เนื้อเพลง Show Me The Meaning Of Being Lonely คำอ่านไทย Backstreet Boys

Show me the meaning of being lonely
(โฌ มี เดอะ มีนนิง อ็อฝ บีอิง โลนลิ)

So many words for the broken heart
(โซ เมนอิ เวิด ฟอ เดอะ บโรเค็น ฮาท)
It’s hard to see in a crimson love
(อิทซ ฮาด ทู ซี อิน อะ คริมเซิน ลัฝ)
So hard to breathe
(โซ ฮาด ทู บรีฑ)
Walk with me, and maybe
(วอค วิฑ มี , แอ็นด เมบี)
Nights of light so soon become
(ไนท อ็อฝ ไลท โซ ซูน บิคัม)
Wild and free I could feel the sun
(ไวลด แอ็นด ฟรี ไอ คูด ฟีล เดอะ ซัน)
Your every wish will be done
(ยุร เอฝริ วิฌ วิล บี ดัน)
They tell me
(เฑ เท็ล มี)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Show me the meaning of being lonely
(โฌ มี เดอะ มีนนิง อ็อฝ บีอิง โลนลิ)
Is this the feeling I need to walk with?
(อีส ที เดอะ ฟีลอิง ไอ เน ทู วอค วิฑ)
Tell me why I can’t be there where you are
(เท็ล มี ฮไว ไอ แค็นท บี แฑ ฮแว ยู อาร์)
There’s something missing in my heart
(แฑ ซัมติง มีซซิง อิน ไม ฮาท)
[adsense]
Life goes on as it never ends
(ไลฟ โกซ ออน แอ็ส ซิท เนฝเออะ เอ็นด)
Eyes of stone observe the trends
(ไอ อ็อฝ ซโทน อ็อบเสิฝ เดอะ ทเร็นด)
They never say forever gaze if only
(เฑ เนฝเออะ เซ เฟาะเรฝเออะ เกส อิฟ โอ๊นลี่)
Guilty roads to an endless love [endless love]
(กีลทิ โรด ทู แอน เอ็นเล็ซ ลัฝ [ เอ็นเล็ซ ลัฝ ])
There’s no control
(แฑ โน ค็อนทโรล)
Are you with me now?
(อาร์ ยู วิฑ มี เนา)
Your every wish will be done
(ยุร เอฝริ วิฌ วิล บี ดัน)
They tell me
(เฑ เท็ล มี)

[Chorus]
([ โครัซ ])

There’s nowhere to run
(แฑ โนแวร์ ทู รัน)
I have no place to go
(ไอ แฮ็ฝ โน พเลซ ทู โก)
Surrender my heart, body, and soul
(ซะเรนเดอะ ไม ฮาท , บอดอิ , แอ็นด โซล)
How can it be
(เฮา แค็น หนิด บี)
You’re asking me
(ยัวร์ อาคกิ้ง มี)
To feel the things you never show?
(ทู ฟีล เดอะ ธิง ยู เนฝเออะ โฌ)

You are missing in my heart
(ยู อาร์ มีซซิง อิน ไม ฮาท)
Tell me why can’t I be there where you are?
(เท็ล มี ฮไว แค็นท ไอ บี แฑ ฮแว ยู อาร์)

[Chorus 2x]
([ โครัซ 2x ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Show Me The Meaning Of Being Lonely คำอ่านไทย Backstreet Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น