เนื้อเพลง Caught In The Middle คำอ่านไทย Project 86

One side of me you love
(วัน ไซด์ อ็อฝ มี ยู ลัฝ)
One side of me
(วัน ไซด์ อ็อฝ มี)

You love you love one side of me
(ยู ลัฝ ยู ลัฝ วัน ไซด์ อ็อฝ มี)
You love you love one side of me
(ยู ลัฝ ยู ลัฝ วัน ไซด์ อ็อฝ มี)
You love you love one side of me
(ยู ลัฝ ยู ลัฝ วัน ไซด์ อ็อฝ มี)
This one side of me you love
(ดิส วัน ไซด์ อ็อฝ มี ยู ลัฝ)

In the middle my head is spinning
(อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล มาย เฮด อีส สปินนิ่ง)
Now I don’t want to loose my mind
(นาว ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู ลู้ส มาย ไมนด์)

Caught in the middle is my mind
(คอท อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อีส มาย ไมนด์)

One side of me you love to hate
(วัน ไซด์ อ็อฝ มี ยู ลัฝ ทู เฮท)
One side of me
(วัน ไซด์ อ็อฝ มี)

You love to hate this side of me
(ยู ลัฝ ทู เฮท ดิส ไซด์ อ็อฝ มี)
You love to hate this side of me
(ยู ลัฝ ทู เฮท ดิส ไซด์ อ็อฝ มี)
You love to hate this side of me
(ยู ลัฝ ทู เฮท ดิส ไซด์ อ็อฝ มี)
This one side of me you hate
(ดิส วัน ไซด์ อ็อฝ มี ยู เฮท)

In the middle my head is spinning
(อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล มาย เฮด อีส สปินนิ่ง)
Now I don’t want to loose my mind
(นาว ไอ ด้อนท์ ว้อนท ทู ลู้ส มาย ไมนด์)

Caught in the middle is my mind
(คอท อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อีส มาย ไมนด์)
You love to hate you
(ยู ลัฝ ทู เฮท ยู)
You love you love to hate
(ยู ลัฝ ยู ลัฝ ทู เฮท)

One side of me you love
(วัน ไซด์ อ็อฝ มี ยู ลัฝ)
One side of me is one you love
(วัน ไซด์ อ็อฝ มี อีส วัน ยู ลัฝ)
One side of me you hate
(วัน ไซด์ อ็อฝ มี ยู เฮท)
Caught in the middle is my in the middle is my mind
(คอท อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อีส มาย อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อีส มาย ไมนด์)
One side of me
(วัน ไซด์ อ็อฝ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Caught In The Middle คำอ่านไทย Project 86

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น