เนื้อเพลง Everything to Lose (Ost Sex and the City 2) คำอ่านไทย Dido

I used to be so fearless so limitless and free
(ไอ ยูซ ทู บี โซ เฟียเล็ซ โซ ลีมอิทเล็ซ แซน ฟรี)
Happy on my own and nothing really bothered me.
(แฮพพิ ออน ไม โอน แอ็นด นัธอิง ริแอ็ลลิ บอฑเออะ มี)
I had desires to see the world, jump out of planes and fly
(ไอ แฮ็ด ดิไสร ทู ซี เดอะ เวิลด , จัมพ เอาท อ็อฝ พเลน แซน ฟไล)
And I love to be alive but I was not afraid to die
(แอ็นด ดาย ลัฝ ทู บี อะไลฝ บัท ไอ วอส น็อท อัฟเรด ทู ได)

I used to be so sure of things and self-contained
(ไอ ยูซ ทู บี โซ ฌุร อ็อฝ ธิง แซน เซ็ลฟ ค็อนเทน)
I could carry on with no need to explain
(ไอ คูด แคริ ออน วิฑ โน เน ทู เอ็คซพเลน)
It didn’t matter if I ever made it home
(อิท ดิ๊นอิน แมทเทอะ อิฟ ฟาย เอฝเออะ เมด อิท โฮม)
Could go too fast, and drink all night and dance alone
(คูด โก ทู ฟัซท , แอ็นด ดริงค ออล ไนท แอ็นด ดานซ อะโลน)

I love to be alive but I was not afraid to die
(ไอ ลัฝ ทู บี อะไลฝ บัท ไอ วอส น็อท อัฟเรด ทู ได)
I love to be alive but I was not afraid to die
(ไอ ลัฝ ทู บี อะไลฝ บัท ไอ วอส น็อท อัฟเรด ทู ได)

I’ve got everything to lose
(อิฝ ก็อท เอ๊วี่ติง ทู ลูส)
[adsense]
I used to be so thoughtless, so easy and free
(ไอ ยูซ ทู บี โซ โตเลส , โซ อีสอิ แอ็นด ฟรี)
Could walk away, not think ahead, and had no plans to keep.
(คูด วอค อะเว , น็อท ธิงค อะเฮด , แอ็นด แฮ็ด โน แพล็น ทู คีพ)
No hand to told, no one to bring down with me.
(โน แฮ็นด ทู โทลด , โน วัน ทู บริง เดาน วิฑ มี)
I wouldn’t see the worst and it only hurts me.
(ไอ วูดดึ่น ซี เดอะ เวิซท แอ็นด ดิท โอ๊นลี่ เฮิท มี)

I love to be alive but I was not afraid to die
(ไอ ลัฝ ทู บี อะไลฝ บัท ไอ วอส น็อท อัฟเรด ทู ได)
I’ve got everything to lose
(อิฝ ก็อท เอ๊วี่ติง ทู ลูส)
Since I’ve met you
(ซินซ อิฝ เม็ท ยู)
I’ve got everything to lose
(อิฝ ก็อท เอ๊วี่ติง ทู ลูส)
I’ve got everything to lose
(อิฝ ก็อท เอ๊วี่ติง ทู ลูส)
Since I’ve met you
(ซินซ อิฝ เม็ท ยู)
I’ve got everything to lose
(อิฝ ก็อท เอ๊วี่ติง ทู ลูส)
I’ve got everything to lose
(อิฝ ก็อท เอ๊วี่ติง ทู ลูส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Everything to Lose (Ost Sex and the City 2) คำอ่านไทย Dido

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น