เนื้อเพลง Still Loving You คำอ่านไทย Scorpions

Time, it needs time
(ไทม , อิท นีด ไทม)
To win back your love again
(ทู วิน แบ็ค ยุร ลัฝ อะเกน)
I will be there, I will be there
(ไอ วิล บี แฑ , ไอ วิล บี แฑ)
Love, only love
(ลัฝ , โอ๊นลี่ ลัฝ)
Can bring back your love someday
(แค็น บริง แบ็ค ยุร ลัฝ ซัมเดย์)
I will be there, I will be there
(ไอ วิล บี แฑ , ไอ วิล บี แฑ)

I’ll fight, babe, I’ll fight
(อิล ไฟท , เบบ , อิล ไฟท)
To win back your love again
(ทู วิน แบ็ค ยุร ลัฝ อะเกน)
I will be there, I will be there
(ไอ วิล บี แฑ , ไอ วิล บี แฑ)
Love, only love
(ลัฝ , โอ๊นลี่ ลัฝ)
Can break down the wall someday
(แค็น บเรค เดาน เดอะ วอล ซัมเดย์)
I will be there, I will be there
(ไอ วิล บี แฑ , ไอ วิล บี แฑ)

If we’d go again
(อิฟ เว็ด โก อะเกน)
All the way from the start
(ออล เดอะ เว ฟร็อม เดอะ ซทาท)
I would try to change
(ไอ วูด ทไร ทู เชนจ)
The things that killed our love
(เดอะ ธิง แดท คิล เอ๊า ลัฝ)
Your pride has built a wall, so strong
(ยุร พไรด แฮ็ส บิลท ดา วอล , โซ ซทร็อง)
That I can’t get through
(แดท ไอ แค็นท เก็ท ธรู)
Is there really no chance
(อีส แฑ ริแอ็ลลิ โน ชานซ)
To start once again
(ทู ซทาท วันซ อะเกน)
I’m loving you
(แอม ลัฝอิง ยู)

Try, baby try
(ทไร , เบบิ ทไร)
To trust in my love again
(ทู ทรัซท อิน ไม ลัฝ อะเกน)
I will be there, I will be there
(ไอ วิล บี แฑ , ไอ วิล บี แฑ)
Love, our love
(ลัฝ , เอ๊า ลัฝ)
Just shouldn’t be thrown away
(จัซท ชูดดึ่น บี ธโรน อะเว)
I will be there, I will be there
(ไอ วิล บี แฑ , ไอ วิล บี แฑ)
[adsense]
If we’d go again
(อิฟ เว็ด โก อะเกน)
All the way from the start
(ออล เดอะ เว ฟร็อม เดอะ ซทาท)
I would try to change
(ไอ วูด ทไร ทู เชนจ)
The things that killed our love
(เดอะ ธิง แดท คิล เอ๊า ลัฝ)
Your pride has built a wall, so strong
(ยุร พไรด แฮ็ส บิลท ดา วอล , โซ ซทร็อง)
That I can’t get through
(แดท ไอ แค็นท เก็ท ธรู)
Is there really no chance
(อีส แฑ ริแอ็ลลิ โน ชานซ)
To start once again
(ทู ซทาท วันซ อะเกน)

If we’d go again
(อิฟ เว็ด โก อะเกน)
All the way from the start
(ออล เดอะ เว ฟร็อม เดอะ ซทาท)
I would try to change
(ไอ วูด ทไร ทู เชนจ)
The things that killed our love
(เดอะ ธิง แดท คิล เอ๊า ลัฝ)
Yes, I’ve hurt your pride, and I know
(เย็ซ , อิฝ เฮิท ยุร พไรด , แอ็นด ดาย โน)
What you’ve been through
(ฮว็อท ยู๊ฟ บีน ธรู)
You should give me a chance
(ยู ฌูด กิฝ มี อะ ชานซ)
This can’t be the end
(ที แค็นท บี ดิ เอ็นด)
I’m still loving you
(แอม ซทิล ลัฝอิง ยู)
I’m still loving you, I need your love
(แอม ซทิล ลัฝอิง ยู , ไอ เน ยุร ลัฝ)
I’m still loving you
(แอม ซทิล ลัฝอิง ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Still Loving You คำอ่านไทย Scorpions

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น