เนื้อเพลง Call My Name คำอ่านไทย Benzino feat Jadakiss

[Benzino]:
([ เบนซีโน ] :)
Uh huh, uh huh
(อา ฮู , อา ฮู)
Uh huh, uh huh
(อา ฮู , อา ฮู)
Uh huh, uh huh
(อา ฮู , อา ฮู)

[Jadakiss]:
([ Jadakiss ] :)
Yo, yeah, aiyo
(โย , เย่ , ไอโย)
We can do whatever you want to, I promise
(วี แคน ดู ฮว็อทเอฝเออะ ยู ว้อนท ทู , ไอ พรอมอิซ)
Fight, play razor tag or spit lamas
(ไฟ้ท , เพลย์ เร๊เซ่อร์ แท็ก ออ ซพิท ลามะ)
I’m two hun up over the roof
(แอม ทู ฮัน อั๊พ โอ๊เฝ่อร เดอะ รู๊ฟ)
Hopin’ at least one hit your upper gums over your tooth
(โฮพปิน แอ็ท ลีซท วัน ฮิท ยุร อัพเพอะ กัม โอ๊เฝ่อร ยุร ทูธ)
Cause a lot of n*ggas just talkin’
(ค๊อส อะ ล็อท อ็อฝ เอ็น *ggas จั๊สท ทอคกิ่น)
Wanna kill a n*gga on a record, when they see ’em they just talkin’
(วอนนา คิลล์ อะ เอ็น *gga ออน อะ เร๊คขอร์ด , เว็น เด ซี เอ็ม เด จั๊สท ทอคกิ่น)
In my case, I’m a just hawk ’em
(อิน มาย เค๊ส , แอม มา จั๊สท ฮอค เอ็ม)
Cause n*ggas is waitin’ for a lawsuit, it’s hot and they walkin’
(ค๊อส เอ็น *ggas ซิส เว๊ทดิน ฟอร์ รา โลวูท , อิทซ ฮอท แอนด์ เด วอคกิน)
They sendin’ dudes up like clockwork
(เด เซ็นดิน ดยูด อั๊พ ไล๊ค คอกเควิก)
N*ggas that can’t hold it down usually come home with artwork
(เอ็น *ggas แดท แค็นท โฮลด์ ดิท เดาน ยูฉัวลิ คัม โฮม วิธ artwork)
Ain’t no such thing as a smart jerk
(เอน โน ซัช ทริง แอส ซา สมาร์ท เจิค)
Then again, one f*ckin’ dumb dumb can make your heart jerk
(เด็น อะเกน , วัน เอฟ *ckin ดัมบ ดัมบ แคน เม้ค ยุร ฮาร์ท เจิค)
D-Block n*gga, we got work
(ดี บล๊อค เอ็น *gga , วี ก็อท เวิ๊ร์ค)
That old school gray sh*t, uncut, got n*ggas pops hurt
(แดท โอลด์ สคูล กเร ฌะ *ที , อันคัท , ก็อท เอ็น *ggas พ็อพ เฮิร์ท)
You ran off Broadway, I get top work
(ยู แร็น ออฟฟ บอร์ดเวย์ , ไอ เก็ท ท๊อพ เวิ๊ร์ค)
Minority report, you don’t know what you got murk, that’s why…
(ไมน๊อริที่ รีผอร์ท , ยู ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยู ก็อท เมิค , แด้ท วาย)

[Chorus – Benzino]:
([ ค๊อรัส เบนซีโน ] :)
Everybody wanna call your name
(เอวี่บอดี้ วอนนา คอลลํ ยุร เนม)
Until you squeeze them chromey thangs
(อันทิล ยู สควี๊ซ เด็ม chromey เตง)
Everybody wanna call you out
(เอวี่บอดี้ วอนนา คอลลํ ยู เอ๊าท)
Until you pull up at the house
(อันทิล ยู พูลล อั๊พ แอ็ท เดอะ เฮ้าส)
And everybody wanna try and bluff
(แอนด์ เอวี่บอดี้ วอนนา ธราย แอนด์ บลัฟ)
Go ‘head n*gga press your luck, what’s up?
(โก เฮด เอ็น *gga เพรส ยุร ลัค , ว๊อท อั๊พ)
And everybody wanna call your name
(แอนด์ เอวี่บอดี้ วอนนา คอลลํ ยุร เนม)
Don’t wait, just please call my name
(ด้อนท์ เว้ท , จั๊สท พลีซ คอลลํ มาย เนม)

[Jadakiss]:
([ Jadakiss ] :)
Dear God, I got eighty five forty five bullets in the Tommy
(เดียร์ ก๊อด , ไอ ก็อท เอทิ ไฟฝ ฟอทิ ไฟฝ บัลเล่ ซิน เดอะ ทอมมิ)
With an extra thirty clip in my back pocket so try me
(วิธ แอน เอ๊กซทร่า เธอทิ คลิพ อิน มาย แบ็ค พ๊อคเค่ท โซ ธราย มี)
I’m on the yellow lines on one knee
(แอม ออน เดอะ เย๊ลโล่ว ไลน์ ออน วัน นี)
Tryin’ a hit a n*gga in a building in One D
(ทายอิน อะ ฮิท ดา เอ็น *gga อิน อะ บีลดิง อิน วัน ดี)
Yeah, D-Block, you hatin’ the unity
(เย่ , ดี บล๊อค , ยู แฮดดิน ดิ ยูนิทิ)
I bring it to your motherf*ckin’ gated community
(ไอ บริง อิท ทู ยุร motherf*ckin แกท ค็อมยูนิทิ)
In case you ever get it in your mind again
(อิน เค๊ส ยู เอ๊เฝ่อร์ เก็ท ดิธ อิน ยุร ไมนด์ อะเกน)
Twenty little dirty n*ggas, with no guns throwin’ Heinekens
(ทเว้นที่ ลิ๊ทเทิ่ล เดอทิ เอ็น *ggas , วิธ โน กัน โตวอิน Heinekens)

[Benzino]:
([ เบนซีโน ] :)
By the time you hear this verse, I done staked you out
(บาย เดอะ ไทม์ ยู เฮียร ดิส เฝิซ , ไอ ดัน สเท๊ค ยู เอ๊าท)
Me, V nailed and hearse, layin’ at your house
(มี , วี เนล แอนด์ เฮิซ , เลย์อิน แอ็ท ยุร เฮ้าส)
We screwin’ silencers, put a muzzle on that AK
(วี สคิววิน ไซเล็นเซอะ , พุท ดา มัซเซิล ออน แดท AK)
Rip that n*gga sh*t in half, make that b*tch pay
(ริพ แดท เอ็น *gga ฌะ *ที อิน ฮาล์ฟ , เม้ค แดท บี *tch เพย์)
Annihilate, every piece of ground you walk on
(แอ็นไนอิเลท , เอ๊เฝอร์รี่ พี๊ซ อ็อฝ กราวนด์ ยู ว๊อล์ค ออน)
No need to talk on coward, I get my chalk on
(โน นี๊ด ทู ท๊อล์ค ออน โค๊หวาร์ด , ไอ เก็ท มาย ชอค ออน)
It’s always one n*gga on the side
(อิทซ ออลเว วัน เอ็น *gga ออน เดอะ ไซด์)
Talkin’ out his mouth next thing you know he bleedin’ from his side
(ทอคกิ่น เอ๊าท ฮิส เม๊าธ เน๊กซท ทริง ยู โนว์ ฮี บลีดิน ฟรอม ฮิส ไซด์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Benzino]:
([ เบนซีโน ] :)
Are you crazy? I was in the dirt since ’87
(อาร์ ยู คเรสิ ไอ วอส ซิน เดอะ เดิร์ท ซิ๊นซ 87)
If war is hell, then will I ever go to heaven?
(อิ๊ฟ วอร์ อีส เฮ็ลล , เด็น วิล ไอ เอ๊เฝ่อร์ โก ทู เฮ๊ฝเฝ่น)
The D duck, Zino bring the Tommy when I re-up
(เดอะ ดี ดั๊ค , Zino บริง เดอะ ทอมมิ เว็น นาย รี อั๊พ)
Four and a half is nothin’, get your ki’s up
(โฟ แอนด์ อะ ฮาล์ฟ อีส นอทติน , เก็ท ยุร คิซ อั๊พ)
You boys stop bluffin’, before you get beat up
(ยู บอย สท๊อพ bluffin , บีฟอร์ ยู เก็ท บีท อั๊พ)
Take your car keys, throw your ass in the trunk
(เท้ค ยุร คารํ คีย์ , โธรว์ ยุร อาซ ซิน เดอะ ทรังค)
Slide off with your b*tches, L.E.S. track bump
(สไล๊ด ออฟฟ วิธ ยุร บี *tches , แอล อี เอส แทร็ค บั๊มพํ)
Cats still can’t figure me out [what?]
(แค๊ท สทิลล แค็นท ฟิ๊กเก้อร มี เอ๊าท [ ว๊อท ])
Askin’ how this n*gga in the game gained so much clout?
(แอสกิน ฮาว ดิส เอ็น *gga อิน เดอะ เกม เกน โซ มัช เคาทฺ)
F*ck whoever wanna claim king, I lay you down
(เอฟ *ck ฮูเอฝเออะ วอนนา เคลม คิง , ไอ เลย์ ยู เดาน)
Take your chain and your ring, you can keep the crown
(เท้ค ยุร เชน แอนด์ ยุร ริง , ยู แคน คี๊พ เดอะ คราวน์)
I told your man the same thing, he can eat these rounds
(ไอ โทลด ยุร แมน เดอะ เซม ทริง , ฮี แคน อี๊ท ฑิส ราวนด)
Lacerate your face, pistol whip you unconscious
(แลซเออะเรท ยุร เฟซ , พิ๊สท่อล ฮวิพ ยู อันคอนฌัซ)
Your block never did so I know you can’t want this
(ยุร บล๊อค เน๊เฝ่อร์ ดิด โซ ไอ โนว์ ยู แค็นท ว้อนท ดิส)
You rap a good one, but I see it in your eyes
(ยู แร็พ อะ กู๊ด วัน , บั๊ท ไอ ซี อิท อิน ยุร อาย)
You like to bang on wax cause you don’t wanna die
(ยู ไล๊ค ทู แบง ออน แว๊กซ ค๊อส ยู ด้อนท์ วอนนา ดาย)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Benzino]
([ เบนซีโน ])
Uh huh, uh huh
(อา ฮู , อา ฮู)
Uh huh, uh huh
(อา ฮู , อา ฮู)
Uh huh, uh huh
(อา ฮู , อา ฮู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Call My Name คำอ่านไทย Benzino feat Jadakiss

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น