เนื้อเพลง I’m Gon’ Change คำอ่านไทย Omarion

()
” I’m Gon’ Change ”
(” แอม ก็อน เช้งจํ “)

[Omarion verse 1]
([ โอเมอร์เรียน เฝิซ วัน ])

I’m gon change
(แอม ก็อน เช้งจํ)
I’m gon change
(แอม ก็อน เช้งจํ)
I’m gon change
(แอม ก็อน เช้งจํ)
I’m gon change
(แอม ก็อน เช้งจํ)

You said you sick and tired of me
(ยู เซ็ด ยู ซิ๊ค แอนด์ ไทร์ อ็อฝ มี)
That I gotta leave
(แดท ไอ กอททะ ลี๊ฝ)
I wasn’t doin mah part
(ไอ วอสซึ้น โดย mah พาร์ท)
I tried to dig deep inside of me
(ไอ ทไร ทู ดีกกํ ดี๊พ อิ๊นไซด์ อ็อฝ มี)
Hoping that I can see
(โฮพปิง แดท ไอ แคน ซี)
How I was breaking your heart
(ฮาว ไอ วอส บเรคคิง ยุร ฮาร์ท)
Now mah friends think i’m trippin
(นาว mah เฟรน ทริ๊งค แอม ทริพพิน)
They think i’m slippin
(เด ทริ๊งค แอม สลิปพิน)
But they just don’t understand
(บั๊ท เด จั๊สท ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด)
That when i’m with you it feels right
(แดท เว็น แอม วิธ ยู อิท ฟีล ไร๊ท)
You make me feel like
(ยู เม้ค มี ฟีล ไล๊ค)
Like i’m a man
(ไล๊ค แอม มา แมน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

I’ll do
(อิลล ดู)
Anything you want me to
(เอนอิธิง ยู ว้อนท มี ทู)
O whoa whoa whoa
(โอ โว้ว โว้ว โว้ว)
Girl i’m here to show and prove
(เกิร์ล แอม เฮียร ทู โชว์ แอนด์ พรู๊ฝ)
O whoa whoa I
(โอ โว้ว โว้ว ไอ)
I never wanna leave you, Girl I wanna please you
(ไอ เน๊เฝ่อร์ วอนนา ลี๊ฝ ยู , เกิร์ล ไอ วอนนา พลีซ ยู)
I just wanna see you right here next to me
(ไอ จั๊สท วอนนา ซี ยู ไร๊ท เฮียร เน๊กซท ทู มี)

Baby [I’m gon change]
(เบ๊บี้ [ แอม ก็อน เช้งจํ ])
Tell me what to do
(เทลล มี ว๊อท ทู ดู)
I wanna be with you
(ไอ วอนนา บี วิธ ยู)
I know I messed it up before
(ไอ โนว์ ไอ เมส ดิท อั๊พ บีฟอร์)
But i’m gon change
(บั๊ท แอม ก็อน เช้งจํ)
Oh baby
(โอ เบ๊บี้)
I was so untrue
(ไอ วอส โซ อันทรู)
I’ll make it up to you
(อิลล เม้ค อิท อั๊พ ทู ยู)
I know I messed it up before
(ไอ โนว์ ไอ เมส ดิท อั๊พ บีฟอร์)
But baby i’m gon change
(บั๊ท เบ๊บี้ แอม ก็อน เช้งจํ)

[Omarion verse 2]
([ โอเมอร์เรียน เฝิซ ทู ])

Now girl you took a part of me
(นาว เกิร์ล ยู ทุค กา พาร์ท อ็อฝ มี)
And it ain’t hard to see
(แอนด์ ดิท เอน ฮาร์ด ทู ซี)
To see i’m losing mah head
(ทู ซี แอม โรซิง mah เฮด)
I’m all alone with thoughts inside of me
(แอม ออล อะโลน วิธ ธอท อิ๊นไซด์ อ็อฝ มี)
Can’t get them out of me
(แค็นท เก็ท เด็ม เอ๊าท อ็อฝ มี)
I’m missin you in mah bed
(แอม มิซซิน ยู อิน mah เบ๊ด)
I know your friends say to leave me
(ไอ โนว์ ยุร เฟรน เซย์ ทู ลี๊ฝ มี)
Made it seem easy
(เมด อิท ซีม อีสอิ)
But baby you don’t understand [No, O]
(บั๊ท เบ๊บี้ ยู ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด [ โน , โอ ])
That when your with me it feels right
(แดท เว็น ยุร วิธ มี อิท ฟีล ไร๊ท)
I’ll make you feel like no other man can
(อิลล เม้ค ยู ฟีล ไล๊ค โน อ๊อเธ่อร์ แมน แคน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

I’ll do
(อิลล ดู)
Anything you want me to
(เอนอิธิง ยู ว้อนท มี ทู)
O whoa whoa whoa
(โอ โว้ว โว้ว โว้ว)
Girl i’m here to show and prove
(เกิร์ล แอม เฮียร ทู โชว์ แอนด์ พรู๊ฝ)
O whoa whoa I
(โอ โว้ว โว้ว ไอ)
I never wanna leave you, Girl I wanna please you
(ไอ เน๊เฝ่อร์ วอนนา ลี๊ฝ ยู , เกิร์ล ไอ วอนนา พลีซ ยู)
I just wanna see you right here next to me
(ไอ จั๊สท วอนนา ซี ยู ไร๊ท เฮียร เน๊กซท ทู มี)

Baby [Yeah, i’m gon change]
(เบ๊บี้ [ เย่ , แอม ก็อน เช้งจํ ])
Tell me what to do [Tell me what to do]
(เทลล มี ว๊อท ทู ดู [ เทลล มี ว๊อท ทู ดู ])
I wanna be with chu [Ooooh I, O]
(ไอ วอนนา บี วิธ ชู [ อู้ ไอ , โอ ])
I know I messed it up before [Before but i’m gon change]
(ไอ โนว์ ไอ เมส ดิท อั๊พ บีฟอร์ [ บีฟอร์ บั๊ท แอม ก็อน เช้งจํ ])
But i’m gon change
(บั๊ท แอม ก็อน เช้งจํ)
Oh baby [O,O,O]
(โอ เบ๊บี้ [ โอ , โอ , โอ ])
I was so untrue [So untrue I]
(ไอ วอส โซ อันทรู [ โซ อันทรู ไอ ])
I’ll make it up to you [Make it up to you, I]
(อิลล เม้ค อิท อั๊พ ทู ยู [ เม้ค อิท อั๊พ ทู ยู , ไอ ])
I know I messed it up before [I know I messed it up before]
(ไอ โนว์ ไอ เมส ดิท อั๊พ บีฟอร์ [ ไอ โนว์ ไอ เมส ดิท อั๊พ บีฟอร์ ])
But baby i’m gon change
(บั๊ท เบ๊บี้ แอม ก็อน เช้งจํ)

[Bridge]
([ บริดจ ])

Just let me explain
(จั๊สท เล็ท มี เอ็กซเพลน)
That i’ll never do it again
(แดท อิลล เน๊เฝ่อร์ ดู อิท อะเกน)
If I could i’d take all the pain
(อิ๊ฟ ฟาย เคิด อาย เท้ค ออล เดอะ เพน)
Because I know I hurt you
(บิคอส ไอ โนว์ ไอ เฮิร์ท ยู)
[Girl] Told all those lies
([ เกิร์ล ] โทลด ออล โฑส ไล)
And for all the times I made you cry
(แอนด์ ฟอร์ รอ เดอะ ไทม์ ซาย เมด ยู คราย)
Baby I apologize
(เบ๊บี้ ไอ อะพอลโอะไจส)
Because you everything to me [Oh baby]
(บิคอส ยู เอ๊วี่ติง ทู มี [ โอ เบ๊บี้ ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

I’ll do
(อิลล ดู)
Anything you want me to
(เอนอิธิง ยู ว้อนท มี ทู)
O whoa whoa whoa
(โอ โว้ว โว้ว โว้ว)
Girl i’m here to show and prove
(เกิร์ล แอม เฮียร ทู โชว์ แอนด์ พรู๊ฝ)
O whoa whoa I
(โอ โว้ว โว้ว ไอ)
I never wanna leave you, Girl I wanna please you
(ไอ เน๊เฝ่อร์ วอนนา ลี๊ฝ ยู , เกิร์ล ไอ วอนนา พลีซ ยู)
I just wanna see you right here next to me
(ไอ จั๊สท วอนนา ซี ยู ไร๊ท เฮียร เน๊กซท ทู มี)

Baby [I’m gon change]
(เบ๊บี้ [ แอม ก็อน เช้งจํ ])
Tell me what to do
(เทลล มี ว๊อท ทู ดู)
I wanna be with chu
(ไอ วอนนา บี วิธ ชู)
I know I messed it up before
(ไอ โนว์ ไอ เมส ดิท อั๊พ บีฟอร์)
But i’m gon change
(บั๊ท แอม ก็อน เช้งจํ)
Oh baby
(โอ เบ๊บี้)
I was so untrue
(ไอ วอส โซ อันทรู)
I’ll make it up to you
(อิลล เม้ค อิท อั๊พ ทู ยู)
I know I messed it up before
(ไอ โนว์ ไอ เมส ดิท อั๊พ บีฟอร์)
But baby i’m gon change
(บั๊ท เบ๊บี้ แอม ก็อน เช้งจํ)

Baby [I’m gon change]
(เบ๊บี้ [ แอม ก็อน เช้งจํ ])
Tell me what to do
(เทลล มี ว๊อท ทู ดู)
I wanna be with chu
(ไอ วอนนา บี วิธ ชู)
I know I messed it up before
(ไอ โนว์ ไอ เมส ดิท อั๊พ บีฟอร์)
But i’m gon change
(บั๊ท แอม ก็อน เช้งจํ)
Oh baby
(โอ เบ๊บี้)
I was so untrue
(ไอ วอส โซ อันทรู)
I’ll make it up to you
(อิลล เม้ค อิท อั๊พ ทู ยู)
I know I messed it up before
(ไอ โนว์ ไอ เมส ดิท อั๊พ บีฟอร์)
But baby i’m gon change
(บั๊ท เบ๊บี้ แอม ก็อน เช้งจํ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m Gon’ Change คำอ่านไทย Omarion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น