เนื้อเพลง Stranded คำอ่านไทย Plumb

You know it only breaks my heart
(ยู โนว์ อิท โอ๊นลี่ เบร๊ค มาย ฮาร์ท)
To see you standing in the dark
(ทู ซี ยู ซแทนดิง อิน เดอะ ด๊าร์ค)
Alone waiting there for me to come back
(อะโลน เวททิง แดร์ ฟอร์ มี ทู คัม แบ็ค)
I’m too afraid to show
(แอม ทู อะเฟรด ทู โชว์)

If it’s coming over you
(อิ๊ฟ อิทซ คัมอิง โอ๊เฝ่อร ยู)
Like it’s coming over me
(ไล๊ค อิทซ คัมอิง โอ๊เฝ่อร มี)
I’m crashing like a tidal wave
(แอม แคร๊ชชิง ไล๊ค เก ไทดแอ็ล เว๊ฝ)
That drags me out to sea
(แดท ดแร็ก มี เอ๊าท ทู ซี)
I want to be with you
(ไอ ว้อนท ทู บี วิธ ยู)
If you want to be with me
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท ทู บี วิธ มี)
Crashing like a tidal wave
(แคร๊ชชิง ไล๊ค เก ไทดแอ็ล เว๊ฝ)
I don’t want to be
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู บี)
Stranded
(สแทรนด)
Stranded
(สแทรนด)
Stranded
(สแทรนด)
So baby come back to me [Stranded]
(โซ เบ๊บี้ คัม แบ็ค ทู มี [ สแทรนด ])
So baby come back to me [Stranded]
(โซ เบ๊บี้ คัม แบ็ค ทู มี [ สแทรนด ])

I can only take so much
(ไอ แคน โอ๊นลี่ เท้ค โซ มัช)
These tears are turning me to rust
(ฑิส เทียร์ แซร์ เทินนิง มี ทู รัสท)
I know you’re waiting there for me to come back
(ไอ โนว์ ยัวร์ เวททิง แดร์ ฟอร์ มี ทู คัม แบ็ค)
I’m too afraid to show
(แอม ทู อะเฟรด ทู โชว์)

If it’s coming over you
(อิ๊ฟ อิทซ คัมอิง โอ๊เฝ่อร ยู)
Like it’s coming over me
(ไล๊ค อิทซ คัมอิง โอ๊เฝ่อร มี)
I’m crashing like a tidal wave
(แอม แคร๊ชชิง ไล๊ค เก ไทดแอ็ล เว๊ฝ)
That drags me out to sea
(แดท ดแร็ก มี เอ๊าท ทู ซี)
I want to be with you
(ไอ ว้อนท ทู บี วิธ ยู)
If you want to be with me
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท ทู บี วิธ มี)
Crashing like a tidal wave
(แคร๊ชชิง ไล๊ค เก ไทดแอ็ล เว๊ฝ)
I don’t want to be
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู บี)
Stranded
(สแทรนด)
It’s coming over you [Stranded]
(อิทซ คัมอิง โอ๊เฝ่อร ยู [ สแทรนด ])
It’s coming over me [Stranded]
(อิทซ คัมอิง โอ๊เฝ่อร มี [ สแทรนด ])
It’s coming over you [Stranded]
(อิทซ คัมอิง โอ๊เฝ่อร ยู [ สแทรนด ])

I miss you
(ไอ มิซ ยู)
I need you
(ไอ นี๊ด ยู)
Without you
(วิธเอ๊าท ยู)
I’m stranded
(แอม สแทรนด)
I love you
(ไอ ลัฝ ยู)
So come back
(โซ คัม แบ็ค)
I’m not afraid to show
(แอม น็อท อะเฟรด ทู โชว์)

Crashing like a tidal wave
(แคร๊ชชิง ไล๊ค เก ไทดแอ็ล เว๊ฝ)
Drags me out to sea
(ดแร็ก มี เอ๊าท ทู ซี)
I want to be with you
(ไอ ว้อนท ทู บี วิธ ยู)
You want to be with me
(ยู ว้อนท ทู บี วิธ มี)
Crashing like a tidal wave
(แคร๊ชชิง ไล๊ค เก ไทดแอ็ล เว๊ฝ)
I don’t want to be
(ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู บี)
Stranded
(สแทรนด)
It’s coming over you [Stranded]
(อิทซ คัมอิง โอ๊เฝ่อร ยู [ สแทรนด ])
It’s coming over me [Stranded]
(อิทซ คัมอิง โอ๊เฝ่อร มี [ สแทรนด ])
It’s coming over you [Stranded]
(อิทซ คัมอิง โอ๊เฝ่อร ยู [ สแทรนด ])

So baby come back to me [Stranded]
(โซ เบ๊บี้ คัม แบ็ค ทู มี [ สแทรนด ])
So baby come back to me [Stranded]
(โซ เบ๊บี้ คัม แบ็ค ทู มี [ สแทรนด ])

Coming over you
(คัมอิง โอ๊เฝ่อร ยู)
Coming over me
(คัมอิง โอ๊เฝ่อร มี)

So baby come back to me
(โซ เบ๊บี้ คัม แบ็ค ทู มี)
So baby come back to me
(โซ เบ๊บี้ คัม แบ็ค ทู มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stranded คำอ่านไทย Plumb

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น