เนื้อเพลง Never Make Your Move Too Soon คำอ่านไทย B.B. King

Three days of snow in Birmingham
(ทรี เดย์ อ็อฝ สโนว์ อิน Birmings แฮ็ม)
Thought you would wonder where I am
(ธอท ยู เวิด วั๊นเด้อร แวร์ ไอ แอ็ม)
Rang our number all night long
(แร็ง เอ๊า นั๊มเบ้อร์ รอ ไน๊ท ลอง)
It’s no comfort on the telephone
(อิทซ โน ค๊อมฟอร์ท ออน เดอะ เท๊ลเลโฟน)
Ran out and caught a midnight flight
(แร็น เอ๊าท แอนด์ คอท ดา มิดไนท์ ฟไลท)
Thought a little love would make everything all right
(ธอท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ลัฝ เวิด เม้ค เอ๊วี่ติง ออล ไร๊ท)
The landlord said, ” You moved away ”
(เดอะ แลนหลอก เซ็ด , ” ยู มู๊ฝ อะเวย์ “)
And left me all your bills to pay ”
(แอนด์ เล๊ฟท มี ออล ยุร บิลล์ ทู เพย์ “)
Look out baby, you might have made your move too soon
(ลุ๊ค เอ๊าท เบ๊บี้ , ยู ไมท แฮ็ฝ เมด ยุร มู๊ฝ ทู ซูน)

Left me with a Keno card
(เล๊ฟท มี วิธ อะ Keno ค้าร์ด)
This life in Vegas sure ain’t hard
(ดิส ไล๊ฟ อิน ฝีกะ ชัวร์ เอน ฮาร์ด)
I ran it up to about fifty grand
(ไอ แร็น หนิด อั๊พ ทู อะเบ๊าท ฟีฟทิ แกรนด์)
Cashed it in and held it in my hand
(แค๊ช ดิท อิน แอนด์ เฮ็ลด ดิท อิน มาย แฮนด์)
That kind of word can get around
(แดท ไคนด์ อ็อฝ เวิร์ด แคน เก็ท อะราวนฺดฺ)
And make a lost love come up found
(แอนด์ เม้ค เก ล็อซท ลัฝ คัม อั๊พ เฟานด)
I hear you knocking baby at my door
(ไอ เฮียร ยู นอคกิง เบ๊บี้ แอ็ท มาย ดอร์)
But you know you ain’t living here no more
(บั๊ท ยู โนว์ ยู เอน ลีฝอิง เฮียร โน โม)
It’s too bad
(อิทซ ทู แบ้ด)
I think you made your move too soon
(ไอ ทริ๊งค ยู เมด ยุร มู๊ฝ ทู ซูน)

I’ve been from Spain to Tokyo
(แอฝ บีน ฟรอม ซเพน ทู โทคโย)
From Africa to Ohio
(ฟรอม แอฟริคะ ทู โอฮายโอ้)
I never tried to make the news
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ทไร ทู เม้ค เดอะ นิว)
I’m just a man who plays the blues
(แอม จั๊สท ดา แมน ฮู เพลย์ เดอะ บลู)
I take my lovin’ everywhere
(ไอ เท้ค มาย ลัฝวิน เอวี่แวร์)
I came back, and they still care you know
(ไอ เคม แบ็ค , แอนด์ เด สทิลล แคร์ ยู โนว์)
One love ahead
(วัน ลัฝ อะเฮด)
One love behind
(วัน ลัฝ บีฮายน์)
One in my arms and one on my mind
(วัน อิน มาย อาร์ม แซน วัน ออน มาย ไมนด์)
It’s one thing baby
(อิทซ วัน ทริง เบ๊บี้)
I never make my move too soon
(ไอ เน๊เฝ่อร์ เม้ค มาย มู๊ฝ ทู ซูน)

I’ve been from Spain to Tokyo
(แอฝ บีน ฟรอม ซเพน ทู โทคโย)
From Africa to Ohio
(ฟรอม แอฟริคะ ทู โอฮายโอ้)
I never tried to make the news
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ทไร ทู เม้ค เดอะ นิว)
I’m just a man who plays the blues
(แอม จั๊สท ดา แมน ฮู เพลย์ เดอะ บลู)
I take my lovin’ everywhere
(ไอ เท้ค มาย ลัฝวิน เอวี่แวร์)
I come back, you know they still all care
(ไอ คัม แบ็ค , ยู โนว์ เด สทิลล ออล แคร์)
One love ahead and one behind
(วัน ลัฝ อะเฮด แอนด์ วัน บีฮายน์)
One in my arms you know, one on my mind
(วัน อิน มาย อาร์ม ยู โนว์ , วัน ออน มาย ไมนด์)
And it’s one thing people
(แอนด์ อิทซ วัน ทริง พี๊เพิ่ล)
I never make my move too soon
(ไอ เน๊เฝ่อร์ เม้ค มาย มู๊ฝ ทู ซูน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Never Make Your Move Too Soon คำอ่านไทย B.B. King

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น