เนื้อเพลง In My Place คำอ่านไทย Coldplay

In my place, in my place
(อิน ไม พเลซ , อิน ไม พเลซ)
Were lines that I couldn’t change
(เวอ ไลน แดท ไอ คูดซึ่น เชนจ)
I was lost, oh yeah
(ไอ วอส ล็อซท , โอ เย่)

I was lost, I was lost
(ไอ วอส ล็อซท , ไอ วอส ล็อซท)
Crossed lines I shouldn’t have crossed
(คร็อซ ไลน ซาย ชูดดึ่น แฮ็ฝ คร็อซ)
I was lost, oh yeah
(ไอ วอส ล็อซท , โอ เย่)

Yeah, how long must you wait for it?
(เย่ , เฮา ล็อง มัซท ยู เวท ฟอ อิท)
Yeah, how long must you pay for it?
(เย่ , เฮา ล็อง มัซท ยู เพ ฟอ อิท)
Yeah, how long must you wait for it, oh, for it?
(เย่ , เฮา ล็อง มัซท ยู เวท ฟอ อิท , โอ , ฟอ อิท)

I was scared, I was scared
(ไอ วอส ซคา , ไอ วอส ซคา)
Tired and under-prepared
(ไทร แอ็นด อันเดอะ พริแพ)
But I’ll wait for it
(บัท อิล เวท ฟอ อิท)

If you go, if you go
(อิฟ ยู โก , อิฟ ยู โก)
Leave me down here on my own
(ลีฝ มี เดาน เฮียร ออน ไม โอน)
Then I’ll wait for you, yeah.
(เฑ็น อิล เวท ฟอ ยู , เย่)
[adsense]
Yeah, how long must you wait for it?
(เย่ , เฮา ล็อง มัซท ยู เวท ฟอ อิท)
Yeah, how long must you pay for it?
(เย่ , เฮา ล็อง มัซท ยู เพ ฟอ อิท)
Yeah, how long must you wait for it, oh, for it?
(เย่ , เฮา ล็อง มัซท ยู เวท ฟอ อิท , โอ , ฟอ อิท)

Singing
(ซิงกิง)
Please, please, please
(พลีส , พลีส , พลีส)
Come back and sing to me
(คัม แบ็ค แอ็นด ซิง ทู มี)
To me, to me
(ทู มี , ทู มี)

Come on and sing it out, now, now
(คัมมอน แอ็นด ซิง อิท เอาท , เนา , เนา)
Come on and sing it out to me, me
(คัมมอน แอ็นด ซิง อิท เอาท ทู มี , มี)
Come back and sing it
(คัม แบ็ค แอ็นด ซิง อิท)

In my place, in my place
(อิน ไม พเลซ , อิน ไม พเลซ)
Were lines that I couldn’t change
(เวอ ไลน แดท ไอ คูดซึ่น เชนจ)
And I was lost, oh yeah
(แอ็นด ดาย วอส ล็อซท , โอ เย่)
Oh yeah
(โอ เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง In My Place คำอ่านไทย Coldplay

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น