อท เอน เอ๊นี่ อ็อฝ ยุร พร็อพ)
You need to
(ยู นี๊ด ทู)
* stop now, get original
(* สท๊อพ นาว , เก็ท ออริจินัล)
Start practicin, master your flow
(สท๊าร์ท practicin , ม๊าสเต้อร์ ยุร โฟลว์)
Stop now, get original
(สท๊อพ นาว , เก็ท ออริจินัล)
* stop now, get original
(* สท๊อพ นาว , เก็ท ออริจินัล)
Start practicin, master your flow
(สท๊าร์ท practicin , ม๊าสเต้อร์ ยุร โฟลว์)

[verse three – chali 2na]
([ เฝิซ ทรี chali 2na ])
When you think about rap in it’s entirety
(เว็น ยู ทริ๊งค อะเบ๊าท แร็พ อิน อิทซ เอ็นไทริติ)
Violence became variety
(ไฝโอะเล็นซ บิเคม ฝะไรเอะทิ)
Silently personalities differ from what they try to be
(ไซเล็นทลิ เพอร์โซแนวลิดีสฺ ดีฟเฟอะ ฟรอม ว๊อท เด ธราย ทู บี)
2na be on the frontline, with rhyme shell I hit you
(2na บี ออน เดอะ frontline , วิธ ไรม เชลล์ ไอ ฮิท ยู)
You’re sluggish like a barbituate
(ยัวร์ ซลักกิฌ ไล๊ค เก barbituate)
We can make you admit you bit
(วี แคน เม้ค ยู แอ๊ดมิท ยู บิท)
A hectic thrill, connect with will
(อะ เฮคทิค ธริล , คอนเน็คท วิธ วิล)
And we create with the kung-fu collective skill
(แอนด์ วี คริเอท วิธ เดอะ ครัง ฟู ค็อลเลคทิฝ สกิลล)
The checks get real, people think this sh*t is hunky-dory
(เดอะ เช็ค เก็ท เรียล , พี๊เพิ่ล ทริ๊งค ดิส ฌะ *ที อีส hunky โดริ)
It’s another story while we be fightin for re-
(อิทซ อะน๊าเทร่อร์ สท๊อรี่ ไวล์ วี บี ไฟท์ดิน ฟอร์ รี)
#NAME?
(#เนม)
With breakneck speed, the fakes succeed indeed
(วิธ breakneck สพี๊ด , เดอะ เฟ้ค ซัคซี๊ด อินดี๊ด)
Thinkin life is a party and it’s a must to please
(ติ้งกิน ไล๊ฟ อีส ซา พ๊าร์ที่ แอนด์ อิทซ ซา มัสท์ ทู พลีซ)
But many pop mc’s work for mephistopheles stop it please
(บั๊ท เมนอิ พ็อพ เมซีสฺ เวิ๊ร์ค ฟอร์ mephistopheles สท๊อพ อิท พลีซ)
Choppin broccoli happily for your company
(ชอปปิ้น บรอคโคะลิ แฮพพิลิ ฟอร์ ยุร คัมพะนิ)
Publically sellin satan when really you should be bumpin the truth
(Publically เซลลิน ซาตาน เว็น ริแอ็ลลิ ยู เชิด บี บั้มปิน เดอะ ทรู๊ธ)
So stop now
(โซ สท๊อพ นาว)
* stop now, get original
(* สท๊อพ นาว , เก็ท ออริจินัล)
Just practice and master your flow
(จั๊สท แพร๊คทิ๊ซ แอนด์ ม๊าสเต้อร์ ยุร โฟลว์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Get Original คำอ่านไทย Black Eyed Peas

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น