เนื้อเพลง Love and Devotion คำอ่านไทย Smile DK

I, I dream of you every night
(ไอ , ไอ ดรีม อ็อฝ ยู เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท)
And boy, I just can’t get you off my mind
(แอนด์ บอย , ไอ จั๊สท แค็นท เก็ท ยู ออฟฟ มาย ไมนด์)
Cause you, you move me with your smile
(ค๊อส ยู , ยู มู๊ฝ มี วิธ ยุร สไมล์)
So true, love like this is hard to find
(โซ ทรู , ลัฝ ไล๊ค ดิส ซิส ฮาร์ด ทู ไฟนด์)

I see stars in the sky cause you’re making me fly so high
(ไอ ซี สทาร์ ซิน เดอะ สกาย ค๊อส ยัวร์ เมคอิง มี ฟลาย โซ ไฮฮ)
Oh boy, so high
(โอ บอย , โซ ไฮฮ)
Is it real, can’t you that it feels like a dream to me
(อีส ซิท เรียล , แค็นท ยู แดท ดิธ ฟีล ไล๊ค เก ดรีม ทู มี)
Oh, set me free!
(โอ , เซ็ท มี ฟรี !)

My feelings are everywhere, it’s true
(มาย ฟีลอิง เอส แซร์ เอวี่แวร์ , อิทซ ทรู)
I can’t control them
(ไอ แค็นท คอนโทรล เด็ม)
And everything reminds me of you
(แอนด์ เอ๊วี่ติง รีไมนด์ มี อ็อฝ ยู)
That’s love And devotion
(แด้ท ลัฝ แอนด์ ดิโฝฌัน)
My feelings and heart belongs to you
(มาย ฟีลอิง เอส แซน ฮาร์ท บีลอง ทู ยู)
I have involved them
(ไอ แฮ็ฝ อินโฝ๊ลฝ เด็ม)
And everything I do is all for you
(แอนด์ เอ๊วี่ติง ไอ ดู อีส ซอร์ ฟอร์ ยู)
That’s love and devotion
(แด้ท ลัฝ แอนด์ ดิโฝฌัน)

I, I can’t believe you’re mine
(ไอ , ไอ แค็นท บีลี๊ฝ ยัวร์ ไมน์)
And boy, you’re the one who makes me shine
(แอนด์ บอย , ยัวร์ ดิ วัน ฮู เม้ค มี ไชน์)
Cause you, you are one of a kind
(ค๊อส ยู , ยู อาร์ วัน อ็อฝ อะ ไคนด์)
So true, love like this is hard to find
(โซ ทรู , ลัฝ ไล๊ค ดิส ซิส ฮาร์ด ทู ไฟนด์)

I see stars in the sky cause you’re making me fly so high
(ไอ ซี สทาร์ ซิน เดอะ สกาย ค๊อส ยัวร์ เมคอิง มี ฟลาย โซ ไฮฮ)
Oh boy, so high
(โอ บอย , โซ ไฮฮ)
Is it real, can’t you see that it feels like a dream to me
(อีส ซิท เรียล , แค็นท ยู ซี แดท ดิธ ฟีล ไล๊ค เก ดรีม ทู มี)
Oh, set me free!
(โอ , เซ็ท มี ฟรี !)

My feelings are everywhere, it’s true
(มาย ฟีลอิง เอส แซร์ เอวี่แวร์ , อิทซ ทรู)
I can’t control them
(ไอ แค็นท คอนโทรล เด็ม)
And everything reminds me of you
(แอนด์ เอ๊วี่ติง รีไมนด์ มี อ็อฝ ยู)
That’s love and devotion
(แด้ท ลัฝ แอนด์ ดิโฝฌัน)
My feelings and heart belongs to you
(มาย ฟีลอิง เอส แซน ฮาร์ท บีลอง ทู ยู)
I have involved them
(ไอ แฮ็ฝ อินโฝ๊ลฝ เด็ม)
And everything I do is all for you
(แอนด์ เอ๊วี่ติง ไอ ดู อีส ซอร์ ฟอร์ ยู)
That’s love and devotion
(แด้ท ลัฝ แอนด์ ดิโฝฌัน)

I see stars in the sky that’s making me stand so high
(ไอ ซี สทาร์ ซิน เดอะ สกาย แด้ท เมคอิง มี สแทนด์ โซ ไฮฮ)
Is it real, can’t you that it feels like a dream to me
(อีส ซิท เรียล , แค็นท ยู แดท ดิธ ฟีล ไล๊ค เก ดรีม ทู มี)
Oh, set me free!
(โอ , เซ็ท มี ฟรี !)

My feelings are everywhere, it’s true
(มาย ฟีลอิง เอส แซร์ เอวี่แวร์ , อิทซ ทรู)
I can’t control them
(ไอ แค็นท คอนโทรล เด็ม)
And everything reminds me of you
(แอนด์ เอ๊วี่ติง รีไมนด์ มี อ็อฝ ยู)
That’s love and devotion
(แด้ท ลัฝ แอนด์ ดิโฝฌัน)
My feelings and heart belongs to you
(มาย ฟีลอิง เอส แซน ฮาร์ท บีลอง ทู ยู)
I have involved them
(ไอ แฮ็ฝ อินโฝ๊ลฝ เด็ม)
And everything I do is all for you
(แอนด์ เอ๊วี่ติง ไอ ดู อีส ซอร์ ฟอร์ ยู)
That’s love and devotion
(แด้ท ลัฝ แอนด์ ดิโฝฌัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love and Devotion คำอ่านไทย Smile DK

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น