เนื้อเพลง The Man Who Can’t Be Moved คำอ่านไทย The Script

Going back to the corner where I first saw you,
(โกอิ้ง แบ็ค ทู เดอะ คอเนอะ ฮแว ไอ เฟิซท ซอ ยู ,)
Gonna camp in my sleeping bag I’m not gonna move,
(กอนนะ แค็มพ อิน ไม ซลีพพิง แบ็ก แอม น็อท กอนนะ มูฝ ,)
Got some words on cardboard got your picture in my hand,
(ก็อท ซัม เวิด ออน คาร์ดบอร์ด ก็อท ยุร พีคเชอะ อิน ไม แฮ็นด ,)
Saying if you see this girl can you tell her where I am,
(เซอิง อิฟ ยู ซี ที เกิล แค็น ยู เท็ล เฮอ ฮแว ไอ แอ็ม ,)
Some try to hand me money they don’t understand,
(ซัม ทไร ทู แฮ็นด มี มันอิ เฑ ด้อนท์ อันเดิซแทนด ,)
I’m not…broke I’m just a broken hearted man,
(แอม น็อท บโรค แอม จัซท ดา บโรเค็น ฮาท แม็น ,)
I know it makes no sense, but what else can I do,
(ไอ โน อิท เมค โน เซ็นซ , บัท ฮว็อท เอ็ลซ แค็น นาย ดู ,)
How can I move on when I’m still in love with you…
(เฮา แค็น นาย มูฝ ออน ฮเว็น แอม ซทิล อิน ลัฝ วิฑ ยู)

Cos if one day you wake up and find that you’re missing me,
(คอซ อิฟ วัน เด ยู เวค อัพ แอ็นด ไฟนด แดท ยัวร์ มีซซิง มี ,)
And your heart starts to wonder where on this earth I can be,
(แอ็นด ยุร ฮาท ซทาท ทู วันเดอะ ฮแว ออน ที เอิธ ไอ แค็น บี ,)
Thinking maybe you’ll come back here to the place that we’d meet,
(ติ้งกิง เมบี โยว คัม แบ็ค เฮียร ทู เดอะ พเลซ แดท เว็ด มีท ,)
And you’d see me waiting for you on the corner of the street.
(แอ็นด ยู ซี มี เวททิง ฟอ ยู ออน เดอะ คอเนอะ อ็อฝ เดอะ ซทรีท)

So I’m not moving…
(โซ แอม น็อท มูฝอิง)
I’m not moving.
(แอม น็อท มูฝอิง)

Policeman says son you can’t stay here,
(โพลิคแมน เซ ซัน ยู แค็นท ซเท เฮียร ,)
I said there’s someone I’m waiting for if it’s a day, a month, a year,
(ไอ เซ็ด แฑ ซัมวัน แอม เวททิง ฟอ อิฟ อิทซ ซา เด , อะ มันธ , อะ เยีย ,)
Gotta stand my ground even if it rains or snows,
(กอททะ ซแท็นด ไม กเรานด อีเฝ็น อิฟ อิท เรน ออ ซโน ,)
If she changes her mind this is the first place she will go.
(อิฟ ชี เชนจ เฮอ ไมนด ที ซิส เดอะ เฟิซท พเลซ ชี วิล โก)

Cos if one day you wake up and find that you’re missing me,
(คอซ อิฟ วัน เด ยู เวค อัพ แอ็นด ไฟนด แดท ยัวร์ มีซซิง มี ,)
And your heart starts to wonder where on this earth I can be,
(แอ็นด ยุร ฮาท ซทาท ทู วันเดอะ ฮแว ออน ที เอิธ ไอ แค็น บี ,)
Thinking maybe you’ll come back here to the place that we’d meet,
(ติ้งกิง เมบี โยว คัม แบ็ค เฮียร ทู เดอะ พเลซ แดท เว็ด มีท ,)
And you’d see me waiting for you on the corner of the street.
(แอ็นด ยู ซี มี เวททิง ฟอ ยู ออน เดอะ คอเนอะ อ็อฝ เดอะ ซทรีท)
[adsense]
So I’m not moving…
(โซ แอม น็อท มูฝอิง)
I’m not moving.
(แอม น็อท มูฝอิง)

I’m not moving…
(แอม น็อท มูฝอิง)
I’m not moving.
(แอม น็อท มูฝอิง)

People talk about the guy
(พี๊เพิ่ล ทอค อะเบาท เดอะ ไก)
Who’s waiting on a girl…
(ฮู เวททิง ออน อะ เกิล)
Oohoohwoo
(อู้)
There are no holes in his shoes
(แฑ อาร์ โน โฮล ซิน ฮิส ฌู)
But a big hole in his world…
(บัท ดา บิก โฮล อิน ฮิส เวิลด)
Hmmmm
(ฮึม)

and maybe I’ll get famous as man who can’t be moved,
(แอ็นด เมบี อิล เก็ท เฟมัซ แอ็ส แม็น ฮู แค็นท บี มูฝ ,)
And maybe you won’t mean to but you’ll see me on the news,
(แอ็นด เมบี ยู ว็อนท มีน ทู บัท โยว ซี มี ออน เดอะ นยู ,)
And you’ll come running to the corner…
(แอ็นด โยว คัม รันนิง ทู เดอะ คอเนอะ)
Cos you’ll know it’s just for you
(คอซ โยว โน อิทซ จัซท ฟอ ยู)

I’m the man who can’t be moved
(แอม เดอะ แม็น ฮู แค็นท บี มูฝ)
I’m the man who can’t be moved…
(แอม เดอะ แม็น ฮู แค็นท บี มูฝ)

Cos if one day you wake up and find that you’re missing me,
(คอซ อิฟ วัน เด ยู เวค อัพ แอ็นด ไฟนด แดท ยัวร์ มีซซิง มี ,)
And your heart starts to wonder where on this earth I can be,
(แอ็นด ยุร ฮาท ซทาท ทู วันเดอะ ฮแว ออน ที เอิธ ไอ แค็น บี ,)
Thinking maybe you’ll come back here to the place that we’d meet,
(ติ้งกิง เมบี โยว คัม แบ็ค เฮียร ทู เดอะ พเลซ แดท เว็ด มีท ,)
And you’d see me waiting for you on the corner of the street.
(แอ็นด ยู ซี มี เวททิง ฟอ ยู ออน เดอะ คอเนอะ อ็อฝ เดอะ ซทรีท)
[Repeat in background]
([ ริพีท อิน แบ็คกราว ])

So I’m not moving…
(โซ แอม น็อท มูฝอิง)
I’m not moving.
(แอม น็อท มูฝอิง)

I’m not moving…
(แอม น็อท มูฝอิง)
I’m not moving.
(แอม น็อท มูฝอิง)

Going back to the corner where I first saw you,
(โกอิ้ง แบ็ค ทู เดอะ คอเนอะ ฮแว ไอ เฟิซท ซอ ยู ,)
Gonna camp in my sleeping bag not I’m not gonna move.
(กอนนะ แค็มพ อิน ไม ซลีพพิง แบ็ก น็อท แอม น็อท กอนนะ มูฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Man Who Can’t Be Moved คำอ่านไทย The Script

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น