เนื้อเพลง Eyes Open (Remember My Name) คำอ่านไทย Jason Mraz

keep your eyes open as if
(คี๊พ ยุร อาย โอ๊เพ่น แอส อิ๊ฟ)
love could come a walkin as if
(ลัฝ เคิด คัม อะ วอคกิน แอส อิ๊ฟ)
everything else is meaningless, meaningless
(เอ๊วี่ติง เอ๊ลส อีส มีนนิง เลซ , มีนนิง เลซ)
and that’s the way it oughta be
(แอนด์ แด้ท เดอะ เวย์ อิท เอ้าดา บี)
mysteries, especially she
(มิสเตอร์ลีสฺ , เอ็วเพฌแอ็ลลิ ชี)
oh everything else
(โอ เอ๊วี่ติง เอ๊ลส)
is almost meaningless, meaningless
(อีส อ๊อลโมสท มีนนิง เลซ , มีนนิง เลซ)
oh say
(โอ เซย์)
well i will always feel that way
(เวลล ไอ วิล ออลเว ฟีล แดท เวย์)
and if a time a change should come
(แอนด์ อิ๊ฟ อะ ไทม์ อะ เช้งจํ เชิด คัม)
you’d remember my name
(ยูต รีเม๊มเบ่อร์ มาย เนม)
oh say
(โอ เซย์)
well i will always feel that way
(เวลล ไอ วิล ออลเว ฟีล แดท เวย์)
and if a time a change should come
(แอนด์ อิ๊ฟ อะ ไทม์ อะ เช้งจํ เชิด คัม)
you’d remember my
(ยูต รีเม๊มเบ่อร์ มาย)
you’d remember my name
(ยูต รีเม๊มเบ่อร์ มาย เนม)

keep your eyes open as if
(คี๊พ ยุร อาย โอ๊เพ่น แอส อิ๊ฟ)
everyone’s a poet as if
(เอ๊วี่วัน ซา โพ๊เอ๊ท แอส อิ๊ฟ)
everything else is meaningless, meaningless
(เอ๊วี่ติง เอ๊ลส อีส มีนนิง เลซ , มีนนิง เลซ)
and that’s the way it oughta be, yea
(แอนด์ แด้ท เดอะ เวย์ อิท เอ้าดา บี , เย)
mysteries, including me
(มิสเตอร์ลีสฺ , อินคลูดอิง มี)
oh well everything else
(โอ เวลล เอ๊วี่ติง เอ๊ลส)
is almost meaningless, meaningless
(อีส อ๊อลโมสท มีนนิง เลซ , มีนนิง เลซ)
oh yea, oh say
(โอ เย , โอ เซย์)
well i will always feel that way
(เวลล ไอ วิล ออลเว ฟีล แดท เวย์)
and if a time a change should come
(แอนด์ อิ๊ฟ อะ ไทม์ อะ เช้งจํ เชิด คัม)
you’d remember my name
(ยูต รีเม๊มเบ่อร์ มาย เนม)
oh say
(โอ เซย์)
well i will always feel that way
(เวลล ไอ วิล ออลเว ฟีล แดท เวย์)
and if a time a change should come
(แอนด์ อิ๊ฟ อะ ไทม์ อะ เช้งจํ เชิด คัม)
you’d remember my
(ยูต รีเม๊มเบ่อร์ มาย)
you’d remember my
(ยูต รีเม๊มเบ่อร์ มาย)
you’d remember my name
(ยูต รีเม๊มเบ่อร์ มาย เนม)

to be a little bit advanced
(ทู บี อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท แอดฝ๊านซ)
you gotta take a little bit of a second chance
(ยู กอททะ เท้ค เก ลิ๊ทเทิ่ล บิท อ็อฝ อะ เซ๊คคั่น แช้นซํ)
on life
(ออน ไล๊ฟ)
you gotta get on up and dance
(ยู กอททะ เก็ท ออน อั๊พ แอนด์ แด๊นซ์)
you better throw all your precious plans
(ยู เบ๊ทเท่อร์ โธรว์ ออล ยุร พรีเชี๊ยส แพลน)
better wave them goodbye
(เบ๊ทเท่อร์ เว๊ฝ เด็ม กู๊ดบาย)
a buh bye, buh bye, bye bye bye
(อะ buh ไบ , buh ไบ , ไบ ไบ ไบ)
ya gotta keep your eyes open
(ยา กอททะ คี๊พ ยุร อาย โอ๊เพ่น)
as if everything else is just along
(แอส อิ๊ฟ เอ๊วี่ติง เอ๊ลส อีส จั๊สท อะลอง)
come along on its way
(คัม อะลอง ออน อิทซ เวย์)
and that’s the way it oughta be
(แอนด์ แด้ท เดอะ เวย์ อิท เอ้าดา บี)
well mysteries in everything
(เวลล มิสเตอร์ลีสฺ ซิน เอ๊วี่ติง)
well i say, i say
(เวลล ไอ เซย์ , ไอ เซย์)
well i, i will always feel that way
(เวลล ไอ , ไอ วิล ออลเว ฟีล แดท เวย์)
and if a time a change should come
(แอนด์ อิ๊ฟ อะ ไทม์ อะ เช้งจํ เชิด คัม)
you’d remember my name
(ยูต รีเม๊มเบ่อร์ มาย เนม)
oh say
(โอ เซย์)
well i will always feel that way
(เวลล ไอ วิล ออลเว ฟีล แดท เวย์)
and if a time a change should come
(แอนด์ อิ๊ฟ อะ ไทม์ อะ เช้งจํ เชิด คัม)
you’d remember my
(ยูต รีเม๊มเบ่อร์ มาย)
you’d remember my
(ยูต รีเม๊มเบ่อร์ มาย)
you’d remember my name
(ยูต รีเม๊มเบ่อร์ มาย เนม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Eyes Open (Remember My Name) คำอ่านไทย Jason Mraz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น