เนื้อเพลง Sl*tgarden คำอ่านไทย Marilyn Manson

I’ll pretend that I want you for what is on the inside
(อิลล พรีเท็นด์ แดท ไอ ว้อนท ยู ฟอร์ ว๊อท อีส ออน ดิ อิ๊นไซด์)
But when I get inside I’ll just want to get out
(บั๊ท เว็น นาย เก็ท อิ๊นไซด์ อิลล จั๊สท ว้อนท ทู เก็ท เอ๊าท)
I’m your first and last deposit through sickness and in hell
(แอม ยุร เฟิร์สท แอนด์ ล๊าสท ดิพ๊อสิท ทรู ซีคเน็ซ แซน อิน เฮ็ลล)
I’ll never you promise you a garden, you’ll just water me down
(อิลล เน๊เฝ่อร์ ยู พรอมอิซ ยู อะ ก๊าร์เด้น , โยว จั๊สท ว๊อเท่อร มี เดาน)

I can’t believe that you are for real
(ไอ แค็นท บีลี๊ฝ แดท ยู อาร์ ฟอร์ เรียล)
I don’t care as long as you’re mine
(ไอ ด้อนท์ แคร์ แอส ลอง แอส ยัวร์ ไมน์)

When I said ” we ” you know I meant ” me ”
(เว็น นาย เซ็ด ” วี ” ยู โนว์ ไอ เม็นท ” มี “)
And when I said ” sweet ” I meant ” dirty ”
(แอนด์ เว็น นาย เซ็ด ” สวี้ท ” ไอ เม็นท ” เดอทิ “)
When I said ” we ” you know I meant ” me ”
(เว็น นาย เซ็ด ” วี ” ยู โนว์ ไอ เม็นท ” มี “)
And when I said ” sweet ” I meant ” dirty ”
(แอนด์ เว็น นาย เซ็ด ” สวี้ท ” ไอ เม็นท ” เดอทิ “)

I’m unsafe
(แอม unsafe)
I’m unsafe
(แอม unsafe)
I won’t regret
(ไอ ว็อนท รีเกร๊ท)
So I memorize the words to the porno movies
(โซ ไอ เมมโอะไรส เดอะ เวิร์ด ทู เดอะ โพรโน มูวี่)
It’s the only thing I want to believe
(อิทซ ดิ โอ๊นลี่ ทริง ไอ ว้อนท ทู บีลี๊ฝ)
I memorize the words to the porno movies
(ไอ เมมโอะไรส เดอะ เวิร์ด ทู เดอะ โพรโน มูวี่)
This is a new religion to me
(ดิส ซิส ซา นิว รีลิ๊เจี้ยน ทู มี)
I’m a VCR funeral, a definite waste
(แอม มา VCR ฟิ๊วเนอร่อล , อะ เดฟอินิท เวซท)
My smile’s a chainlink fence, that I have put up
(มาย สไมล์ ซา chainlink เฟ้นซ , แดท ไอ แฮ็ฝ พุท อั๊พ)
I love the enemy, my love is the enemy
(ไอ ลัฝ ดิ เอ๊นนิมี่ , มาย ลัฝ อีส ดิ เอ๊นนิมี่)
They say they don’t want fame
(เด เซย์ เด ด้อนท์ ว้อนท เฟม)
But they get famous when we f*ck
(บั๊ท เด เก็ท เฟ๊มัส เว็น วี เอฟ *ck)

When I said ” we ” you know I meant ” me ”
(เว็น นาย เซ็ด ” วี ” ยู โนว์ ไอ เม็นท ” มี “)
And when I said ” sweet ” I meant ” dirty ”
(แอนด์ เว็น นาย เซ็ด ” สวี้ท ” ไอ เม็นท ” เดอทิ “)
When I said ” we ” you know I meant ” me ”
(เว็น นาย เซ็ด ” วี ” ยู โนว์ ไอ เม็นท ” มี “)
And when I said ” sweet ” I meant ” dirty ”
(แอนด์ เว็น นาย เซ็ด ” สวี้ท ” ไอ เม็นท ” เดอทิ “)

I’m unsafe
(แอม unsafe)
I’m unsafe
(แอม unsafe)
I won’t regret
(ไอ ว็อนท รีเกร๊ท)
So I memorize the words to the porno movies
(โซ ไอ เมมโอะไรส เดอะ เวิร์ด ทู เดอะ โพรโน มูวี่)
It’s the only thing I want to believe
(อิทซ ดิ โอ๊นลี่ ทริง ไอ ว้อนท ทู บีลี๊ฝ)
I memorize the words to the porno movies
(ไอ เมมโอะไรส เดอะ เวิร์ด ทู เดอะ โพรโน มูวี่)
This is a new religion to me
(ดิส ซิส ซา นิว รีลิ๊เจี้ยน ทู มี)

I never believed the devil was real
(ไอ เน๊เฝ่อร์ บีลี๊ฝ เดอะ เด๊ฝิ้ล วอส เรียล)
But God couldn’t make someone filthy as you
(บั๊ท ก๊อด คูดซึ่น เม้ค ซัมวัน ฟีลธิ แอส ยู)

When I said ” we ” you know I meant ” me ”
(เว็น นาย เซ็ด ” วี ” ยู โนว์ ไอ เม็นท ” มี “)
And when I said ” sweet ” I meant ” dirty ”
(แอนด์ เว็น นาย เซ็ด ” สวี้ท ” ไอ เม็นท ” เดอทิ “)
When I said ” we ” you know I meant ” me ”
(เว็น นาย เซ็ด ” วี ” ยู โนว์ ไอ เม็นท ” มี “)
And when I said ” sweet ” I meant ” dirty ”
(แอนด์ เว็น นาย เซ็ด ” สวี้ท ” ไอ เม็นท ” เดอทิ “)
When I said ” we ” you know I meant ” me ”
(เว็น นาย เซ็ด ” วี ” ยู โนว์ ไอ เม็นท ” มี “)
And when I said ” sweet ” I meant ” dirty ”
(แอนด์ เว็น นาย เซ็ด ” สวี้ท ” ไอ เม็นท ” เดอทิ “)
When I said ” we ” you know I meant ” me ”
(เว็น นาย เซ็ด ” วี ” ยู โนว์ ไอ เม็นท ” มี “)
And when I said ” sweet ” I meant ” dirty ”
(แอนด์ เว็น นาย เซ็ด ” สวี้ท ” ไอ เม็นท ” เดอทิ “)

You are the church, and I am the steeple
(ยู อาร์ เดอะ เชิร์ช , แอนด์ ดาย แอ็ม เดอะ steeple)
When we f*ck, we are all God’s people
(เว็น วี เอฟ *ck , วี อาร์ ออล ก๊อด พี๊เพิ่ล)
You are the church, and I am the steeple
(ยู อาร์ เดอะ เชิร์ช , แอนด์ ดาย แอ็ม เดอะ steeple)
When we f*ck, we are all God’s people
(เว็น วี เอฟ *ck , วี อาร์ ออล ก๊อด พี๊เพิ่ล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sl*tgarden คำอ่านไทย Marilyn Manson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น