เนื้อเพลง Everything Counts (Long Version) คำอ่านไทย Depeche Mode

[In larger amounts/mix]
([ อิน ลาร์เจอ อะเม๊าท /มิกซ์ ])
Grabbing we can, after all
(กแร็บบิง วี แคน , แอ๊ฟเท่อร รอ)
Grabbing we can, after all
(กแร็บบิง วี แคน , แอ๊ฟเท่อร รอ)

The handshake [the handshake]
(เดอะ แฮนเชค [ เดอะ แฮนเชค ])
Sells a contract [the handshake]
(เซลล์ ซา ค๊อนแทรคทํ [ เดอะ แฮนเชค ])
From the contract [the handshake]
(ฟรอม เดอะ ค๊อนแทรคทํ [ เดอะ แฮนเชค ])
There’s no turning back [the handshake]
(แดร์ โน เทินนิง แบ็ค [ เดอะ แฮนเชค ])
The turning point [the handshake]
(เดอะ เทินนิง พ๊อยท์ [ เดอะ แฮนเชค ])
In a career [the handshake]
(อิน อะ แคร์เรีย [ เดอะ แฮนเชค ])
In a career being sincere [the handshake]
(อิน อะ แคร์เรีย บีอิง ซินเซียร์ [ เดอะ แฮนเชค ])
[Sells a contract]
([ เซลล์ ซา ค๊อนแทรคทํ ])
The holy day [the handshake]
(เดอะ โฮ๊ลี่ เดย์ [ เดอะ แฮนเชค ])
The fun tract [the handshake]
(เดอะ ฟัน ทแร็คท [ เดอะ แฮนเชค ])
The contract [the handshake]
(เดอะ ค๊อนแทรคทํ [ เดอะ แฮนเชค ])
Still intact [the handshake]
(สทิลล อินแท็คท [ เดอะ แฮนเชค ])
The grabbing hands
(เดอะ กแร็บบิง แฮนด์)
grabbing we can
(กแร็บบิง วี แคน)
All for themselves
(ออล ฟอร์ เฑ็มเซลฝส)
After all
(แอ๊ฟเท่อร รอ)
The grabbing hands
(เดอะ กแร็บบิง แฮนด์)
grabbing we can
(กแร็บบิง วี แคน)
All for themselves
(ออล ฟอร์ เฑ็มเซลฝส)
After all
(แอ๊ฟเท่อร รอ)
It’s a competetive world
(อิทซ ซา competetive เวิลด)
Everything counts in large amounts
(เอ๊วี่ติง เค้าทํ ซิน ลาร์จ อะเม๊าท)

The crowd [the crowd]
(เดอะ คราวดํ [ เดอะ คราวดํ ])
On the ground [the crowd]
(ออน เดอะ กราวนด์ [ เดอะ คราวดํ ])
Tells a story [the crowd]
(เทลล ซา สท๊อรี่ [ เดอะ คราวดํ ])
Oh yeah [the crowd]
(โอ เย่ [ เดอะ คราวดํ ])
Featuring now [the crowd]
(ฟิทจูริง นาว [ เดอะ คราวดํ ])
Searching how [the crowd]
(เซิชอิง ฮาว [ เดอะ คราวดํ ])
The lights and the seats [the crowd]
(เดอะ ไล๊ท แซน เดอะ ซีท [ เดอะ คราวดํ ])
need a little more power [the crowd]
(นี๊ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล โม พ๊าวเว่อร์ [ เดอะ คราวดํ ])
Tokens [the crowd] taking in [the crowd]
(โทเคน [ เดอะ คราวดํ ] เทคอิง อิน [ เดอะ คราวดํ ])
My sun tan [the crowd]
(มาย ซัน แทน [ เดอะ คราวดํ ])
And oil through it [the crowd]
(แอนด์ ออยล์ ทรู อิท [ เดอะ คราวดํ ])
Grabbing we can
(กแร็บบิง วี แคน)
All for themselves
(ออล ฟอร์ เฑ็มเซลฝส)
After all
(แอ๊ฟเท่อร รอ)
It’s a competetive world
(อิทซ ซา competetive เวิลด)
Everything counts
(เอ๊วี่ติง เค้าทํ)
Everything, everything, everything, everything, everything, everything
(เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง)
Everything counts in large amounts
(เอ๊วี่ติง เค้าทํ ซิน ลาร์จ อะเม๊าท)
Everything counts in large amounts
(เอ๊วี่ติง เค้าทํ ซิน ลาร์จ อะเม๊าท)

The grabbing hands
(เดอะ กแร็บบิง แฮนด์)
Grabbing we can
(กแร็บบิง วี แคน)
All for themselves
(ออล ฟอร์ เฑ็มเซลฝส)
After all
(แอ๊ฟเท่อร รอ)
The grabbing hands
(เดอะ กแร็บบิง แฮนด์)
Grabbing we can
(กแร็บบิง วี แคน)
All for themselves
(ออล ฟอร์ เฑ็มเซลฝส)
After all
(แอ๊ฟเท่อร รอ)
It’s a competetive world
(อิทซ ซา competetive เวิลด)
Everything count’s in large amounts
(เอ๊วี่ติง เค้าทํ ซิน ลาร์จ อะเม๊าท)

The grabbing hands
(เดอะ กแร็บบิง แฮนด์)
Grabbing we can
(กแร็บบิง วี แคน)
All for themselves
(ออล ฟอร์ เฑ็มเซลฝส)
After all
(แอ๊ฟเท่อร รอ)
The grabbing hands
(เดอะ กแร็บบิง แฮนด์)
Grabbing we can
(กแร็บบิง วี แคน)
All for themselves
(ออล ฟอร์ เฑ็มเซลฝส)
After all
(แอ๊ฟเท่อร รอ)
It’s a competetive world
(อิทซ ซา competetive เวิลด)
Everything counts in large amounts
(เอ๊วี่ติง เค้าทํ ซิน ลาร์จ อะเม๊าท)
The grabbing hands
(เดอะ กแร็บบิง แฮนด์)
Grabbing we can
(กแร็บบิง วี แคน)
Everything counts in large amounts
(เอ๊วี่ติง เค้าทํ ซิน ลาร์จ อะเม๊าท)
The grabbing hands
(เดอะ กแร็บบิง แฮนด์)
Grabbing we can
(กแร็บบิง วี แคน)
All for themselves
(ออล ฟอร์ เฑ็มเซลฝส)
After all
(แอ๊ฟเท่อร รอ)
The grabbing hands
(เดอะ กแร็บบิง แฮนด์)
Grabbing we can
(กแร็บบิง วี แคน)
All for themselves
(ออล ฟอร์ เฑ็มเซลฝส)
After all
(แอ๊ฟเท่อร รอ)
It’s a competetive world
(อิทซ ซา competetive เวิลด)
Everything counts in large amounts
(เอ๊วี่ติง เค้าทํ ซิน ลาร์จ อะเม๊าท)
Everything counts in large amounts
(เอ๊วี่ติง เค้าทํ ซิน ลาร์จ อะเม๊าท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Everything Counts (Long Version) คำอ่านไทย Depeche Mode

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น