เนื้อเพลง Crawling คำอ่านไทย Linkin Park

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Crawling in my skin
(คอลลิง อิน ไม ซคิน)
These wounds they will not heal
(ฑิส วูนด เฑ วิล น็อท ฮีล)
Fear is how I fall
(เฟีย อีส เฮา ไอ ฟอล)
Confusing what is real
(ค็อนฟยูสอิง ฮว็อท อีส ริแอ็ล)

There’s something inside me that pulls beneath the surface
(แฑ ซัมติง อีนไซด มี แดท พุล บินีธ เดอะ เซอฟิซ)
Consuming, confusing
(คันซูมมิง , ค็อนฟยูสอิง)
This lack of self-control I fear is never ending
(ที แล็ค อ็อฝ เซ็ลฟ ค็อนทโรล ไอ เฟีย อีส เนฝเออะ เอนดิง)
Controlling. I can’t seem…
(คันโทรลริ่ง ไอ แค็นท ซีม)

[Bridge:]
([ บริจ : ])
To find myself again
(ทู ไฟนด ไมเซลฟ อะเกน)
My walls are closing in
(ไม วอล แซร์ โครสซิง อิน)
[without a sense of confidence and I’m convinced that there’s just too much pressure to take]
([ วิเฑาท ดา เซ็นซ อ็อฝ คอนฟิเด็นซ แอ็นด แอม ค็อนฝีนซ แดท แฑ จัซท ทู มัช พเรฌเออะ ทู เทค ])
I’ve felt this way before
(อิฝ เฟ็ลท ที เว บิโฟ)
So insecure
(โซ อินซิคยูร)
[adsense]
[Chorus]
([ โครัซ ])

Discomfort endlessly has pulled itself upon me
(ดิซคัมเฟิท เอนเล็ซลิ แฮ็ส พุล อิทเซลฟ อุพอน มี)
Distracting, reacting
(ดิซทแรคทิง , รีแอคทฺดิง)
Against my will I stand beside my own reflection
(อะเกนซท ไม วิล ไอ ซแท็นด บิไซด ไม โอน ริฟเคลฌัน)
It’s haunting how I can’t seem…
(อิทซ ฮันติง เฮา ไอ แค็นท ซีม)

[Bridge]
([ บริจ ])

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Chorus]
([ โครัซ ])

There’s something inside me that pulls beneath the surface consuming,
(แฑ ซัมติง อีนไซด มี แดท พุล บินีธ เดอะ เซอฟิซ คันซูมมิง ,)
Confusing what is real.
(ค็อนฟยูสอิง ฮว็อท อีส ริแอ็ล)
This lack of self-control I fear is never ending controlling,
(ที แล็ค อ็อฝ เซ็ลฟ ค็อนทโรล ไอ เฟีย อีส เนฝเออะ เอนดิง คันโทรลริ่ง ,)
Confusing what is real.
(ค็อนฟยูสอิง ฮว็อท อีส ริแอ็ล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Crawling คำอ่านไทย Linkin Park

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น