เนื้อเพลง F*ck It (I Don’t Want You Back) คำอ่านไทย Eamon

Whoa oh oh
(โว้ว โอ โอ)
Ooh hooh
(อู้ ฮู)
No No No
(โน โน โน)

[Verse 1:]
([ เฝิซ 1 : ])
See, I don’t know why I liked you so much
(ซี , ไอ ด้อนท์ โน ฮไว ไอ ลิค ยู โซ มัช)
I gave you all, of my trust
(ไอ เกฝ ยู ออล , อ็อฝ ไม ทรัซท)
I told you, I loved you, now that’s all down the drain
(ไอ โทลด ยู , ไอ ลัฝ ยู , เนา แฑ็ท ซอร์ เดาน เดอะ ดเรน)
You put me through pain, I wanna let you know how I feel
(ยู พัท มี ธรู เพน , ไอ วอนนา เล็ท ยู โน เฮา ไอ ฟีล)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Fuck what I said it don’t mean shit now
(ฟัค ฮว็อท ไอ เซ็ด ดิท ด้อนท์ มีน ชิท เนา)
Fuck the presents might as well throw ’em out
(ฟัค เดอะ เพร๊สเซ่นท ไมท แอ็ส เว็ล ธโร เอ็ม เอาท)
Fuck all those kisses, they didn’t mean jack
(ฟัค ออล โฑส คีสเซซ , เฑ ดิ๊นอิน มีน แจ็ค)
Fuck you, you hoe, I don’t want you back
(ฟัค ยู , ยู โฮ , ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู แบ็ค)

Fuck what I said it don’t mean shit now
(ฟัค ฮว็อท ไอ เซ็ด ดิท ด้อนท์ มีน ชิท เนา)
Fuck the presents might as well throw ’em out
(ฟัค เดอะ เพร๊สเซ่นท ไมท แอ็ส เว็ล ธโร เอ็ม เอาท)
Fuck all those kisses they didn’t mean jack
(ฟัค ออล โฑส คีสเซซ เฑ ดิ๊นอิน มีน แจ็ค)
Fuck you, you hoe, I don’t want you back
(ฟัค ยู , ยู โฮ , ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู แบ็ค)

[Verse 2:]
([ เฝิซ 2 : ])
You thought, you could
(ยู ธอท , ยู คูด)
Keep this shit from me, yeah
(คีพ ที ชิท ฟร็อม มี , เย่)
You burnt bitch, I heard the story
(ยู เบินท บิช , ไอ เฮิด เดอะ ซโทริ)
You played me, you even gave him head
(ยู พเล มี , ยู อีเฝ็น เกฝ ฮิม เฮ็ด)
Now you asking for me back
(เนา ยู อาคกิ้ง ฟอ มี แบ็ค)
You just another act, look elsewhere
(ยู จัซท แอะนัธเออะ แอ็คท , ลุค เอลซีแวร์)
Cause you done with me
(คอส ยู ดัน วิฑ มี)

Fuck what I said it don’t mean shit now
(ฟัค ฮว็อท ไอ เซ็ด ดิท ด้อนท์ มีน ชิท เนา)
Fuck the presents might as well throw em out
(ฟัค เดอะ เพร๊สเซ่นท ไมท แอ็ส เว็ล ธโร เอ็ม เอาท)
Fuck all those kisses they didn’t mean jack
(ฟัค ออล โฑส คีสเซซ เฑ ดิ๊นอิน มีน แจ็ค)
Fuck you, you hoe, I don’t want you back
(ฟัค ยู , ยู โฮ , ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู แบ็ค)
[adsense]
Fuck what I said it don’t mean shit now
(ฟัค ฮว็อท ไอ เซ็ด ดิท ด้อนท์ มีน ชิท เนา)
Fuck the presents might as well throw em out
(ฟัค เดอะ เพร๊สเซ่นท ไมท แอ็ส เว็ล ธโร เอ็ม เอาท)
Fuck all those kisses they didn’t mean jack
(ฟัค ออล โฑส คีสเซซ เฑ ดิ๊นอิน มีน แจ็ค)
Fuck you, you hoe, I don’t want you back
(ฟัค ยู , ยู โฮ , ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู แบ็ค)

Oh oh
(โอ โอ)
Uh huh yeah
(อา ฮู เย่)
Oh oh
(โอ โอ)
Uh huh yeah
(อา ฮู เย่)
Oh oh
(โอ โอ)
Uh huh yeah
(อา ฮู เย่)
Oh oh
(โอ โอ)
Uh huh yeah
(อา ฮู เย่)

You questioned, did I care
(ยู คเวซชัน , ดิด ดาย แค)
You could ask anyone, I even said
(ยู คูด อาซค เอนอิวัน , ไอ อีเฝ็น เซ็ด)
You were my great one
(ยู เวอ ไม กเรท วัน)
Now it’s, over, but I do admit I’m sad.
(เนา อิทซ , โอเฝอะ , บัท ไอ ดู แอ็ดมีท แอม แซ็ด)
It hurts real bad, I can’t sweat that, cause I loved a hoe
(อิท เฮิท ริแอ็ล แบ็ด , ไอ แค็นท ซเว็ท แดท , คอส ไอ ลัฝ อะ โฮ)

Fuck what I said it don’t mean shit now
(ฟัค ฮว็อท ไอ เซ็ด ดิท ด้อนท์ มีน ชิท เนา)
Fuck the presents might as well throw ’em out
(ฟัค เดอะ เพร๊สเซ่นท ไมท แอ็ส เว็ล ธโร เอ็ม เอาท)
Fuck all those kisses they didn’t mean jack
(ฟัค ออล โฑส คีสเซซ เฑ ดิ๊นอิน มีน แจ็ค)
Fuck you, you hoe, I don’t want you back
(ฟัค ยู , ยู โฮ , ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู แบ็ค)

Oh oh
(โอ โอ)
Uh huh yeah
(อา ฮู เย่)
Oh oh
(โอ โอ)
Uh huh yeah
(อา ฮู เย่)
Oh oh
(โอ โอ)
Uh huh yeah
(อา ฮู เย่)
Oh oh
(โอ โอ)
Uh huh yeah
(อา ฮู เย่)
[Until the end]
([ อันทีล ดิ เอ็นด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง F*ck It (I Don’t Want You Back) คำอ่านไทย Eamon

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น