เนื้อเพลง Gangsta คำอ่านไทย Royce Da 5’9″ feat Cutty Mack

[Royce] Yeah, yeah, yeah..
([ โรยสฺ ] เย่ , เย่ , เย่)

[Chorus: Royce Da 5’9 ” ]
([ ค๊อรัส : โรยสฺ ดา 59 ” ])
[Gangsta!] The weight carries itself
([ แก๊งซดา ! ] เดอะ เว๊ท แคร์รี่ อิทเซลฟ)
Made man more concerned with wealth than he is his health
(เมด แมน โม คอนเซิร์น วิธ เว้ลธ แฑ็น ฮี อีส ฮิส เฮ็ลธ)
[Gangsta!] He pumps like 24..
([ แก๊งซดา ! ] ฮี พั๊มพ ไล๊ค 24)
24/7 just to get to heaven to pump some mo’
(24/7 จั๊สท ทู เก็ท ทู เฮ๊ฝเฝ่น ทู พั๊มพ ซัม โม)
[Gangsta!] Heavyweight paper
([ แก๊งซดา ! ] เฮฝวีเวท เพ๊เพ่อร์)
Heart of a lion that beats longer than every pacemaker
(ฮาร์ท อ็อฝ อะ ไล๊อ้อน แดท บีท ลองเงอ แฑ็น เอ๊เฝอร์รี่ pacemaker)
YEAH! We ridin, we – gon’ die foolin
(เย่ ! วี ริดอิน , วี ก็อน ดาย ฟูลิน)
Laws and rules don’t apply to ME! [Gangsta!]
(ลอว์ แซน รูล ด้อนท์ แอ๊พพลาย ทู มี ! [ แก๊งซดา ! ])

[Verse One: Royce Da 5’9 ” ]
([ เฝิซ วัน : โรยสฺ ดา 59 ” ])
.. I’ma put this straight
(แอมอา พุท ดิส สเทร๊ท)
I’m not gon’ threaten you with hooks if you look this way
(แอม น็อท ก็อน threaten ยู วิธ ฮุ๊ค อิ๊ฟ ยู ลุ๊ค ดิส เวย์)
I’m not gon’, write no songs – so please don’t think
(แอม น็อท ก็อน , ไร๊ท โน ซ็อง โซ พลีซ ด้อนท์ ทริ๊งค)
that since sometimes I’m quiet, that I bite my tongue
(แดท ซิ๊นซ ซัมไทม์ แอม ไคว๊เอ้ท , แดท ไอ ไบ้ท์ มาย ทั๊ง)
Cause I will, slice you punks with knives that come with teeth
(ค๊อส ไอ วิล , สไล๊ซ ยู พรัค วิธ ไนฝส แดท คัม วิธ ทีท)
So leave with life as long’s you come in peace
(โซ ลี๊ฝ วิธ ไล๊ฟ แอส ลอง ยู คัม อิน พี๊ซ)
I’m the protocol of all the street rules
(แอม เดอะ พโรโทะค็อล อ็อฝ ออล เดอะ สทรีท รูล)
Soldiers, ballers please, I know all them
(โซ๊ลเจ้อร์ , บอลเลอ พลีซ , ไอ โนว์ ออล เด็ม)
I’m goin all out – for everything I believe in
(แอม โกอิน ออล เอ๊าท ฟอร์ เอ๊วี่ติง ไอ บีลี๊ฝ อิน)
N*ggaz bleed behind things that I know about
(เอ็น *ggaz บลีด บีฮายน์ ทริง เอส แดท ไอ โนว์ อะเบ๊าท)
Yeah, yeah [Gangsta!] Hear me roar
(เย่ , เย่ [ แก๊งซดา ! ] เฮียร มี โร)
Feel me n*gga; naw f*ck that, feel me more
(ฟีล มี เอ็น *gga ; นอว เอฟ *ck แดท , ฟีล มี โม)
And whoever sayin ‘f*ck me’ can s*ck me
(แอนด์ ฮูเอฝเออะ เซย์อิน เอฟ *ck มี แคน เอส *ck มี)
And we can bang, I done came a long way from ” U Can’t Touch Me ” , n*gga!
(แอนด์ วี แคน แบง , ไอ ดัน เคม อะ ลอง เวย์ ฟรอม ” ยู แค็นท ทั๊ช มี ” , เอ็น *gga !)
YEAH! I’m ridin, I am gon’ die foolin
(เย่ ! แอม ริดอิน , ไอ แอ็ม ก็อน ดาย ฟูลิน)
Laws and rules don’t apply to ME!
(ลอว์ แซน รูล ด้อนท์ แอ๊พพลาย ทู มี !)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse Two: Royce Da 5’9 ” ]
([ เฝิซ ทู : โรยสฺ ดา 59 ” ])
.. My swagger’s crazy
(มาย ซแวกเกอะ คเรสิ)
We can, forget your momma ever had a baby
(วี แคน , ฟอร์เก๊ท ยุร มอมมา เอ๊เฝ่อร์ แฮ็ด อะ เบ๊บี้)
Regis; I don’t care who the f*ck you is
(Regis ; ไอ ด้อนท์ แคร์ ฮู เดอะ เอฟ *ck ยู อีส)
Keep yo’, hands to yo’self, I will cut yo’ limbs OFF
(คี๊พ โย , แฮนด์ ทู yoself , ไอ วิล คัท โย ลิ๊มบ์ ออฟฟ)
Sixty shots’ll quickly hit you
(ซิคซทิ shotsll ควีคลิ ฮิท ยู)
pop Dixie Chicks of rap, PISS ME OFF!
(พ็อพ ดีคซิ ชิค อ็อฝ แร็พ , พิซ มี ออฟฟ !)
Yeah, I’m strictly Pesci – you hear me a made man
(เย่ , แอม ซทรีคลิ Pesci ยู เฮียร มี อะ เมด แมน)
I will rather you fear me than to have you respect me
(ไอ วิล ร๊าเธ่อร์ ยู เฟียร์ มี แฑ็น ทู แฮ็ฝ ยู เรสเพ๊คท มี)
Yeah, the tec’s good
(เย่ , เดอะ tecs กู๊ด)
Jammin’s always out the question, call me Suge’ of the Midwest wood
(แจมมิน ออลเว เอ๊าท เดอะ เคว๊สชั่น , คอลลํ มี Suge อ็อฝ เดอะ มิดเวส วู๊ด)
Yeah, the part of the poem that’s deep
(เย่ , เดอะ พาร์ท อ็อฝ เดอะ โพเอ็ม แด้ท ดี๊พ)
He will, blast you after he’s had a glass of Bacardi Limon
(ฮี วิล , บลาสทํ ยู แอ๊ฟเท่อร อีส แฮ็ด อะ กล๊าสส อ็อฝ เบคาดี Limon)
Yeah, let’s get it on, I’m strictly the classic – rap
(เย่ , เล็ท เก็ท ดิธ ออน , แอม ซทรีคลิ เดอะ คแลซซิแค็ล แร็พ)
You know it’s on, soon as you rip off the plastic, yeah!
(ยู โนว์ อิทซ ออน , ซูน แอส ยู ริพ ออฟฟ เดอะ พแลซทิค , เย่ !)
BLOAW! I’m ridin, I am gon’ die foolin
(BLOAW ! แอม ริดอิน , ไอ แอ็ม ก็อน ดาย ฟูลิน)
Laws and rules don’t apply to ME!
(ลอว์ แซน รูล ด้อนท์ แอ๊พพลาย ทู มี !)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Interlude]
([ อีนเทิลยูด ])
He knows his gun and his knife [Gangsta!]
(ฮี โนว์ ฮิส กัน แอนด์ ฮิส ไน๊ฟ [ แก๊งซดา ! ])
More than he knows his son and his wife [Gangsta!]
(โม แฑ็น ฮี โนว์ ฮิส ซัน แอนด์ ฮิส ไว๊ฟ [ แก๊งซดา ! ])
Always huntin n*ggaz, never hunted
(ออลเว ฮันติน เอ็น *ggaz , เน๊เฝ่อร์ ฮั้นท)
You can bet eleven-hundred – he is.
(ยู แคน เบ๊ท อิเลฝเอ็น ฮั๊นเดร็ด ฮี อีส)

[Verse Three: Cutty Mack]
([ เฝิซ ทรี : Cutty แมกคฺ ])
[Yeah] As ignorant as it gets
([ เย่ ] แอส อีกโนะแร็นท แอส ซิท เก็ท)
Cut Throat the calmest person n*ggaz, push me sh*ts
(คัท โธร๊ท เดอะ calmest เพ๊อร์ซั่น เอ็น *ggaz , พุช มี ฌะ *ts)
[Yeah] Bawlin over the quickest to snap
([ เย่ ] บอวลิน โอ๊เฝ่อร เดอะ quickest ทู ซแน็พ)
I’ll break you then shake your soul, deliver you back
(อิลล เบร๊ค ยู เด็น เช้ค ยุร โซล , ดีลิ๊เฝ่อร์ ยู แบ็ค)
to the, the hood that raised you, bruise and mace ya
(ทู เดอะ , เดอะ ฮุด แดท เร้ส ยู , บรูส แอนด์ เมซ ยา)
Lose your face through picture glass, break and waste ya
(ลู้ส ยุร เฟซ ทรู พิ๊คเจ้อร์ กล๊าสส , เบร๊ค แอนด์ เวซท ยา)
I’m the essence, of the use of violence
(แอม ดิ เอ๊สเซ่นซ์ , อ็อฝ ดิ ยู๊ส อ็อฝ ไฝโอะเล็นซ)
Move in silence, HUSH, then I’ll close your eyelids [close]
(มู๊ฝ อิน ไซเล็นซ , ฮัฌ , เด็น อิลล โคลส ยุร อายลิดสฺ [ โคลส ])
I’m goin all out – my enemies on they knees
(แอม โกอิน ออล เอ๊าท มาย อียีมีสฺ ออน เด นี)
harder I squeeze, bullets’ll leave your brains out
(อาณ์เดอ ไอ สควี๊ซ , บูเลดเซว ลี๊ฝ ยุร เบรน เอ๊าท)
[BACK UP!] Watch me move
([ แบ็ค อั๊พ ! ] ว๊อทช มี มู๊ฝ)
I’ll speak the language of heat, plus I’m good with the tools [yeah]
(อิลล สพี๊ค เดอะ แล๊งเควจ อ็อฝ ฮีท , พลัส แอม กู๊ด วิธ เดอะ ทูล [ เย่ ])
So whoever wanna hit me, come quickly
(โซ ฮูเอฝเออะ วอนนา ฮิท มี , คัม ควีคลิ)
Nuttin to lose, I’m no b*tch n*gga, please come get me – killa
(นัทดิน ทู ลู้ส , แอม โน บี *tch เอ็น *gga , พลีซ คัม เก็ท มี คิวลา)

[Royce Da 5’9 ” ]
([ โรยสฺ ดา 59 ” ])
[Gangsta!] I’m ridin, I am gon’ die foolin
([ แก๊งซดา ! ] แอม ริดอิน , ไอ แอ็ม ก็อน ดาย ฟูลิน)
Laws and rules don’t apply to ME!
(ลอว์ แซน รูล ด้อนท์ แอ๊พพลาย ทู มี !)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Outro + [Royce]]
([ เอ๊าโต + [ โรยสฺ ] ])
He got yo’ motherf*ckin number! [Gangsta!]
(ฮี ก็อท โย motherf*ckin นั๊มเบ้อร์ ! [ แก๊งซดา ! ])
Though yo’ life is second to his [Gangsta!]
(โธ โย ไล๊ฟ อีส เซ๊คคั่น ทู ฮิส [ แก๊งซดา ! ])
You still gon’ die first.. [It’s 5-9 – gangsta!]
(ยู สทิลล ก็อน ดาย เฟิร์สท [ อิทซ ไฟท์ นาย แก๊งซดา ! ])
Yeah! [He’s a motherf*ckin gangsta!]
(เย่ ! [ อีส ซา motherf*ckin แก๊งซดา ! ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Gangsta คำอ่านไทย Royce Da 5’9″ feat Cutty Mack

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น