เนื้อเพลง My All คำอ่านไทย Mariah Carey

I am thinking of you
(ไอ แอ็ม ติ้งกิง อ็อฝ ยู)
In my sleepless solitude tonight
(อิน ไม ซลีพเล็ซ ซอลอิทยูด ทุไนท)
If it’s wrong to love you
(อิฟ อิทซ ร็อง ทู ลัฝ ยู)
Then my heart just won’t let me be right
(เฑ็น ไม ฮาท จัซท ว็อนท เล็ท มี บี ไรท)
‘Cause I’ve drowned in you
(คอส อิฝ ดเราน อิน ยู)
And I won’t pull through
(แอ็นด ดาย ว็อนท พุล ธรู)
Without you by my side
(วิเฑาท ยู ไบ ไม ไซด)

I’d give my all to have
(อาย กิฝ ไม ออล ทู แฮ็ฝ)
Just one more night with you
(จัซท วัน โม ไนท วิฑ ยู)
I’d risk my life to feel
(อาย ริซค ไม ไลฟ ทู ฟีล)
Your body next to mine
(ยุร บอดอิ เน็คซท ทู ไมน)
‘Cause I can’t go on
(คอส ไอ แค็นท โก ออน)
Living in the memory of our song
(ลีฝอิง อิน เดอะ เมมโอะริ อ็อฝ เอ๊า ซ็อง)
I’d give my all for your love tonight
(อาย กิฝ ไม ออล ฟอ ยุร ลัฝ ทุไนท)

Baby can you feel me
(เบบิ แค็น ยู ฟีล มี)
Imagining I’m looking in your eyes
(เอมมาจินนิ่ง แอม ลุคอิง อิน ยุร ไอ)
I can see you clearly
(ไอ แค็น ซี ยู คเลียลิ)
Vividly emblazoned in my mind
(ฝีฝอิดลิ เอ็มบเลสน อิน ไม ไมนด)
And yet you’re so far
(แอ็นด เย็ท ยัวร์ โซ ฟา)
Like a distant star
(ไลค เก ดีซแท็นท ซทา)
I’m wishing on tonight
(แอม วิชชิ้ง ออน ทุไนท)
[adsense]
I’d give my all to have
(อาย กิฝ ไม ออล ทู แฮ็ฝ)
Just one more night with you
(จัซท วัน โม ไนท วิฑ ยู)
I’d risk my life to feel
(อาย ริซค ไม ไลฟ ทู ฟีล)
Your body next to mine
(ยุร บอดอิ เน็คซท ทู ไมน)
‘Cause I can’t go on
(คอส ไอ แค็นท โก ออน)
Living in the memory of our song
(ลีฝอิง อิน เดอะ เมมโอะริ อ็อฝ เอ๊า ซ็อง)
I’d give my all for your love tonight
(อาย กิฝ ไม ออล ฟอ ยุร ลัฝ ทุไนท)

I’d give my all to have
(อาย กิฝ ไม ออล ทู แฮ็ฝ)
Just one more night with you
(จัซท วัน โม ไนท วิฑ ยู)
I’d risk my life to feel
(อาย ริซค ไม ไลฟ ทู ฟีล)
Your body next to mine
(ยุร บอดอิ เน็คซท ทู ไมน)
‘Cause I can’t go on
(คอส ไอ แค็นท โก ออน)
Living in the memory of our song
(ลีฝอิง อิน เดอะ เมมโอะริ อ็อฝ เอ๊า ซ็อง)
I’d give my all for your love tonight
(อาย กิฝ ไม ออล ฟอ ยุร ลัฝ ทุไนท)
[I’d] give my all for your love
([ อาย ] กิฝ ไม ออล ฟอ ยุร ลัฝ)
Tonight
(ทุไนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My All คำอ่านไทย Mariah Carey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น