เนื้อเพลง Unwell คำอ่านไทย Matchbox Twenty

All day staring at the ceiling
(ออล เด ซแทริง แอ็ท เดอะ ซีลอิง)
Making friends with shadows on my wall
(เมคอิง ฟเร็นด วิฑ แฌดโอ ออน ไม วอล)
All night hearing voices telling me
(ออล ไนท เฮียริง ฝอยซ เทลลิง มี)
That I should get some sleep
(แดท ไอ ฌูด เก็ท ซัม ซลีพ)
Because tomorrow might be good for something
(บิคอส ทุมอโร ไมท บี กุด ฟอ ซัมติง)

Hold on
(โฮลด ออน)
Feeling like I’m headed for a breakdown
(ฟีลอิง ไลค แอม เฮ็ด ฟอ รา เบรคดาว)
And I don’t know why
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ โน ฮไว)

[Chorus]
([ โครัซ ])

But I’m not crazy, I’m just a little unwell
(บัท แอม น็อท คเรสิ , แอม จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล อันเวล)
I know right now you can’t tell
(ไอ โน ไรท เนา ยู แค็นท เท็ล)
But stay awhile and maybe then you’ll see
(บัท ซเท อะฮไวล แอ็นด เมบี เฑ็น โยว ซี)
A different side of me
(อะ ดีฟเฟอะเร็นท ไซด อ็อฝ มี)
I’m not crazy, I’m just a little impaired
(แอม น็อท คเรสิ , แอม จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล อิมแพ)
I know right now you don’t care
(ไอ โน ไรท เนา ยู ด้อนท์ แค)
But soon enough you’re gonna think of me
(บัท ซูน อินัฟ ยัวร์ กอนนะ ธิงค อ็อฝ มี)
And how I used to be…me
(แอ็นด เฮา ไอ ยูซ ทู บี มี)

I’m talking to myself in public
(แอม ทอคอิง ทู ไมเซลฟ อิน พับลิค)
Dodging glances on the train
(ดอดจิ้ง กลานซ ออน เดอะ ทเรน)
And I know, I know they’ve all been talking about me
(แอ็นด ดาย โน , ไอ โน เดวฟ ออล บีน ทอคอิง อะเบาท มี)
I can hear them whisper
(ไอ แค็น เฮีย เฑ็ม ฮวีซเพอะ)
And it makes me think there must be something wrong with me
(แอ็นด ดิท เมค มี ธิงค แฑ มัซท บี ซัมติง ร็อง วิฑ มี)
Out of all the hours thinking
(เอาท อ็อฝ ออล เดอะ เอาร ติ้งกิง)
Somehow I’ve lost my mind
(ซัมฮาว อิฝ ล็อซท ไม ไมนด)
[adsense]
[Chorus]
([ โครัซ ])

But I’m not crazy, I’m just a little unwell
(บัท แอม น็อท คเรสิ , แอม จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล อันเวล)
I know right now you can’t tell
(ไอ โน ไรท เนา ยู แค็นท เท็ล)
But stay awhile and maybe then you’ll see
(บัท ซเท อะฮไวล แอ็นด เมบี เฑ็น โยว ซี)
A different side of me
(อะ ดีฟเฟอะเร็นท ไซด อ็อฝ มี)
I’m not crazy, I’m just a little impaired
(แอม น็อท คเรสิ , แอม จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล อิมแพ)
I know right now you don’t care
(ไอ โน ไรท เนา ยู ด้อนท์ แค)
But soon enough you’re gonna think of me
(บัท ซูน อินัฟ ยัวร์ กอนนะ ธิงค อ็อฝ มี)
And how I used to be
(แอ็นด เฮา ไอ ยูซ ทู บี)

I’ve been talking in my sleep
(อิฝ บีน ทอคอิง อิน ไม ซลีพ)
Pretty soon they’ll come to get me
(พรีททิ ซูน เด๊ว คัม ทู เก็ท มี)
Yeah, they’re taking me away
(เย่ , เดรว เทคอิง มี อะเว)

[Chorus]
([ โครัซ ])

But I’m not crazy, I’m just a little unwell
(บัท แอม น็อท คเรสิ , แอม จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล อันเวล)
I know right now you can’t tell
(ไอ โน ไรท เนา ยู แค็นท เท็ล)
But stay awhile and maybe then you’ll see
(บัท ซเท อะฮไวล แอ็นด เมบี เฑ็น โยว ซี)
A different side of me
(อะ ดีฟเฟอะเร็นท ไซด อ็อฝ มี)
I’m not crazy, I’m just a little impaired
(แอม น็อท คเรสิ , แอม จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล อิมแพ)
I know right now you don’t care
(ไอ โน ไรท เนา ยู ด้อนท์ แค)
But soon enough you’re gonna think of me
(บัท ซูน อินัฟ ยัวร์ กอนนะ ธิงค อ็อฝ มี)
And how I used to be
(แอ็นด เฮา ไอ ยูซ ทู บี)

Yeah, how I used to be
(เย่ , เฮา ไอ ยูซ ทู บี)
How I used to be
(เฮา ไอ ยูซ ทู บี)
Well, I’m just a little unwell
(เว็ล , แอม จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล อันเวล)
How I used to be
(เฮา ไอ ยูซ ทู บี)
How I used to be
(เฮา ไอ ยูซ ทู บี)
I’m just a little unwell
(แอม จัซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล อันเวล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Unwell คำอ่านไทย Matchbox Twenty

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น