เนื้อเพลง Bobby James คำอ่านไทย N.E.R.D.

Hi I’m 17 and my name is Bobby James
(ไฮ แอม 17 แอนด์ มาย เนม อีส บอบบิ เจม)
Everyday in school all my classmates call me names
(เอวี่เดย์ อิน สคูล ออล มาย classmates คอลลํ มี เนม)
And so this pusher introduced me to this thing
(แอนด์ โซ ดิส พูฌเออะ อินโทรดิ๊วซ มี ทู ดิส ทริง)
He said it makes you forget pain but makes you sing
(ฮี เซ็ด ดิท เม้ค ยู ฟอร์เก๊ท เพน บั๊ท เม้ค ยู ซิง)

I got pushed at home at school I was a wuss
(ไอ ก็อท พุช แอ็ท โฮม แอ็ท สคูล ไอ วอส ซา wuss)
Now my life is a domino that pushers push
(นาว มาย ไล๊ฟ อีส ซา โดมีโน่ แดท พูฌเออะ พุช)
Cause I tried it once but I tried it again
(ค๊อส ไอ ทไร ดิท วั๊นซ บั๊ท ไอ ทไร ดิท อะเกน)
Ran away two weeks later I seen my friend
(แร็น อะเวย์ ทู วี๊ค เลทเออะ ไอ ซีน มาย เฟรน)
And I said
(แอนด์ ดาย เซ็ด)

[Chorus – 2X]
([ ค๊อรัส 2X ])
Hey there mister give me some cash
(เฮ แดร์ มิ๊สเทอร์ กี๊ฝ มี ซัม แค๊ช)
I’m high as hell and I’m ready to blast
(แอม ไฮฮ แอส เฮ็ลล แอนด์ แอม เร๊ดี้ ทู บลาสทํ)
I’m just one hit away from being passed out
(แอม จั๊สท วัน ฮิท อะเวย์ ฟรอม บีอิง พาสส เอ๊าท)
Young and assed out
(ยัง แอนด์ อาซ เอ๊าท)

Man this would be cute if this were just a dream
(แมน ดิส เวิด บี คยูท อิ๊ฟ ดิส เวอ จั๊สท ดา ดรีม)

A lesson for you to learn except you’d learn through me
(อะ เล๊ซซั่น ฟอร์ ยู ทู เลิร์น เอ็กเซ๊พท ยูต เลิร์น ทรู มี)
You know like in the movies when it ends with a scream
(ยู โนว์ ไล๊ค อิน เดอะ มูวี่ เว็น หนิด เอ็นด วิธ อะ สครีม)
Well f*ck face I got news this is real and I did things
(เวลล เอฟ *ck เฟซ ไอ ก็อท นิว ดิส ซิส เรียล แอนด์ ดาย ดิด ทริง เอส)
Traveling from Virginia to Cali broke
(แทฝเวอลิงค์ ฟรอม เวอร์จิ้นเนีย ทู กาลี บโรค)
Hitchhike and rides me in my calico
(ฮีชไฮค แอนด์ ไรด์ มี อิน มาย แคลอิโค)
Shoplift for food when it was desire
(ชอบเลฟ ฟอร์ ฟู้ด เว็น หนิด วอส ดีไซรํ)
I miss my family
(ไอ มิซ มาย แฟ๊มิลี่)
Miss my friends
(มิซ มาย เฟรน)
I’m so high and so tired
(แอม โซ ไฮฮ แอนด์ โซ ไทร์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[2x]
([ 2x ])
Hey there
(เฮ แดร์)
Would you help me please
(เวิด ยู เฮ้ลพ มี พลีซ)
Could you spare some change for the world
(เคิด ยู สแพร์ ซัม เช้งจํ ฟอร์ เดอะ เวิลด)
For the world to see
(ฟอร์ เดอะ เวิลด ทู ซี)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bobby James คำอ่านไทย N.E.R.D.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น