เนื้อเพลง Stuck in My Heart คำอ่านไทย C21

Can’t you tell
(แค็นท ยู เท็ล)
you’ve been all over me like a spell – I know
(ยู๊ฟ บีน ออล โอเฝอะ มี ไลค เก ซเพ็ล ไอ โน)
[I never wanna let you go]
([ ไอ เนฝเออะ วอนนา เล็ท ยู โก ])

Can’t you see
(แค็นท ยู ซี)
you’ve been changing the world around me – I know
(ยู๊ฟ บีน เช้งจิ้นส เดอะ เวิลด อะเรานด มี ไอ โน)
[I never wanna let you go]
([ ไอ เนฝเออะ วอนนา เล็ท ยู โก ])

If you hold me close enough
(อิฟ ยู โฮลด มี คโลส อินัฟ)
I can whisper you the words
(ไอ แค็น ฮวีซเพอะ ยู เดอะ เวิด)
If the distance is too far
(อิฟ เดอะ ดีซแท็นซ อีส ทู ฟา)
I can’t do nothing, cause
(ไอ แค็นท ดู นัธอิง , คอส)

You are stuck in my heart
(ยู อาร์ ซทัค อิน ไม ฮาท)
and we can go anywhere
(แอ็นด วี แค็น โก เอนอิฮแว)
whatever the reason you are
(ฮว็อทเอฝเออะ เดอะ รี๊ซั่น ยู อาร์)
so stuck in my heart
(โซ ซทัค อิน ไม ฮาท)
like counting a million stars
(ไลค เค๊าติง อะ มีลยัน ซทา)
for that many reasons you are
(ฟอ แดท เมนอิ รี๊ซั่น ยู อาร์)

Can’t deny
(แค็นท ดิไน)
since I met you that day I’ve been blind – to see
(ซินซ ไอ เม็ท ยู แดท เด อิฝ บีน บไลนด ทู ซี)
[Now I wanna know for real]
([ เนา ไอ วอนนา โน ฟอ ริแอ็ล ])

Inside me
(อีนไซด มี)
I’m afraid to wake up from a dream – and see
(แอม อัฟเรด ทู เวค อัพ ฟร็อม มา ดรีม แอ็นด ซี)
[It never really happen to me]
([ อิท เนฝเออะ ริแอ็ลลิ แฮพเพ็น ทู มี ])

If you hold me close enough
(อิฟ ยู โฮลด มี คโลส อินัฟ)
I can whisper you the words
(ไอ แค็น ฮวีซเพอะ ยู เดอะ เวิด)
If the distance is too far
(อิฟ เดอะ ดีซแท็นซ อีส ทู ฟา)
I can’t do nothing, cause
(ไอ แค็นท ดู นัธอิง , คอส)
[adsense]
You are stuck in my heart
(ยู อาร์ ซทัค อิน ไม ฮาท)
and we can go anywhere
(แอ็นด วี แค็น โก เอนอิฮแว)
whatever the reason you are
(ฮว็อทเอฝเออะ เดอะ รี๊ซั่น ยู อาร์)
so stuck in my heart
(โซ ซทัค อิน ไม ฮาท)
like counting a million stars
(ไลค เค๊าติง อะ มีลยัน ซทา)
for that many reasons you are
(ฟอ แดท เมนอิ รี๊ซั่น ยู อาร์)

You are……like a dream so deep inside of me
(ยู อาร์ ไลค เก ดรีม โซ ดีพ อีนไซด อ็อฝ มี)

You are……the reason that I never sleep
(ยู อาร์ เดอะ รี๊ซั่น แดท ไอ เนฝเออะ ซลีพ)

You are……stuck in my heart
(ยู อาร์ ซทัค อิน ไม ฮาท)

You are
(ยู อาร์)

Can’t you tell
(แค็นท ยู เท็ล)
you’ve been all over me like a spell
(ยู๊ฟ บีน ออล โอเฝอะ มี ไลค เก ซเพ็ล)
[I will never let you go, I will never let you go no, no]
([ ไอ วิล เนฝเออะ เล็ท ยู โก , ไอ วิล เนฝเออะ เล็ท ยู โก โน , โน ])

Can’t you see
(แค็นท ยู ซี)
you’ve been changing the world around me
(ยู๊ฟ บีน เช้งจิ้นส เดอะ เวิลด อะเรานด มี)
[I don’t wanna let you go, no I’ll never let you go no, no]
([ ไอ ด้อนท์ วอนนา เล็ท ยู โก , โน อิล เนฝเออะ เล็ท ยู โก โน , โน ])

You are stuck in my heart
(ยู อาร์ ซทัค อิน ไม ฮาท)
and we can go anywhere
(แอ็นด วี แค็น โก เอนอิฮแว)
whatever the reason you are
(ฮว็อทเอฝเออะ เดอะ รี๊ซั่น ยู อาร์)
so stuck in my heart
(โซ ซทัค อิน ไม ฮาท)
like counting a million stars
(ไลค เค๊าติง อะ มีลยัน ซทา)
for that many reasons you are
(ฟอ แดท เมนอิ รี๊ซั่น ยู อาร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stuck in My Heart คำอ่านไทย C21

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น