เนื้อเพลง All Screwed up คำอ่านไทย AC/DC

Stiff Upper Lip [2000]
(ซทิฟ อัพเพอะ ลิพ [ 2000 ])
[Young, Young]
([ ยัง , ยัง ])

Get ready
(เก็ท เร๊ดี้)

You think you’re kind of tough
(ยู ทริ๊งค ยัวร์ ไคนด์ อ็อฝ ทั๊ฟ)
You’re walking down the road
(ยัวร์ วอคกิง เดาน เดอะ โร้ด)
When you want any more
(เว็น ยู ว้อนท เอ๊นี่ โม)
Your girlfriends blow over
(ยุร เกลิลเฟรน โบลว์ โอ๊เฝ่อร)
Things go tough
(ทริง เอส โก ทั๊ฟ)
And you strut your stuff
(แอนด์ ยู ซทรัท ยุร สทั๊ฟฟ)
And I want your face
(แอนด์ ดาย ว้อนท ยุร เฟซ)
And you’re out of luck
(แอนด์ ยัวร์ เอ๊าท อ็อฝ ลัค)
Yes you are
(เย็ซ ยู อาร์)

It’s all screwed up
(อิทซ ซอร์ สครูว์ อั๊พ)
All screwed up
(ออล สครูว์ อั๊พ)
It’s all screwed up
(อิทซ ซอร์ สครูว์ อั๊พ)
All screwed up
(ออล สครูว์ อั๊พ)

If you want to kick some b*tt
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท ทู คิ๊ค ซัม บี *tt)
But you wanna screw your knots
(บั๊ท ยู วอนนา สครูว์ ยุร น็อท)
And when you can’t take no more
(แอนด์ เว็น ยู แค็นท เท้ค โน โม)
Then she push you out of the door
(เด็น ชี พุช ยู เอ๊าท อ็อฝ เดอะ ดอร์)
When things go hot
(เว็น ทริง เอส โก ฮอท)
Like a dog gone mad
(ไล๊ค เก ด้อกก กอน แม้ด)
She can pack some punch
(ชี แคน แพ็ค ซัม พั๊นช)
But you’re out to lunch, black and white
(บั๊ท ยัวร์ เอ๊าท ทู ลั้นช , แบล๊ค แอนด์ ไว๊ท)

It’s all screwed up
(อิทซ ซอร์ สครูว์ อั๊พ)
All screwed up
(ออล สครูว์ อั๊พ)
It’s all screwed up
(อิทซ ซอร์ สครูว์ อั๊พ)
All screwed up
(ออล สครูว์ อั๊พ)
It’s all screwed up
(อิทซ ซอร์ สครูว์ อั๊พ)
It’s all screwed up
(อิทซ ซอร์ สครูว์ อั๊พ)
Can’t tell one from the other
(แค็นท เทลล วัน ฟรอม ดิ อ๊อเธ่อร์)
All screwed up
(ออล สครูว์ อั๊พ)

– solo –
(โซ๊โล่)

I said it’s all screwed up
(ไอ เซ็ด อิทซ ซอร์ สครูว์ อั๊พ)
All screwed up
(ออล สครูว์ อั๊พ)
All screwed up
(ออล สครูว์ อั๊พ)
All screwed up
(ออล สครูว์ อั๊พ)
It’s all screwed up, yes it is
(อิทซ ซอร์ สครูว์ อั๊พ , เย็ซ ซิท อีส)
All screwed up
(ออล สครูว์ อั๊พ)
It’s all screwed up
(อิทซ ซอร์ สครูว์ อั๊พ)
All screwed up
(ออล สครูว์ อั๊พ)

Screwed up
(สครูว์ อั๊พ)

It’s all screwed up
(อิทซ ซอร์ สครูว์ อั๊พ)
It’s all screwed up
(อิทซ ซอร์ สครูว์ อั๊พ)
She can pack, yeah pack some punch
(ชี แคน แพ็ค , เย่ แพ็ค ซัม พั๊นช)
But you’re allways out to lunch
(บั๊ท ยัวร์ allways เอ๊าท ทู ลั้นช)
It’s all screwed up
(อิทซ ซอร์ สครูว์ อั๊พ)
It’s all screwed up
(อิทซ ซอร์ สครูว์ อั๊พ)
It’s all screwed up, yes it is
(อิทซ ซอร์ สครูว์ อั๊พ , เย็ซ ซิท อีส)
All screwed up
(ออล สครูว์ อั๊พ)

It’s all screwed up, yeah
(อิทซ ซอร์ สครูว์ อั๊พ , เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All Screwed up คำอ่านไทย AC/DC

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น