เนื้อเพลง Java Jive คำอ่านไทย The Puppini Sisters

I love coffee, I love tea
(ไอ ลัฝ คีอฟฟี่ , ไอ ลัฝ ที)
I love the java jive and it loves me
(ไอ ลัฝ เดอะ จาฝะ ไจฝ แอนด์ ดิท ลัฝ มี)
Coffee and tea and the java and me
(คีอฟฟี่ แอนด์ ที แอนด์ เดอะ จาฝะ แอนด์ มี)
A cup, a cup, a cup, a cup, a cup [boy!]
(อะ คัพ , อะ คัพ , อะ คัพ , อะ คัพ , อะ คัพ [ บอย ! ])

I love java, sweet and hot
(ไอ ลัฝ จาฝะ , สวี้ท แอนด์ ฮอท)
Whoops Mr. Moto, I’m a coffee pot
(ฮูพ มีซเทอะ Moto , แอม มา คีอฟฟี่ พ๊อท)
Shoot me the pot and pour me a shot
(ชู๊ท มี เดอะ พ๊อท แอนด์ พาว มี อะ ฌ็อท)
A cup, a cup, a cup, a cup, a cup
(อะ คัพ , อะ คัพ , อะ คัพ , อะ คัพ , อะ คัพ)

Oh slip me a slug from the wonderful mug
(โอ สลิ๊พ มี อะ ซลัก ฟรอม เดอะ วันเดอะฟุล มัก)
And Ill cut a rug just snug in a jug
(แอนด์ อิลล คัท ดา รัก จั๊สท ซนัก อิน อะ จั๊ก)
A sliced up onion and a raw one
(อะ สไล๊ซ อั๊พ อั๊นยั่น แอนด์ อะ รอว์ วัน)
Draw one –
(ดรอว์ วัน)
Waiter, waiter, percolator
(เว้ทเท่อร , เว้ทเท่อร , เพอโคะเลเทอะ)

I love coffee, I love tea
(ไอ ลัฝ คีอฟฟี่ , ไอ ลัฝ ที)
I love the java jive and it loves me
(ไอ ลัฝ เดอะ จาฝะ ไจฝ แอนด์ ดิท ลัฝ มี)
Coffee and tea and the java and me
(คีอฟฟี่ แอนด์ ที แอนด์ เดอะ จาฝะ แอนด์ มี)
A cup, a cup, a cup, a cup, a cup
(อะ คัพ , อะ คัพ , อะ คัพ , อะ คัพ , อะ คัพ)

Boston bean [soy beans]
(บอซตัน บีน [ ซอย บีน ])
Green bean [cabbage and greens]
(กรีน บีน [ แคบบิจ แอนด์ กรีน ])
I’m not keen about a bean
(แอม น็อท คีน อะเบ๊าท ดา บีน)
Unless it is a chili chili bean [boy!]
(อันเล๊ซ ซิท อีส ซา ชิลลี่ ชิลลี่ บีน [ บอย ! ])

I love java sweet and hot
(ไอ ลัฝ จาฝะ สวี้ท แอนด์ ฮอท)
Whoops Mr. Moto I’m a coffee pot [yeah]
(ฮูพ มีซเทอะ Moto แอม มา คีอฟฟี่ พ๊อท [ เย่ ])
Shoot me the pot and Ill pour me a shot
(ชู๊ท มี เดอะ พ๊อท แอนด์ อิลล พาว มี อะ ฌ็อท)
A cup, a cup, a cup [yeah]
(อะ คัพ , อะ คัพ , อะ คัพ [ เย่ ])

Slip me a slug of the wonderful mug
(สลิ๊พ มี อะ ซลัก อ็อฝ เดอะ วันเดอะฟุล มัก)
an Ill cut a rug just as snug in a jug
(แอน อิลล คัท ดา รัก จั๊สท แอส ซนัก อิน อะ จั๊ก)
Drop a nickel in the pot joe

(ดรอพ อะ นีคเค็ล อิน เดอะ พ๊อท โจ)
Takin it slow
(ทอคกิ่น หนิด สโลว์)
Waiter, waiter, percolator
(เว้ทเท่อร , เว้ทเท่อร , เพอโคะเลเทอะ)

I love coffee, I love tea
(ไอ ลัฝ คีอฟฟี่ , ไอ ลัฝ ที)
I love the java jive and it loves me
(ไอ ลัฝ เดอะ จาฝะ ไจฝ แอนด์ ดิท ลัฝ มี)
Coffee and tea and the java and me
(คีอฟฟี่ แอนด์ ที แอนด์ เดอะ จาฝะ แอนด์ มี)
A cup, a cup, a cup, a cup, boy!
(อะ คัพ , อะ คัพ , อะ คัพ , อะ คัพ , บอย !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Java Jive คำอ่านไทย The Puppini Sisters

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น