เนื้อเพลง Humpty Dumpty คำอ่านไทย Tori Amos

Humpty Dumpty sat on the wall
(Humpty ดัมทิ แซ็ท ออน เดอะ วอลล์)
Humpty dumpty had a great big fall
(Humpty ดัมทิ แฮ็ด อะ เกรท บิ๊ก ฟอลล์)
All the kings horses and all the kings men
(ออล เดอะ คิง เอส ฮอร์ส แซน ออล เดอะ คิง เอส เม็น)
Couldn’t put Humpty together again
(คูดซึ่น พุท Humpty ทูเก๊ทเธ่อร์ อะเกน)

Humpty dumpty and Betty Louise
(Humpty ดัมทิ แอนด์ Betty ลูอีด)
Stole a [sony?] and some Canembert cheese
(ซโทล อะ [ sony ] แอนด์ ซัม Canembert ชี๊ส)
She said ” Humpty baby, take me
(ชี เซ็ด ” Humpty เบ๊บี้ , เท้ค มี)
Oooh, yeah, take me to the river
(อู้ , เย่ , เท้ค มี ทู เดอะ ริ๊เฝ่อร์)
Cause I like the way it runs, yeah,
(ค๊อส ไอ ไล๊ค เดอะ เวย์ อิท รัน , เย่ ,)
Take me to the river
(เท้ค มี ทู เดอะ ริ๊เฝ่อร์)
You know I like the way it runs, yeah ”
(ยู โนว์ ไอ ไล๊ค เดอะ เวย์ อิท รัน , เย่ “)

He said, ” Everything’s going my way ”
(ฮี เซ็ด , ” เอ๊วี่ติง เอส โกอิ้ง มาย เวย์ “)
he said, ” Maybe it’s my la-lucky day ”
(ฮี เซ็ด , ” เมบี อิทซ มาย ลา ลัคคิ เดย์ “)
And he said, ” anything you want
(แอนด์ ฮี เซ็ด , ” เอนอิธิง ยู ว้อนท)
I can give ”
(ไอ แคน กี๊ฝ “)
She said, ” I wanna take your picture
(ชี เซ็ด , ” ไอ วอนนา เท้ค ยุร พิ๊คเจ้อร์)
Just for me ”
(จั๊สท ฟอร์ มี “)
He said, ” Anything ”
(ฮี เซ็ด , ” เอนอิธิง “)
She said, ” Up there, baby
(ชี เซ็ด , ” อั๊พ แดร์ , เบ๊บี้)

Get on the wall babe ”
(เก็ท ออน เดอะ วอลล์ เบ้บ “)

Humpty Dumpty sat on the wall
(Humpty ดัมทิ แซ็ท ออน เดอะ วอลล์)
And looked at her as he was falling
(แอนด์ ลุ๊ค แอ็ท เฮอ แอส ฮี วอส ฟ๊อลิง)
All the kings horses and all the kings men
(ออล เดอะ คิง เอส ฮอร์ส แซน ออล เดอะ คิง เอส เม็น)
Couldn’t put Humpty together again
(คูดซึ่น พุท Humpty ทูเก๊ทเธ่อร์ อะเกน)

Hey, Betty Louise
(เฮ , Betty ลูอีด)
Hey, Betty Louise
(เฮ , Betty ลูอีด)
She said, ” I like custard in the summer, honey
(ชี เซ็ด , ” ไอ ไล๊ค คัซเทิด อิน เดอะ ซั๊มเม่อร์ , ฮั๊นนี่)
Oh yeah, what it takes to be queen
(โอ เย่ , ว๊อท ดิธ เท้ค ทู บี ควีน)
Hey, what it takes to be queen
(เฮ , ว๊อท ดิธ เท้ค ทู บี ควีน)
What it takes to be…oh
(ว๊อท ดิธ เท้ค ทู บี โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Humpty Dumpty คำอ่านไทย Tori Amos

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น