เนื้อเพลง Go, I’m Never Gonna Let You, Pts. 1 & 2 คำอ่านไทย Skid Row

I have never put you down
(ไอ แฮ็ฝ เน๊เฝ่อร์ พุท ยู เดาน)
Or anybody else above you.
(ออ เอนอิบอดิ เอ๊ลส อะโบ๊ฝ ยู)
I have never kicked around
(ไอ แฮ็ฝ เน๊เฝ่อร์ คิ๊ค อะราวนฺดฺ)
Or said that I didn’t love you.
(ออ เซ็ด แดท ไอ ดิ๊นอิน ลัฝ ยู)
So, how can you come along to me
(โซ , ฮาว แคน ยู คัม อะลอง ทู มี)
Saying that it’s all over?
(เซอิง แดท อิทซ ซอร์ โอ๊เฝ่อร)
Asking me to set you free,
(อาคกิ้ง มี ทู เซ็ท ยู ฟรี ,)
’cause your love is growing colder.
(ค๊อส ยุร ลัฝ อีส กโรอิง โคลเดอ)
I’m gonna take some time
(แอม กอนนะ เท้ค ซัม ไทม์)
And change your mind.
(แอนด์ เช้งจํ ยุร ไมนด์)

And I’ll never let you go, how could I?
(แอนด์ อิลล เน๊เฝ่อร์ เล็ท ยู โก , ฮาว เคิด ดาย)
Knowing that I love you so, I would not.
(โนอิง แดท ไอ ลัฝ ยู โซ , ไอ เวิด น็อท)
Always be at all time low,
(ออลเว บี แอ็ท ดอร์ ไทม์ โลว ,)
If I just let you up and walk on out of my life.
(อิ๊ฟ ฟาย จั๊สท เล็ท ยู อั๊พ แอนด์ ว๊อล์ค ออน เอ๊าท อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
I’m gonna make you stay, just watch me.
(แอม กอนนะ เม้ค ยู สเทย์ , จั๊สท ว๊อทช มี)
Nothing that you do or say can stop me.
(นัธอิง แดท ยู ดู ออ เซย์ แคน สท๊อพ มี)
Never gonna let you go, oh no.
(เน๊เฝ่อร์ กอนนะ เล็ท ยู โก , โอ โน)
I am never gonna let you go,
(ไอ แอ็ม เน๊เฝ่อร์ กอนนะ เล็ท ยู โก ,)
I can’t let you go.
(ไอ แค็นท เล็ท ยู โก)

And I’m gonna do everything that I can
(แอนด์ แอม กอนนะ ดู เอ๊วี่ติง แดท ไอ แคน)
To keep you inside my bed.
(ทู คี๊พ ยู อิ๊นไซด์ มาย เบ๊ด)
Baby, you’re gonna know that I’m your man,
(เบ๊บี้ , ยัวร์ กอนนะ โนว์ แดท แอม ยุร แมน ,)
If I have to beat it in your head.
(อิ๊ฟ ฟาย แฮ็ฝ ทู บีท ดิธ อิน ยุร เฮด)
You’re not gonna come along to me,
(ยัวร์ น็อท กอนนะ คัม อะลอง ทู มี ,)
” It’s over ” , saying ” It’s all over, baby ” .
(” อิทซ โอ๊เฝ่อร ” , เซอิง ” อิทซ ซอร์ โอ๊เฝ่อร , เบ๊บี้ “)
I’ll have you down on your bended knees
(อิลล แฮ็ฝ ยู เดาน ออน ยุร เบ็นด นี)
Before you’re very much older.
(บีฟอร์ ยัวร์ เฝ๊รี่ มัช โอลเดอะ)
I’m gonna take some time
(แอม กอนนะ เท้ค ซัม ไทม์)
And change your mind.
(แอนด์ เช้งจํ ยุร ไมนด์)

And I’ll never let you go, how could I?
(แอนด์ อิลล เน๊เฝ่อร์ เล็ท ยู โก , ฮาว เคิด ดาย)
Knowing that I love you so, I would not.
(โนอิง แดท ไอ ลัฝ ยู โซ , ไอ เวิด น็อท)
Always be at all time low,
(ออลเว บี แอ็ท ดอร์ ไทม์ โลว ,)
If I just let you up and walk on out of my life.
(อิ๊ฟ ฟาย จั๊สท เล็ท ยู อั๊พ แอนด์ ว๊อล์ค ออน เอ๊าท อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
I’m gonna make you stay, just watch me.
(แอม กอนนะ เม้ค ยู สเทย์ , จั๊สท ว๊อทช มี)
Nothing that you do or say can stop me.
(นัธอิง แดท ยู ดู ออ เซย์ แคน สท๊อพ มี)
Never gonna let you go, oh no.
(เน๊เฝ่อร์ กอนนะ เล็ท ยู โก , โอ โน)
I’m never gonna let you go,
(แอม เน๊เฝ่อร์ กอนนะ เล็ท ยู โก ,)
I can’t let you go.
(ไอ แค็นท เล็ท ยู โก)

Go.
(โก)
Can’t let you, let you go, no.
(แค็นท เล็ท ยู , เล็ท ยู โก , โน)
I can’t let you, let you go.
(ไอ แค็นท เล็ท ยู , เล็ท ยู โก)
Can’t let you go, no.
(แค็นท เล็ท ยู โก , โน)
Can’t, away.
(แค็นท , อะเวย์)

And I’ll never let you go, how could I?
(แอนด์ อิลล เน๊เฝ่อร์ เล็ท ยู โก , ฮาว เคิด ดาย)
Knowing that I love you so, no I would not.
(โนอิง แดท ไอ ลัฝ ยู โซ , โน ไอ เวิด น็อท)
Always be at all time low,
(ออลเว บี แอ็ท ดอร์ ไทม์ โลว ,)
If I just let you up and walk on out of my life.
(อิ๊ฟ ฟาย จั๊สท เล็ท ยู อั๊พ แอนด์ ว๊อล์ค ออน เอ๊าท อ็อฝ มาย ไล๊ฟ)
I’m gonna make you stay, just watch me.
(แอม กอนนะ เม้ค ยู สเทย์ , จั๊สท ว๊อทช มี)
Nothing that you do or say can stop me.
(นัธอิง แดท ยู ดู ออ เซย์ แคน สท๊อพ มี)
Never gonna let you go, oh no.
(เน๊เฝ่อร์ กอนนะ เล็ท ยู โก , โอ โน)
I’m never gonna let you go,
(แอม เน๊เฝ่อร์ กอนนะ เล็ท ยู โก ,)
I can’t let you go.
(ไอ แค็นท เล็ท ยู โก)

Oh no, can’t let you go.
(โอ โน , แค็นท เล็ท ยู โก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Go, I’m Never Gonna Let You, Pts. 1 & 2 คำอ่านไทย Skid Row

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น