เนื้อเพลง Thief Of Hearts คำอ่านไทย Madonna

B*tch!
(บี *tch !)
You’re a thief of hearts and now you’ll have to pay
(ยัวร์ อะ ทรี๊ฟ อ็อฝ ฮาร์ท แซน นาว โยว แฮ็ฝ ทู เพย์)
How many licks does it take?
(ฮาว เมนอิ ลิค โด ซิท เท้ค)
You’re a thief of hearts and now you’ll have to pay
(ยัวร์ อะ ทรี๊ฟ อ็อฝ ฮาร์ท แซน นาว โยว แฮ็ฝ ทู เพย์)
Which leg do you want me to break?
(วิช เล้ก ดู ยู ว้อนท มี ทู เบร๊ค)
You’ll be sorry
(โยว บี ซ๊อรี่)

Here she comes, little miss thinks she can have what she wants
(เฮียร ชี คัม , ลิ๊ทเทิ่ล มิซ ทริ๊งค ชี แคน แฮ็ฝ ว๊อท ชี ว้อนท)
In a blink of an eye
(อิน อะ บลิ๊งค อ็อฝ แอน อาย)
Here she comes, acts like she’s your best friend
(เฮียร ชี คัม , แอ๊คท ไล๊ค ชี ยุร เบ๊สท์ เฟรน)
Then you turn your back and she’s off with your guy
(เด็น ยู เทิร์น ยุร แบ็ค แอนด์ ชี ออฟฟ วิธ ยุร กาย)

Chorus:
(ค๊อรัส :)

She’s a thief of hearts
(ชี ซา ทรี๊ฟ อ็อฝ ฮาร์ท)
What will happen to the thief of hearts
(ว๊อท วิล แฮ๊พเพ่น ทู เดอะ ทรี๊ฟ อ็อฝ ฮาร์ท)
What she’s done is a crime
(ว๊อท ชี ดัน อีส ซา ไคร์ม)
She’s a thief of hearts
(ชี ซา ทรี๊ฟ อ็อฝ ฮาร์ท)
Someone please arrest her
(ซัมวัน พลีซ อะเร๊สท เฮอ)
She’s a thief of hearts
(ชี ซา ทรี๊ฟ อ็อฝ ฮาร์ท)
No one ever takes what’s mine
(โน วัน เอ๊เฝ่อร์ เท้ค ว๊อท ไมน์)

And gets away with it
(แอนด์ เก็ท อะเวย์ วิธ อิท)
Not this time
(น็อท ดิส ไทม์)

Here she comes, acting all dejected
(เฮียร ชี คัม , แอคทิง ออล ดิเจคท)
So you give advice and she gives you her poison
(โซ ยู กี๊ฝ แอดไฝ๊ซ์ แอนด์ ชี กี๊ฝ ยู เฮอ พ๊อยซั่น)
Here she comes, little miss black widow
(เฮียร ชี คัม , ลิ๊ทเทิ่ล มิซ แบล๊ค วิดโด้ว)
First she spins her web and she’s stealing your boyfriend
(เฟิร์สท ชี สพิน เฮอ เว๊บ แอนด์ ชี สติลลิง ยุร บอยเฟรน)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

Thief of hearts, b*tch
(ทรี๊ฟ อ็อฝ ฮาร์ท , บี *tch)

Intermediate:
(อินเทอร์มี๊เดียท :)

You’ll do it, you’ll take it
(โยว ดู อิท , โยว เท้ค อิท)
You’ll screw it, you’ll fake it
(โยว สครูว์ อิท , โยว เฟ้ค อิท)
Undo it, you’ll break it
(อันดู อิท , โยว เบร๊ค อิท)
You’re over, you can’t take it
(ยัวร์ โอ๊เฝ่อร , ยู แค็นท เท้ค อิท)
[repeat]
([ รีพี๊ท ])

You can’t take it, not what’s mine
(ยู แค็นท เท้ค อิท , น็อท ว๊อท ไมน์)
I could break you, ’cause what you’ve done is a crime, b*tch
(ไอ เคิด เบร๊ค ยู , ค๊อส ว๊อท ยู๊ฟ ดัน อีส ซา ไคร์ม , บี *tch)
He’s mine
(อีส ไมน์)

Here she comes, little miss thinks she can have his child
(เฮียร ชี คัม , ลิ๊ทเทิ่ล มิซ ทริ๊งค ชี แคน แฮ็ฝ ฮิส ชายลํดํ)
Well anybody can do it
(เวลล เอนอิบอดิ แคน ดู อิท)
Here she comes, little susie ho-maker
(เฮียร ชี คัม , ลิ๊ทเทิ่ล susie โฮ เมคเออะ)
Thinks she’ll get respect if she screws it
(ทริ๊งค เชลล์ เก็ท เรสเพ๊คท อิ๊ฟ ชี สครูว์ ซิท)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

Thief of hearts, b*tch
(ทรี๊ฟ อ็อฝ ฮาร์ท , บี *tch)

[intermediate]
([ อินเทอร์มี๊เดียท ])

You can’t take it, not what’s mine
(ยู แค็นท เท้ค อิท , น็อท ว๊อท ไมน์)
You’ll be sorry, ’cause what you’ve done is a crime
(โยว บี ซ๊อรี่ , ค๊อส ว๊อท ยู๊ฟ ดัน อีส ซา ไคร์ม)

She’s a thief of hearts
(ชี ซา ทรี๊ฟ อ็อฝ ฮาร์ท)
Thief of hearts, what she’s done is a crime
(ทรี๊ฟ อ็อฝ ฮาร์ท , ว๊อท ชี ดัน อีส ซา ไคร์ม)
She’s a thief of hearts
(ชี ซา ทรี๊ฟ อ็อฝ ฮาร์ท)
Thief of hearts, no one ever takes what’s mine
(ทรี๊ฟ อ็อฝ ฮาร์ท , โน วัน เอ๊เฝ่อร์ เท้ค ว๊อท ไมน์)
She’s a thief, thief
(ชี ซา ทรี๊ฟ , ทรี๊ฟ)
She’s a thief, thief of hearts
(ชี ซา ทรี๊ฟ , ทรี๊ฟ อ็อฝ ฮาร์ท)
No one ever takes what’s mine
(โน วัน เอ๊เฝ่อร์ เท้ค ว๊อท ไมน์)

You’re a thief of hearts and now you’ll have to pay
(ยัวร์ อะ ทรี๊ฟ อ็อฝ ฮาร์ท แซน นาว โยว แฮ็ฝ ทู เพย์)
How many licks does it take?
(ฮาว เมนอิ ลิค โด ซิท เท้ค)
You’re a thief of hearts and now you’ll have to pay
(ยัวร์ อะ ทรี๊ฟ อ็อฝ ฮาร์ท แซน นาว โยว แฮ็ฝ ทู เพย์)
Which leg do you want me to break?
(วิช เล้ก ดู ยู ว้อนท มี ทู เบร๊ค)
Stop b*tch
(สท๊อพ บี *tch)
Now sit your ass down
(นาว ซิท ยุร อาซ เดาน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Thief Of Hearts คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น