เนื้อเพลง All I Want For Christmas Is You คำอ่านไทย Mariah Carey

I don’t want a lot for Christmas
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ดา ล็อท ฟอ ครีซมัซ)
There is just one thing I need
(แฑ อีส จัซท วัน ธิง ไอ เน)
I don’t care about the presents
(ไอ ด้อนท์ แค อะเบาท เดอะ เพร๊สเซ่นท)
Underneath the Christmas tree
(อันเดอะนีธ เดอะ ครีซมัซ ทรี)
I just want you for my own
(ไอ จัซท ว็อนท ยู ฟอ ไม โอน)
More than you could ever know
(โม แฑ็น ยู คูด เอฝเออะ โน)
Make my wish come true oh
(เมค ไม วิฌ คัม ทรู โอ)
All I want for Christmas is you
(ออล ไอ ว็อนท ฟอ ครีซมัซ ซิส ยู)

I don’t want a lot for Christmas
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ดา ล็อท ฟอ ครีซมัซ)
There is just one thing I need, and I
(แฑ อีส จัซท วัน ธิง ไอ เน , แอ็นด ดาย)
Don’t care about the presents
(ด้อนท์ แค อะเบาท เดอะ เพร๊สเซ่นท)
Underneath the Christmas tree
(อันเดอะนีธ เดอะ ครีซมัซ ทรี)
I don’t need to hang my stocking
(ไอ ด้อนท์ เน ทู แฮ็ง ไม ซทอคคิง)
There upon the fireplace
(แฑ อุพอน เดอะ ไฟทดิง)
Santa Claus won’t make me happy
(แซนดา คลอส ว็อนท เมค มี แฮพพิ)
With a toy on Christmas day
(วิฑ อะ ทอย ออน ครีซมัซ เด)

I just want you for my own
(ไอ จัซท ว็อนท ยู ฟอ ไม โอน)
More than you could ever know
(โม แฑ็น ยู คูด เอฝเออะ โน)
Make my wish come true
(เมค ไม วิฌ คัม ทรู)
All I want for Christmas is you
(ออล ไอ ว็อนท ฟอ ครีซมัซ ซิส ยู)

I won’t ask for much this Christmas
(ไอ ว็อนท อาซค ฟอ มัช ที ครีซมัซ)
I won’t even wish for snow, and I
(ไอ ว็อนท อีเฝ็น วิฌ ฟอ ซโน , แอ็นด ดาย)
I just wanna keep on waiting
(ไอ จัซท วอนนา คีพ ออน เวททิง)
Underneath the mistletoe
(อันเดอะนีธ เดอะ มิสเซิลโท)
[adsense]
I won’t make a list and send it
(ไอ ว็อนท เมค เก ลิซท แอ็นด เซ็นด ดิท)
To the North Pole for Saint Nick
(ทู เดอะ นอธ โพล ฟอ เซนท นิค)
I won’t even stay awake
(ไอ ว็อนท อีเฝ็น ซเท อะเวค)
To hear those magic reindeer click
(ทู เฮีย โฑส แมจอิค เรนเดีย คลิค)

’cause I just want you here tonight
(คอส ไอ จัซท ว็อนท ยู เฮียร ทุไนท)
Holding on to me so tight
(โฮลดิง ออน ทู มี โซ ไทท)
What more can I do
(ฮว็อท โม แค็น นาย ดู)
Oh, Baby all I want for Christmas is you
(โอ , เบบิ ออล ไอ ว็อนท ฟอ ครีซมัซ ซิส ยู)

All the lights are shining
(ออล เดอะ ไลท แซร์ ชายนิง)
So brightly everywhere
(โซ บไรทลิ เอวี่แวร์)
And the sound of children’s
(แอ็นด เดอะ เซานด อ็อฝ ชีลดเร็น)
Laughter fills the air
(ลาฟเทอะ ฟิล ดิ แอ)

And everyone is singing
(แอ็นด เอ๊วี่วัน อีส ซิงกิง)
I hear those sleigh bells ringing
(ไอ เฮีย โฑส ซเล เบลล์ รีงอิง)
Santa won’t you bring me
(แซนดา ว็อนท ยู บริง มี)
The one I really need
(ดิ วัน ไอ ริแอ็ลลิ เน)
Won’t you please bring my baby to me quickly
(ว็อนท ยู พลีส บริง ไม เบบิ ทู มี ควีคลิ)

I don’t want a lot for Christmas
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ดา ล็อท ฟอ ครีซมัซ)
This is all I’m asking for
(ที ซิส ซอร์ แอม อาคกิ้ง ฟอ)
I just wanna see my baby
(ไอ จัซท วอนนา ซี ไม เบบิ)
Standing right outside my door
(ซแทนดิง ไรท เอาทไซด ไม โด)

I just want you for my own
(ไอ จัซท ว็อนท ยู ฟอ ไม โอน)
More than you could ever know
(โม แฑ็น ยู คูด เอฝเออะ โน)
Make my wish come true
(เมค ไม วิฌ คัม ทรู)
Baby all I want for Christmas is you
(เบบิ ออล ไอ ว็อนท ฟอ ครีซมัซ ซิส ยู)

All I want for Christmas is you, baby
(ออล ไอ ว็อนท ฟอ ครีซมัซ ซิส ยู , เบบิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All I Want For Christmas Is You คำอ่านไทย Mariah Carey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น