เนื้อเพลง Living Doll คำอ่านไทย Cliff Richard

Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll
(ก็อท ไมเซลฟ อะ คไรอิง , ทอคอิง , ซลีพพิง , วอคกิง , ลีฝอิง ดอลล์)
Got to do my best to please her, just ’cause she’s a living doll
(ก็อท ทู ดู มาย เบ๊สท์ ทู พลีซ เฮอ , จั๊สท ค๊อส ชี ซา ลีฝอิง ดอลล์)
Got a roving eye and that is why she satisfies my soul
(ก็อท ดา rovings อาย แอนด์ แดท อีส วาย ชี แซทดิซฟายสฺ มาย โซล)
Got the one and only walking talking, living doll
(ก็อท ดิ วัน แอนด์ โอ๊นลี่ วอคกิง ทอคอิง , ลีฝอิง ดอลล์)

Take a look at her hair, it’s real
(เท้ค เก ลุ๊ค แกท เฮอ แฮร์ , อิทซ เรียล)
And if you don’t believe what I say, just feel
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ บีลี๊ฝ ว๊อท ไอ เซย์ , จั๊สท ฟีล)
I’m gonna lock her up in a trunk
(แอม กอนนะ ล๊อค เฮอ อั๊พ อิน อะ ทรังค)
So no big hunk can steal her away from me

(โซ โน บิ๊ก ฮังค แคน สทีล เฮอ อะเวย์ ฟรอม มี)

Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll
(ก็อท ไมเซลฟ อะ คไรอิง , ทอคอิง , ซลีพพิง , วอคกิง , ลีฝอิง ดอลล์)
Got to do my best to please her, just ’cause she’s a living doll
(ก็อท ทู ดู มาย เบ๊สท์ ทู พลีซ เฮอ , จั๊สท ค๊อส ชี ซา ลีฝอิง ดอลล์)
Got a roving eye and that is why she satisfies my soul
(ก็อท ดา rovings อาย แอนด์ แดท อีส วาย ชี แซทดิซฟายสฺ มาย โซล)
Got the one and only walking talking, living doll
(ก็อท ดิ วัน แอนด์ โอ๊นลี่ วอคกิง ทอคอิง , ลีฝอิง ดอลล์)

Well, take a look at her hair, it’s real
(เวลล , เท้ค เก ลุ๊ค แกท เฮอ แฮร์ , อิทซ เรียล)
And if you don’t believe what I say, just feel
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ บีลี๊ฝ ว๊อท ไอ เซย์ , จั๊สท ฟีล)
Gonna lock her up in a trunk
(กอนนะ ล๊อค เฮอ อั๊พ อิน อะ ทรังค)
So no big hunk can steal her away from me
(โซ โน บิ๊ก ฮังค แคน สทีล เฮอ อะเวย์ ฟรอม มี)

Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living doll
(ก็อท ไมเซลฟ อะ คไรอิง , ทอคอิง , ซลีพพิง , วอคกิง , ลีฝอิง ดอลล์)
Got to do my best to please her, just ’cause she’s a living doll
(ก็อท ทู ดู มาย เบ๊สท์ ทู พลีซ เฮอ , จั๊สท ค๊อส ชี ซา ลีฝอิง ดอลล์)
Got a roving eye and that is why she satisfies my soul
(ก็อท ดา rovings อาย แอนด์ แดท อีส วาย ชี แซทดิซฟายสฺ มาย โซล)
Got the one and only walking talking, living doll
(ก็อท ดิ วัน แอนด์ โอ๊นลี่ วอคกิง ทอคอิง , ลีฝอิง ดอลล์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Living Doll คำอ่านไทย Cliff Richard

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น