เนื้อเพลง Perfect Circle คำอ่านไทย R.E.M.

Put your hair back, we get to leave.
(พุท ยุร แฮร์ แบ็ค , วี เก็ท ทู ลี๊ฝ)
Eleven gallows on your sleeve.
(อิเลฝเอ็น แกลโลส ออน ยุร ซลีฝ)
Sallow figure, winner’s paid.
(แซลโล ฟิ๊กเก้อร , วีนเนอะ เพลด)
Eleven shadows way out of place.
(อิเลฝเอ็น แฌดโอ เวย์ เอ๊าท อ็อฝ เพลส)

Standing too soon, shoulders high in the room.
(ซแทนดิง ทู ซูน , โช๊ลเด้อร์ ไฮฮ อิน เดอะ รูม)
Standing too soon, shoulders high in the room.
(ซแทนดิง ทู ซูน , โช๊ลเด้อร์ ไฮฮ อิน เดอะ รูม)
Standing too soon, shoulders high in the room.
(ซแทนดิง ทู ซูน , โช๊ลเด้อร์ ไฮฮ อิน เดอะ รูม)

Pull your dress on and stay real close.
(พูลล ยุร เดรส ออน แอนด์ สเทย์ เรียล โคลส)
Who might leave you where I left off?
(ฮู ไมท ลี๊ฝ ยู แวร์ ไอ เล๊ฟท ออฟฟ)
A perfect circle of acquaintances and friends.
(อะ เพ๊อร์เฟ็คท เซ๊อร์เคิ้ล อ็อฝ แอ็คเวนแท็นซ แซน เฟรน)
Drink another, coin a phrase.
(ดริ๊งค อะน๊าเทร่อร์ , คอยนํ อะ เฟรส)

Heaven assumed, shoulders high in the room.
(เฮ๊ฝเฝ่น แอสซูม , โช๊ลเด้อร์ ไฮฮ อิน เดอะ รูม)
Heaven assumed, shoulders high in the room.
(เฮ๊ฝเฝ่น แอสซูม , โช๊ลเด้อร์ ไฮฮ อิน เดอะ รูม)
Heaven assumed, shoulders high in the room.
(เฮ๊ฝเฝ่น แอสซูม , โช๊ลเด้อร์ ไฮฮ อิน เดอะ รูม)

Try to win and suit your needs.
(ธราย ทู วิน แอนด์ ซุ๊ท ยุร นี๊ด)
Speak out sometimes but try to win.
(สพี๊ค เอ๊าท ซัมไทม์ บั๊ท ธราย ทู วิน)

Standing too soon, shoulders high in the room.
(ซแทนดิง ทู ซูน , โช๊ลเด้อร์ ไฮฮ อิน เดอะ รูม)
Standing too soon, shoulders high in the room.
(ซแทนดิง ทู ซูน , โช๊ลเด้อร์ ไฮฮ อิน เดอะ รูม)

Standing too soon, shoulders high in the room.
(ซแทนดิง ทู ซูน , โช๊ลเด้อร์ ไฮฮ อิน เดอะ รูม)
Standing too soon, shoulders high in the room.
(ซแทนดิง ทู ซูน , โช๊ลเด้อร์ ไฮฮ อิน เดอะ รูม)
Standing too soon, shoulders high in the room.
(ซแทนดิง ทู ซูน , โช๊ลเด้อร์ ไฮฮ อิน เดอะ รูม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Perfect Circle คำอ่านไทย R.E.M.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น