เนื้อเพลง Money, Cash, Hoes คำอ่านไทย Jay-Z

Jay-Z
(เจ ซี)

Turn the lights all the way
(เทิร์น เดอะ ไล๊ท ซอร์ เดอะ เวย์)
Turn the lights all the way down
(เทิร์น เดอะ ไล๊ท ซอร์ เดอะ เวย์ เดาน)
What Uhhuh Yeah
(ว๊อท Uhhuh เย่)
[Uhh]
([ อา ])
Come on
(คัมมอน)
Big flow
(บิ๊ก โฟลว์)
[GGRRRRRR]
([ GGRRRRRR ])
Come on yeah come on
(คัมมอน เย่ คัมมอน)

Yo Yo J-A-Y, I flow sick
(โย โย เจ อะ วาย , ไอ โฟลว์ ซิ๊ค)
F*ck all y’all haters blow d*ck
(เอฟ *ck ออล ยอล เฮเดอ โบลว์ ดี *ck)
I spits the game for those that throw bricks
(ไอ ซพิท เดอะ เกม ฟอร์ โฑส แดท โธรว์ บริ๊ค)
Money cash hoes money cash chicks what
(มั๊นนี่ แค๊ช โฮ มั๊นนี่ แค๊ช ชิค ว๊อท)
Sex murder and mayhem romance for the street
(เซ็กซ เม๊อร์เด้อร์ แอนด์ เมเฮ็ม โรแม๊นซ์ ฟอร์ เดอะ สทรีท)
Only wife of mines is a life of crime
(โอ๊นลี่ ไว๊ฟ อ็อฝ ไมน์ ซิส ซา ไล๊ฟ อ็อฝ ไคร์ม)
And since, life’s a b*tch in mini-skirts and big chests
(แอนด์ ซิ๊นซ , ไล๊ฟ ซา บี *tch อิน มีนิ สเคิ๊ร์ท แซน บิ๊ก เชสทํ)
How can I not flirt with death
(ฮาว แคน นาย น็อท ฟเลิท วิธ เด้ท)
That’s life’s a n*gga, long as life prevent us
(แด้ท ไล๊ฟ ซา เอ็น *gga , ลอง แอส ไล๊ฟ พรีเฝ๊นท อัซ)
We gonna send a lot and pray to Christ forgive us
(วี กอนนะ เซ็นด อะ ล็อท แอนด์ เพรย์ ทู คไรซท ฟอร์กี๊ฝ อัซ)
F*ck it
(เอฟ *ck อิท)
Ice the wrists and raise the price on these n*ggaz
(ไอ๊ซ์ เดอะ ริ๊ซท แซน เร้ส เดอะ ไพร๊ซ์ ออน ฑิส เอ็น *ggaz)
Y’all cant floss on my level
(ยอล แค็นท ฟล็อซ ออน มาย เล๊เฝ่ล)
I’ll invite you all to get wit us if ya ball is glitter
(อิลล อินไฝ๊ท ยู ออล ทู เก็ท วิท อัซ อิ๊ฟ ยา บอล อีส กลีทเทอะ)
When I go all the harlem playaz wall my picture
(เว็น นาย โก ออล เดอะ ฮาร์เล็ม playaz วอลล์ มาย พิ๊คเจ้อร์)
If you get close enough you can read the scripture
(อิ๊ฟ ยู เก็ท โคลส อีน๊าฟ ยู แคน รี๊ด เดอะ ซครีพเชอะ)
It reads money cash hoes how real was that n*gga what
(อิท รี๊ด มั๊นนี่ แค๊ช โฮ ฮาว เรียล วอส แดท เอ็น *gga ว๊อท)

Chorus [repeat 2X]
(ค๊อรัส [ รีพี๊ท 2X ])

Money cash hoes money cash hoes [WHAT]
(มั๊นนี่ แค๊ช โฮ มั๊นนี่ แค๊ช โฮ [ ว๊อท ])
Money cash hoes money cash hoes [UHH]
(มั๊นนี่ แค๊ช โฮ มั๊นนี่ แค๊ช โฮ [ อา ])
Money cash hoes money cash hoes [COME ON]
(มั๊นนี่ แค๊ช โฮ มั๊นนี่ แค๊ช โฮ [ คัมมอน ])
Money cash hoes [WHAT] hoes [WHAT] hoes [WHAT]
(มั๊นนี่ แค๊ช โฮ [ ว๊อท ] โฮ [ ว๊อท ] โฮ [ ว๊อท ])

Flavors robust platinum and gold touch
(ฟเลเฝอะ โระบัซท พแลทนัม แอนด์ โกลด์ ทั๊ช)
Y’all rap now, fast money lets slow it up
(ยอล แร็พ นาว , ฟาสท มั๊นนี่ เล็ท สโลว์ อิท อั๊พ)
N*ggaz try to stop Jay-Z to no luck
(เอ็น *ggaz ธราย ทู สท๊อพ เจ ซี ทู โน ลัค)
Roc-A-Fella foreva CEO what what
(ร็อค อะ เฟลลา foreva CEO ว๊อท ว๊อท)
Us the villains, f*ck your feelings
(อัซ เดอะ ฝีลลิน , เอฟ *ck ยุร ฟีลอิง เอส)
While yall playa hate we in the upper millions
(ไวล์ ยอล พอลเย เฮท วี อิน ดิ อัพเพอะ มิ๊ลเลี่ยน)
Whats the dealings [huh] its like New York’s been soft
(ว๊อท เดอะ ดีลลิง เอส [ ฮู ] อิทซ ไล๊ค นิว ยอค บีน ซ๊อฟท)
Ever since Snoop came through and crushed the buildings
(เอ๊เฝ่อร์ ซิ๊นซ ซนูพ เคม ทรู แอนด์ ครัช เดอะ บีลดิง เอส)
I’m tryin to restore the feelings f*ck the law keep dealing
(แอม ทายอิน ทู เรสโทร์ เดอะ ฟีลอิง เอส เอฟ *ck เดอะ ลอว์ คี๊พ ดีลลิง)
More money more cash more chilling
(โม มั๊นนี่ โม แค๊ช โม ชิลลิง)
I know they gone criticize the hook on this song
(ไอ โนว์ เด กอน ครีทอิไซส เดอะ ฮุ๊ค ออน ดิส ซ็อง)
Like I give a f*ck I’m just a crook on this song
(ไล๊ค ไก กี๊ฝ อะ เอฟ *ck แอม จั๊สท ดา ครุค ออน ดิส ซ็อง)
Bed-Stuy Brooknon took on the world
(เบ๊ด สตูย Brooknon ทุค ออน เดอะ เวิลด)
Sh*t I led a life you can write a book on
(ฌะ *ที ไอ เล็ด อะ ไล๊ฟ ยู แคน ไร๊ท อะ บุ๊ค ออน)
Sex murder and mayhem romance for the street
(เซ็กซ เม๊อร์เด้อร์ แอนด์ เมเฮ็ม โรแม๊นซ์ ฟอร์ เดอะ สทรีท)
Man and I tell ya itll be the best seller
(แมน แอนด์ ดาย เทลล ยา อิว บี เดอะ เบ๊สท์ seller)

Chorus [2X]
(ค๊อรัส [ 2X ])

DMX
(DMX)

D-M-X and my dogs bite
(ดี เอ็ม เอ๊กซฺ แอนด์ มาย ด้อกก ไบ้ท์)
Jigga my n*gga rhyme all night
(จิ๊กกา มาย เอ็น *gga ไรม ออล ไน๊ท)
Thugs for life one night with this rap sh*t
(ธัก ฟอร์ ไล๊ฟ วัน ไน๊ท วิธ ดิส แร็พ ฌะ *ที)
Let em go and I bet they know what’ll happen
(เล็ท เอ็ม โก แอนด์ ดาย เบ๊ท เด โนว์ วาร์ดิล แฮ๊พเพ่น)
When we clap sh*t
(เว็น วี คแล็พ ฌะ *ที)
Actin like we owe em something
(แอสติน ไล๊ค วี โอว์ เอ็ม ซัมติง)
Then we show em something
(เด็น วี โชว์ เอ็ม ซัมติง)
Talk greasy I think they found em down the road or something
(ท๊อล์ค กรีซอิ ไอ ทริ๊งค เด เฟานด เอ็ม เดาน เดอะ โร้ด ออ ซัมติง)
F*ckin wit a madman in a bad mood
(เอฟ *ckin วิท ดา แม๊ดแมน อิน อะ แบ้ด มู้ด)
Its like f*ckin wit a mad dog that wasnt fed food
(อิทซ ไล๊ค เอฟ *ckin วิท ดา แม้ด ด้อกก แดท วอสซึ้น เฟ็ด ฟู้ด)
And the only thing thats stoppin him is you
(แอนด์ ดิ โอ๊นลี่ ทริง แด้ท สตอปพิน ฮิม อีส ยู)
Cause the only thing that he’ll be droppin is you
(ค๊อส ดิ โอ๊นลี่ ทริง แดท เฮ็ลล บี ดรอพปิน อีส ยู)
Topic include; choppin in two
(ท๊อพผิค อินคลู๊ด ; ชอปปิ้น อิน ทู)
Drop it to Clue and the response from the street
(ดรอพ อิท ทู คลู แอนด์ เดอะ ริซพอนซ ฟรอม เดอะ สทรีท)
This was one dog that loves raw meat
(ดิส วอส วัน ด้อกก แดท ลัฝ รอว์ มี๊ท)
But gettin back to just cause I, love my n*ggaz
(บั๊ท เกดดิน แบ็ค ทู จั๊สท ค๊อส ไอ , ลัฝ มาย เอ็น *ggaz)
I shed blood, for my n*ggaz
(ไอ ชี บลัด , ฟอร์ มาย เอ็น *ggaz)
Let a n*gga holler where my n*ggaz
(เล็ท ดา เอ็น *gga ฮอลเลอะ แวร์ มาย เอ็น *ggaz)
All I’ma hear is right here my n*gga
(ออล แอมอา เฮียร อีส ไร๊ท เฮียร มาย เอ็น *gga)

Chorus [2X]
(ค๊อรัส [ 2X ])

Roc-A-Fella sh*t uhhuh
(ร็อค อะ เฟลลา ฌะ *ที uhhuh)
Ruff Ryders
(รัฟ ไรเดอสฺ)
My n*gga Swizz
(มาย เอ็น *gga สวิซ)
Uhhuh uhhuh
(Uhhuh uhhuh)
Dont stop biatch
(ด้อนท์ สท๊อพ biatch)
Uh
(อา)
Uhhuh yeah
(Uhhuh เย่)
Inspect the game yo
(อินสเพ๊คท เดอะ เกม โย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Money, Cash, Hoes คำอ่านไทย Jay-Z

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น