เนื้อเพลง Don’t Need Your Love คำอ่านไทย The Game feat Faith Evans

[The Game]
([ เดอะ เกม ])
Yo Havoc, I’m too close to the edge on this one n*gga
(โย แฮ๊ฝอค , แอม ทู โคลส ทู ดิ เอจ ออน ดิส วัน เอ็น *gga)
I ain’t gon’ jump though, I’ma keep it raw gutter
(ไอ เอน ก็อน จั๊มพ โธ , แอมอา คี๊พ อิท รอว์ กัทเทอะ)
Yo Prodigy, you know I need you on this one n*gga
(โย พรอดอิจิ , ยู โนว์ ไอ นี๊ด ยู ออน ดิส วัน เอ็น *gga)

[The Game]
([ เดอะ เกม ])
I got sh*t on my chest, I must confess
(ไอ ก็อท ฌะ *ที ออน มาย เชสทํ , ไอ มัสท์ คอนเฟสส)
Last night I was the n*gga that shot up your projects
(ล๊าสท ไน๊ท ไอ วอส เดอะ เอ็น *gga แดท ฌ็อท อั๊พ ยุร โพร๊เจ็คท)
Now I’m back in the hood, with rocks in the Pyrex
(นาว แอม แบ็ค อิน เดอะ ฮุด , วิธ ร๊อค ซิน เดอะ Pyrex)
Tan khakis and them Nike Airs with the dyed checks
(แทน คาคิ แซน เด็ม นายกี้ แอร์ วิธ เดอะ ได เช็ค)
I was forced to live this life, forced to bust my chrome
(ไอ วอส ฟอร์ซ ทู ไล้ฝ ดิส ไล๊ฟ , ฟอร์ซ ทู บัซท มาย คโรม)
My pops left me in a foster home
(มาย พ็อพ เล๊ฟท มี อิน อะ ฟ๊อสเท่อร์ โฮม)
I felt abandoned like Quik now that Mausberg gone
(ไอ เฟ็ลท อะแบ๊นดั้น ไล๊ค Quik นาว แดท Mausberg กอน)
So I don’t hop in the SS without the Mossberg homes
(โซ ไอ ด้อนท์ ฮ็อพ อิน เดอะ SS วิธเอ๊าท เดอะ Mossberg โฮม)
I’ve been rappin for a year and a half, my life is real
(แอฝ บีน แรพปิน ฟอร์ รา เยียร์ แอนด์ อะ ฮาล์ฟ , มาย ไล๊ฟ อีส เรียล)
Put the gun in his mouth, he gon’ bite the steel
(พุท เดอะ กัน อิน ฮิส เม๊าธ , ฮี ก็อน ไบ้ท์ เดอะ สทีล)
Come to Compton, I got stripes for real
(คัม ทู คอมตัน , ไอ ก็อท ซทไรพ ฟอร์ เรียล)
Before Dre, before the ice, before the deal – I was almost killed
(บีฟอร์ ดรี , บีฟอร์ ดิ ไอ๊ซ์ , บีฟอร์ เดอะ ดีล ไอ วอส อ๊อลโมสท คิลล์)
Like ‘Pac before the Death Row deal
(ไล๊ค แพค บีฟอร์ เดอะ เด้ท โรว์ ดีล)
I got shot over two pounds of weed, still ain’t found them n*ggaz
(ไอ ก็อท ฌ็อท โอ๊เฝ่อร ทู เพานด อ็อฝ วี , สทิลล เอน เฟานด เด็ม เอ็น *ggaz)
But karma come quicker for a n*gga on the other side of the gun
(บั๊ท ค๊าร์ม่า คัม ควิกเกอร์ ฟอร์ รา เอ็น *gga ออน ดิ อ๊อเธ่อร์ ไซด์ อ็อฝ เดอะ กัน)
That’s somethin I gotta teach my son
(แด้ท ซัมติน นาย กอททะ ที๊ช มาย ซัน)

[Chorus: Faith Evans]
([ ค๊อรัส : เฟท เอฝเวน ])
I don’t need your love, no no no no
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด ยุร ลัฝ , โน โน โน โน)
I don’t need your love
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด ยุร ลัฝ)
Need it, I don’t want it, I don’t need it
(นี๊ด ดิท , ไอ ด้อนท์ ว้อนท ดิธ , ไอ ด้อนท์ นี๊ด ดิท)
I don’t need your love, no I don’t need your love
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด ยุร ลัฝ , โน ไอ ด้อนท์ นี๊ด ยุร ลัฝ)
I don’t need your love
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด ยุร ลัฝ)
Cause, the, game, don’t, change
(ค๊อส , เดอะ , เกม , ด้อนท์ , เช้งจํ)

[The Game]
([ เดอะ เกม ])
I heard they got Bloods in New York now
(ไอ เฮิด เด ก็อท บลัด ซิน นิว ยอค นาว)
Red rags in Uptown Harlem now, I need that love
(เร้ด แร๊ก ซิน อั๊พทาวน์ ฮาร์เล็ม นาว , ไอ นี๊ด แดท ลัฝ)
Front court at the Knicks game, new chick, French name
(ฟร๊อนท คอร์ท แอ็ท เดอะ Knicks เกม , นิว ชิค , ฟเร็นช เนม)
New car, new house, and sometimes friends change
(นิว คารํ , นิว เฮ้าส , แอนด์ ซัมไทม์ เฟรน เช้งจํ)
And you don’t need that love, when you G’s like us
(แอนด์ ยู ด้อนท์ นี๊ด แดท ลัฝ , เว็น ยู จีส ไล๊ค อัซ)
And your Jesus piece is sim-u-lar to Biggie’s
(แอนด์ ยุร จีสัซ พี๊ซ อีส sim ยู lar ทู บิ๊กกี้)
And your life story is sim-u-lar to 50’s
(แอนด์ ยุร ไล๊ฟ สท๊อรี่ อีส sim ยู lar ทู 50s)
First they hate you, then they love you, then they hate you again
(เฟิร์สท เด เฮท ยู , เด็น เด ลัฝ ยู , เด็น เด เฮท ยู อะเกน)
What the f*ck do it take for a gangsta to win?
(ว๊อท เดอะ เอฟ *ck ดู อิท เท้ค ฟอร์ รา แก๊งซดา ทู วิน)
No mics, no +Unsigned Hype+, n*gga *F*CK* The Source
(โน ไมคะ , โน +อันไซนด เฮฝ + , เอ็น *gga *เอฟ *CK* เดอะ ซ๊อร์ซ)
Plus them awards I don’t need
(พลัส เด็ม อะหวอร์ด ซาย ด้อนท์ นี๊ด)
And them n*ggaz breathin the same air as me, actin like they don’t bleed
(แอนด์ เด็ม เอ็น *ggaz บีตดิน เดอะ เซม แอร์ แอส มี , แอสติน ไล๊ค เด ด้อนท์ บลีด)
We don’t drive the same speed, this a Continental T
(วี ด้อนท์ ไดร๊ฝ เดอะ เซม สพี๊ด , ดิส ซา คอนทิเนนแท็ล ที)
That’s a case of Armadale, this a continental suite
(แด้ท ซา เค๊ส อ็อฝ Armadale , ดิส ซา คอนทิเนนแท็ล ซวีท)
So I’ma drown in my own sorrows
(โซ แอมอา ดราวน อิน มาย โอว์น ซ๊อโร่ว)
Live life, f*ck tomorrow, n*gga cause reality is
(ไล้ฝ ไล๊ฟ , เอฟ *ck ทูม๊อโร่ว , เอ็น *gga ค๊อส ริแอลอิทิ อีส)

[Chorus w/ variations + ad libs]
([ ค๊อรัส ดับบิว / แฝริเอฌัน + แอ็ด ลิบสฺ ])

[The Game]
([ เดอะ เกม ])
I was gassed up, Murder Inc., Roc-A-Fella passed up
(ไอ วอส gassed อั๊พ , เม๊อร์เด้อร์ อิงคฺ , ร็อค อะ เฟลลา พาสส อั๊พ)
Sat in Daddy’s House with Black Rob and Lou and asked Puff
(แซ็ท อิน แดดดิ เฮ้าส วิธ แบล๊ค ร๊อบ แอนด์ ลู แอนด์ อาสคฺ พัฟ)
Now The Game set in stone, the Frank Muniz set in stones
(นาว เดอะ เกม เซ็ท อิน สโทน , เดอะ แฟร๊งค Muniz เซ็ท อิน สโทน)
Dre cut me a check, I’m gone
(ดรี คัท มี อะ เช็ค , แอม กอน)
Tryin to be the king of the streets, n*ggaz’ll wet your throne
(ทายอิน ทู บี เดอะ คิง อ็อฝ เดอะ สทรีท , เอ็น *ggazll เว๊ท ยุร ธโรน)
But I got nieces to feed, two coasts to please
(บั๊ท ไอ ก็อท นี๊ซ ทู ฟี , ทู โค้สท ทู พลีซ)
So I roam through the city like the ghost of E
(โซ ไอ โรม ทรู เดอะ ซิ๊ที่ ไล๊ค เดอะ โก๊สท อ็อฝ อี)
Gotta put Compton back where it’s ‘sposed to be
(กอททะ พุท คอมตัน แบ็ค แวร์ อิทซ สโพซซฺ ทู บี)
Nuttin between all my n*ggaz that’s close to me
(นัทดิน บีทะวีน ออล มาย เอ็น *ggaz แด้ท โคลส ทู มี)
In the streets with two fellas packin toast for me
(อิน เดอะ สทรีท วิธ ทู เฟลลา แพคกิน โท๊สท ฟอร์ มี)
I’m ‘posed to be, got all the critics watchin my pivot
(แอม โพส ทู บี , ก็อท ดอร์ เดอะ คริ๊ทิค วันชิน มาย พีฝอัท)
On my block in the Coupe readin kites from prison
(ออน มาย บล๊อค อิน เดอะ คูเพ readin ไคท ฟรอม พริ๊ซั่น)
I got n*ggaz doin life in prison
(ไอ ก็อท เอ็น *ggaz โดย ไล๊ฟ อิน พริ๊ซั่น)
All my fallen soldiers is one of the reasons we pour out liquor
(ออล มาย ฟอลเล็น โซ๊ลเจ้อร์ ซิส วัน อ็อฝ เดอะ รี๊ซั่น วี พาว เอ๊าท ลิ๊เคว่อร)
So this song is for Ms. Wallace, Afeni Shakur
(โซ ดิส ซ็อง อีส ฟอร์ เอมสฺ Wallace , เอฟเฟนี่ ชีเคอ)
And all the mothers of dead sons that went out in the war
(แอนด์ ออล เดอะ ม๊าเธ่อร์ อ็อฝ เด้ด ซัน แดท เว็นท เอ๊าท อิน เดอะ วอร์)

[Chorus – 2X w/ variations + ad libs]
([ ค๊อรัส 2X ดับบิว / แฝริเอฌัน + แอ็ด ลิบสฺ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Need Your Love คำอ่านไทย The Game feat Faith Evans

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น