เนื้อเพลง Mad World คำอ่านไทย Adam Lambert

All around me are familiar faces
(ออล อะราวนฺดฺ มี อาร์ แฟมิ๊ลิอาร์ เฟซ)
Worn out places, worn out faces
(โวน เอ๊าท เพลส , โวน เอ๊าท เฟซ)
Bright and early for the daily races
(ไบร๊ท แอนด์ เอ๊อรํลี่ ฟอร์ เดอะ เด๊ลี่ เร้ซ)
Going nowhere, going nowhere
(โกอิ้ง โนแวร์ , โกอิ้ง โนแวร์)
And their tears are filling up their glasses
(แอนด์ แดร์ เทียร์ แซร์ ฟีลลิง อั๊พ แดร์ กลาซซิส)
No expression, no expression
(โน เอ็คซพเรฌอัน , โน เอ็คซพเรฌอัน)
Hide my head I wanna drown my sorrows
(ไฮด์ มาย เฮด ดาย วอนนา ดราวน มาย ซ๊อโร่ว)
No tomorrow, no tomorrow
(โน ทูม๊อโร่ว , โน ทูม๊อโร่ว)

And I find it kind of funny
(แอนด์ ดาย ไฟนด์ ดิท ไคนด์ อ็อฝ ฟันนิ)
I find it kind of sad
(ไอ ไฟนด์ ดิท ไคนด์ อ็อฝ แซ้ด)
The dreams in which I’m dying
(เดอะ ดรีม ซิน วิช แอม ไดอิง)
Are the best I ever had
(อาร์ เดอะ เบ๊สท์ ไอ เอ๊เฝ่อร์ แฮ็ด)
I find it hard to tell you
(ไอ ไฟนด์ ดิท ฮาร์ด ทู เทลล ยู)
I find it hard to take
(ไอ ไฟนด์ ดิท ฮาร์ด ทู เท้ค)
When people run in circles
(เว็น พี๊เพิ่ล รัน อิน เซ๊อร์เคิ้ล)
It’s a very very,
(อิทซ ซา เฝ๊รี่ เฝ๊รี่ ,)
Mad world, Mad world
(แม้ด เวิลด , แม้ด เวิลด)

Children waiting for the day they feel good
(ชีลดเร็น เวททิง ฟอร์ เดอะ เดย์ เด ฟีล กู๊ด)
Happy birthday, happy birthday
(แฮ๊พพี่ เบริ์ดเดย์ , แฮ๊พพี่ เบริ์ดเดย์)
May they feel the way that every child should
(เมย์ เด ฟีล เดอะ เวย์ แดท เอ๊เฝอร์รี่ ชายลํดํ เชิด)
Sit and listen, sit and listen
(ซิท แอนด์ ลิ๊สซึ่น , ซิท แอนด์ ลิ๊สซึ่น)
Went to school and I was very nervous
(เว็นท ทู สคูล แอนด์ ดาย วอส เฝ๊รี่ เนอฝัซ)
No one knew me, no one knew me
(โน วัน นยู มี , โน วัน นยู มี)
Hello teacher tell me what’s my lesson
(เฮ็ลโล ที๊ชเช่อร เทลล มี ว๊อท มาย เล๊ซซั่น)
Look right through me, look right through me
(ลุ๊ค ไร๊ท ทรู มี , ลุ๊ค ไร๊ท ทรู มี)

And I find it kind of funny,
(แอนด์ ดาย ไฟนด์ ดิท ไคนด์ อ็อฝ ฟันนิ ,)
I find it kind of sad
(ไอ ไฟนด์ ดิท ไคนด์ อ็อฝ แซ้ด)
The dreams in which I’m dying
(เดอะ ดรีม ซิน วิช แอม ไดอิง)
Are the best I’ve ever had
(อาร์ เดอะ เบ๊สท์ แอฝ เอ๊เฝ่อร์ แฮ็ด)
I find it hard to tell you
(ไอ ไฟนด์ ดิท ฮาร์ด ทู เทลล ยู)
I find it hard to take
(ไอ ไฟนด์ ดิท ฮาร์ด ทู เท้ค)
When people run in circles
(เว็น พี๊เพิ่ล รัน อิน เซ๊อร์เคิ้ล)
It’s a very very
(อิทซ ซา เฝ๊รี่ เฝ๊รี่)
Mad world, Mad world
(แม้ด เวิลด , แม้ด เวิลด)
Mad world, Mad world
(แม้ด เวิลด , แม้ด เวิลด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mad World คำอ่านไทย Adam Lambert

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น