เนื้อเพลง Thankful คำอ่านไทย 3T

[Taj Jackson/ Taryll Jackson/ TJ Jackson]
([ ทาจ แจคสัน / Taryll แจคสัน / TJ แจคสัน ])

Verse
(เฝิซ)
There’s no doubt
(แดร์ โน เดาท)
You’re the one, the special girl in my dreams
(ยัวร์ ดิ วัน , เดอะ สเพ๊เชี่ยล เกิร์ล อิน มาย ดรีม)
And hence down you’re the best thing that has happened to me
(แอนด์ เฮ็นซ เดาน ยัวร์ เดอะ เบ๊สท์ ทริง แดท แฮ็ส แฮ๊พเพ่น ทู มี)
Just like a glove you are there to catch me when I’m falling
(จั๊สท ไล๊ค เก กลัฝ ยู อาร์ แดร์ ทู แค็ทช มี เว็น แอม ฟ๊อลิง)
You lift me up when I’m down
(ยู ลิฟท มี อั๊พ เว็น แอม เดาน)
I will always be there for you
(ไอ วิล ออลเว บี แดร์ ฟอร์ ยู)

Chorus
(ค๊อรัส)
I want you to know that
(ไอ ว้อนท ยู ทู โนว์ แดท)
I’ll always be thankful [I’m so thankful that I have you]
(อิลล ออลเว บี แธงคฟุล [ แอม โซ แธงคฟุล แดท ไอ แฮ็ฝ ยู ])
With you by my side everyday I am grateful
(วิธ ยู บาย มาย ไซด์ เอวี่เดย์ ไอ แอ็ม เกร๊ทฟุล)
You give me your love, that’s so true and so beautiful
(ยู กี๊ฝ มี ยุร ลัฝ , แด้ท โซ ทรู แอนด์ โซ บยูทิฟุล)
[So true, you’re everything I could need]
([ โซ ทรู , ยัวร์ เอ๊วี่ติง ไอ เคิด นี๊ด ])
[Girl I want you to know that] I’ll always be thankful for you
([ เกิร์ล ไอ ว้อนท ยู ทู โนว์ แดท ] อิลล ออลเว บี แธงคฟุล ฟอร์ ยู)

Verse
(เฝิซ)
All my life, I waited patiently for you
(ออล มาย ไล๊ฟ , ไอ เว้ท เพเฌ็นทลิ ฟอร์ ยู)
And now that you’re finally here
(แอนด์ นาว แดท ยัวร์ ไฟแน็ลลิ เฮียร)
I can prove that dreams come true
(ไอ แคน พรู๊ฝ แดท ดรีม คัม ทรู)
[Everytime I’m lost] you help me find the way
([ เอ๊รี่ไทม์ แอม ล็อซท ] ยู เฮ้ลพ มี ไฟนด์ เดอะ เวย์)
[In my darkest hours] girl you’re there to lighten up the days
([ อิน มาย ดาร์คเนท เอาเอ้อร์ ] เกิร์ล ยัวร์ แดร์ ทู ไลทน อั๊พ เดอะ เดย์)
I believe if there’s ever been a miracle it’s here with me
(ไอ บีลี๊ฝ อิ๊ฟ แดร์ เอ๊เฝ่อร์ บีน อะ มิ๊ราเคิ่ล อิทซ เฮียร วิธ มี)
And now I want to say
(แอนด์ นาว ไอ ว้อนท ทู เซย์)

Chorus
(ค๊อรัส)
I want you to know that [I’ll always be thankful for you girl] [ooh I’m so thankful]
(ไอ ว้อนท ยู ทู โนว์ แดท [ อิลล ออลเว บี แธงคฟุล ฟอร์ ยู เกิร์ล ] [ อู้ แอม โซ แธงคฟุล ])
With you by my side everyday I am grateful
(วิธ ยู บาย มาย ไซด์ เอวี่เดย์ ไอ แอ็ม เกร๊ทฟุล)
[Thankful, grateful, thankful that I have you]
([ แธงคฟุล , เกร๊ทฟุล , แธงคฟุล แดท ไอ แฮ็ฝ ยู ])
You give me your love that’s so true and beautiful
(ยู กี๊ฝ มี ยุร ลัฝ แด้ท โซ ทรู แอนด์ บยูทิฟุล)
[You give me everything I could need]
([ ยู กี๊ฝ มี เอ๊วี่ติง ไอ เคิด นี๊ด ])
[So now I want you to know that] I’ll always be thankful [for you]
([ โซ นาว ไอ ว้อนท ยู ทู โนว์ แดท ] อิลล ออลเว บี แธงคฟุล [ ฟอร์ ยู ])

Hook
(ฮุ๊ค)
And in my times of need
(แอนด์ อิน มาย ไทม์ อ็อฝ นี๊ด)
[You come and rescue me]
([ ยู คัม แอนด์ เร๊สคิ้ว มี ])
You always seem to find a way
(ยู ออลเว ซีม ทู ไฟนด์ อะ เวย์)
Now I believe I can reach for the moon
(นาว ไอ บีลี๊ฝ ไอ แคน รี๊ช ฟอร์ เดอะ มูน)
And I [owe it all to you]
(แอนด์ ดาย [ โอว์ อิท ดอร์ ทู ยู ])
You show me the right when I am wrong
(ยู โชว์ มี เดอะ ไร๊ท เว็น นาย แอ็ม รอง)
[When I’m weak] yet you’d be strong yea
([ เว็น แอม วี๊ค ] เย๊ท ยูต บี สทรอง เย)
And when there are problems, you know how to solve it
(แอนด์ เว็น แดร์ อาร์ โพร๊เบล่ม , ยู โนว์ ฮาว ทู โซ๊ลฝ อิท)
[Even if no words can show] still I want you to know
([ อี๊เฝ่น อิ๊ฟ โน เวิร์ด แคน โชว์ ] สทิลล ไอ ว้อนท ยู ทู โนว์)

Chorus
(ค๊อรัส)
I want you to know that I’ll always be thankful [girl I will always be, thankful!]
(ไอ ว้อนท ยู ทู โนว์ แดท อิลล ออลเว บี แธงคฟุล [ เกิร์ล ไอ วิล ออลเว บี , แธงคฟุล ! ])
With you by my side everyday I am so grateful [everyday I am so thankful, every single day!]
(วิธ ยู บาย มาย ไซด์ เอวี่เดย์ ไอ แอ็ม โซ เกร๊ทฟุล [ เอวี่เดย์ ไอ แอ็ม โซ แธงคฟุล , เอ๊เฝอร์รี่ ซิง le เดย์ ! ])
You give me your love that’s so true and beautiful
(ยู กี๊ฝ มี ยุร ลัฝ แด้ท โซ ทรู แอนด์ บยูทิฟุล)
[So true and so beautiful, so true and so beautiful]
([ โซ ทรู แอนด์ โซ บยูทิฟุล , โซ ทรู แอนด์ โซ บยูทิฟุล ])
I want you to know that I’ll always be thankful
(ไอ ว้อนท ยู ทู โนว์ แดท อิลล ออลเว บี แธงคฟุล)
[I’m so thankful that I have you]
([ แอม โซ แธงคฟุล แดท ไอ แฮ็ฝ ยู ])

So now I want you to know [that I’ll always be thankful]
(โซ นาว ไอ ว้อนท ยู ทู โนว์ [ แดท อิลล ออลเว บี แธงคฟุล ])
No matter what people say girl [I’ll always be thankful]
(โน แม๊ทเท่อร์ ว๊อท พี๊เพิ่ล เซย์ เกิร์ล [ อิลล ออลเว บี แธงคฟุล ])
So for now and always [I’ll always be thankful] for you
(โซ ฟอร์ นาว แอนด์ ออลเว [ อิลล ออลเว บี แธงคฟุล ] ฟอร์ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Thankful คำอ่านไทย 3T

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น