เนื้อเพลง Dream คำอ่านไทย Ms.Jade

[Intro]
([ อินโทร ])
Hey…hey
(เฮ เฮ)
Hey…hey
(เฮ เฮ)
Hey…hey
(เฮ เฮ)
Hey
(เฮ)

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
Who the hell is this, paging me at 4:56 in the morning
(ฮู เดอะ เฮ็ลล อีส ดิส , เพจจิ้ง มี แอ็ท โฟว : 56 อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง)
Crack of dawning, now I’m yawning, wipe the cold from my eyes
(แคร๊ค อ็อฝ ดอนนิง , นาว แอม ยอนิง , ไว๊พ เดอะ โคลด์ ฟรอม มาย อาย)
See whos this paging me, and why
(ซี ฮู ดิส เพจจิ้ง มี , แอนด์ วาย)
Its my girl Yvonne from the hair salon
(อิทซ มาย เกิร์ล Yvonne ฟรอม เดอะ แฮร์ ซะลอง)
Told me she was down the club last night
(โทลด มี ชี วอส เดาน เดอะ คลับ ล๊าสท ไน๊ท)
Sh*t wasn’t seemin too right
(ฌะ *ที วอสซึ้น seemin ทู ไร๊ท)
These b*tches hoppin out of Honda’s and Gallat’s
(ฑิส บี *tches โฮ๊พปิน เอ๊าท อ็อฝ ฮอนดา แซน Gallats)
talkin greasey out they lips as if they won’t get popped
(ทอคกิ่น greasey เอ๊าท เด ลิพ แอส อิ๊ฟ เด ว็อนท เก็ท พอพทฺ)
I’m the same b*tch from ninety eight
(แอม เดอะ เซม บี *tch ฟรอม ไนนทิ เอท)
with the twenty two in the boot
(วิธ เดอะ ทเว้นที่ ทู อิน เดอะ บู๊ท)
Tape wrapped around the b*tt of the gun
(เท๊พ แร็พท อะราวนฺดฺ เดอะ บี *tt อ็อฝ เดอะ กัน)
Heat about as hot as the sun
(ฮีท อะเบ๊าท แอส ฮอท แอส เดอะ ซัน)
Leave you tangled in my flow like a web spun
(ลี๊ฝ ยู แทงเกิล อิน มาย โฟลว์ ไล๊ค เก เว๊บ ซพัน)
Plot on me? You askin for a casket
(พล๊อท ออน มี ยู แอสกิน ฟอร์ รา แคซเค็ท)
Your snotty-nose-ass son bout to be a bastard
(ยุร ซนอททิ โน้ส อาซ ซัน เบาท ทู บี อะ แบซเทิด)
I gotta have it, for f*ckin those who try to f*ck me
(ไอ กอททะ แฮ็ฝ อิท , ฟอร์ เอฟ *ckin โฑส ฮู ธราย ทู เอฟ *ck มี)
Ms. Jade, wolf in the dress
(เอมสฺ เจด , วู๊ล์ฟ อิน เดอะ เดรส)
Got them things waitin never the less
(ก็อท เด็ม ทริง เอส เว๊ทดิน เน๊เฝ่อร์ เดอะ เลซ)

[Bridge BIG [Woman]]
([ บริดจ บิ๊ก [ วู๊แม่น ] ])
[Hey hey hey hey hey hey hey hey]
([ เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ ])
Gonna be a lot of slow singin and flower bringin
(กอนนะ บี อะ ล็อท อ็อฝ สโลว์ ซิง อิน แอนด์ ฟล๊าวเว่อร์ บริง อิน)
if my burglar alarm starts ringin
(อิ๊ฟ มาย เบ๊อร์กล้ารํ อะลาร์ม สท๊าร์ท ริง อิน)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
Keisha, Tracy and Lisa in the bathroom
(Keisha , เทซซี่ แอนด์ ลีซา อิน เดอะ บาทรูม)
while Yvonne was in the stall
(ไวล์ Yvonne วอส ซิน เดอะ ซทอล)
Play hushin, heard the door
(เพลย์ hushin , เฮิด เดอะ ดอร์)
They was talkin ’bout how they was gonna get me
(เด วอส ทอคกิ่น เบาท ฮาว เด วอส กอนนะ เก็ท มี)
Gonna dip with the fifth or just to slip a micky
(กอนนะ ดิพ วิธ เดอะ ฟิฟธ ออ จั๊สท ทู สลิ๊พ อะ มิคกี้)
They said I was gettin too much shine how I came up
(เด เซ็ด ดาย วอส เกดดิน ทู มัช ไชน์ ฮาว ไอ เคม อั๊พ)
How I switched from the Lum’ to the Benz truck
(ฮาว ไอ สวิทช์ ฟรอม เดอะ Lum ทู เดอะ เบนซฺ ทรั๊ค)
How I f*cked wit Lisa’s ex and I got ’em stuck
(ฮาว ไอ เอฟ *cked วิท ลีซา เอ็คซ แอนด์ ดาย ก็อท เอ็ม ซทัค)
Linked up with Timbaland but it was pure luck
(ลิ๊งค อั๊พ วิธ ทิมแบน บั๊ท ดิธ วอส เพียวร์ ลัค)
They said they know where I rest at, in Nicetown
(เด เซ็ด เด โนว์ แวร์ ไอ เรสท แอ็ท , อิน Nicetown)
Livin home with mommy, gonna make us both lay down
(ลีฝอิน โฮม วิธ มอมมิ , กอนนะ เม้ค อัซ โบทรฺ เลย์ เดาน)
Big knifes, one pound, I’m tellin y’all now
(บิ๊ก ไน๊ฟ , วัน เพานด , แอม เทลลิน ยอล นาว)
If them b*tches chump, then they better bounce
(อิ๊ฟ เด็ม บี *tches ชัมพ , เด็น เด เบ๊ทเท่อร์ เบ๊าสฺ)
Top story, Daily News, three bodies found
(ท๊อพ สท๊อรี่ , เด๊ลี่ นิว , ทรี บอดีสฺ เฟานด)
Family mournin over lost ones, it ain’t fair
(แฟ๊มิลี่ mournin โอ๊เฝ่อร ล็อซท วัน , อิท เอน แฟร์)
Don’t wanna but I gotta do it like a pap smear
(ด้อนท์ วอนนา บั๊ท ไอ กอททะ ดู อิท ไล๊ค เก แพ็พ ซเมีย)
Keisha lockin the door to a broke Delta
(Keisha ลอกคิน เดอะ ดอร์ ทู อะ บโรค เด๊ลท่า)
soon as I seen her put the b*tch in a Full Nelson
(ซูน แอส ซาย ซีน เฮอ พุท เดอะ บี *tch อิน อะ ฟูล เนลซัน)
Kicked her in the back and shot her in the knee caps
(คิ๊ค เฮอ อิน เดอะ แบ็ค แอนด์ ฌ็อท เฮอ อิน เดอะ นี แค๊พ)
Went up in the pockets while askin her where the weed at
(เว็นท อั๊พ อิน เดอะ พ๊อคเค่ท ไวล์ แอสกิน เฮอ แวร์ เดอะ วี แอ็ท)
Hopped up in the Delta, saw Tracy and Lisa
(โฮ๊บ อั๊พ อิน เดอะ เด๊ลท่า , ซอว์ เทซซี่ แอนด์ ลีซา)
Popped they ass one by one while I was puffin Reefa
(พอพทฺ เด อาซ วัน บาย วัน ไวล์ ไอ วอส พัฟฟิน Reefa)
Now I’m lookin for that b*tch Yvonne
(นาว แอม ลุคกิน ฟอร์ แดท บี *tch Yvonne)
Cause when them hoes was talkin it
(ค๊อส เว็น เด็ม โฮ วอส ทอคกิ่น หนิด)
she didn’t say sh*t, punk b*tch
(ชี ดิ๊นอิน เซย์ ฌะ *ที , พรัค บี *tch)
Them hookers got me goin out my mind
(เด็ม ฮุคเคอ ก็อท มี โกอิน เอ๊าท มาย ไมนด์)
I’m all stressed and weed sweatin, gotta take my time
(แอม ออล สเทรสส แอนด์ วี สเวเดน , กอททะ เท้ค มาย ไทม์)
Settin me up, everybody schemin
(เซทดิน มี อั๊พ , เอวี่บอดี้ สคริมมิน)
Telephone woke me up, the whole time I was f*ckin dreamin
(เท๊ลเลโฟน โวค มี อั๊พ , เดอะ โฮล ไทม์ ไอ วอส เอฟ *ckin ดรีมมิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dream คำอ่านไทย Ms.Jade

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น