เนื้อเพลง I Need an Angel คำอ่านไทย Ruben Studdard

I’ve run out of answers
(แอฝ รัน เอ๊าท อ็อฝ แอ๊นเซ่อร)
I’ve run out of time
(แอฝ รัน เอ๊าท อ็อฝ ไทม์)
I’m so confused that I’m losing my mind
(แอม โซ คอนฟิ้วส แดท แอม โรซิง มาย ไมนด์)
It’s gonna take a miracle to help me this time
(อิทซ กอนนะ เท้ค เก มิ๊ราเคิ่ล ทู เฮ้ลพ มี ดิส ไทม์)
I’m traveling a road that has not one sign
(แอม แทฝเวอลิงค์ อะ โร้ด แดท แฮ็ส น็อท วัน ซายน)

Help me, have mercy for me
(เฮ้ลพ มี , แฮ็ฝ เม๊อร์ซี่ ฟอร์ มี)
Set my soul free
(เซ็ท มาย โซล ฟรี)
And let the bell in my heart ring, oh
(แอนด์ เล็ท เดอะ เบลล์ อิน มาย ฮาร์ท ริง , โอ)
This my cry, hey, this is my plead you see
(ดิส มาย คราย , เฮ , ดิส ซิส มาย พลีด ยู ซี)

I need an angel, I’m callin’ an angel
(ไอ นี๊ด แอน แอ๊งเจล , แอม คอลลิน แอน แอ๊งเจล)
Send me an angel down, ohh
(เซ็นด มี แอน แอ๊งเจล เดาน , โอ้)

I need an angel, callin’ an angel
(ไอ นี๊ด แอน แอ๊งเจล , คอลลิน แอน แอ๊งเจล)
Send me an angel down
(เซ็นด มี แอน แอ๊งเจล เดาน)

I’m carrying a load that’s too heavy for me
(แอม แคร์รี่ยิง อะ โหลด แด้ท ทู เฮ๊ฝฝี่ ฟอร์ มี)
I’ve nowhere to go so I’m down on my knees
(แอฝ โนแวร์ ทู โก โซ แอม เดาน ออน มาย นี)
I’m tryin to see the forest, but there’s this one tree
(แอม ทายอิน ทู ซี เดอะ ฟ๊อเรสท , บั๊ท แดร์ ดิส วัน ทรี)
I can’t understand why I’m sinking so deep
(ไอ แค็นท อั๊นเด้อรสแทนด วาย แอม ซีงคิง โซ ดี๊พ)

Help me, have mercy
(เฮ้ลพ มี , แฮ็ฝ เม๊อร์ซี่)
Won’t you have mercy
(ว็อนท ยู แฮ็ฝ เม๊อร์ซี่)
Set my soul free
(เซ็ท มาย โซล ฟรี)
And let the bell in my heart ring
(แอนด์ เล็ท เดอะ เบลล์ อิน มาย ฮาร์ท ริง)
Oooohh, this my cry mmm, this is my plead
(โอ้ฮู , ดิส มาย คราย อึม , ดิส ซิส มาย พลีด)

I need an angel, I’m callin’ an angel
(ไอ นี๊ด แอน แอ๊งเจล , แอม คอลลิน แอน แอ๊งเจล)
Send me an angel down
(เซ็นด มี แอน แอ๊งเจล เดาน)
[Send it all down]
([ เซ็นด ดิท ออล เดาน ])

I need an angel, callin’ an angel
(ไอ นี๊ด แอน แอ๊งเจล , คอลลิน แอน แอ๊งเจล)
Send me an angel down
(เซ็นด มี แอน แอ๊งเจล เดาน)
[Send it all down]
([ เซ็นด ดิท ออล เดาน ])

Oh something inside of me, tellin me the morning will come [morning will come], yes it will
(โอ ซัมติง อิ๊นไซด์ อ็อฝ มี , เทลลิน มี เดอะ ม๊อร์นิ่ง วิล คัม [ ม๊อร์นิ่ง วิล คัม ] , เย็ซ ซิท วิล)
sometimes it’s hard to face the truth so we run [we run]
(ซัมไทม์ อิทซ ฮาร์ด ทู เฟซ เดอะ ทรู๊ธ โซ วี รัน [ วี รัน ])
God if you care at all please don’t let me fall by the wayside, oh no
(ก๊อด อิ๊ฟ ยู แคร์ แอ็ท ดอร์ พลีซ ด้อนท์ เล็ท มี ฟอลล์ บาย เดอะ เวย์ไซด์ , โอ โน)
Please be my guide , would you light my path [ light my path]
(พลีซ บี มาย ไก๊ด , เวิด ยู ไล๊ท มาย พาธ [ ไล๊ท มาย พาธ ])

Take me, shape me, mold me , change me, teach me, fill me, save me
(เท้ค มี , เชพ มี , โมลด์ มี , เช้งจํ มี , ที๊ช มี , ฟิลล มี , เซฝ มี)

I need an angel, I’m callin’ an angel
(ไอ นี๊ด แอน แอ๊งเจล , แอม คอลลิน แอน แอ๊งเจล)
Send me an angel down
(เซ็นด มี แอน แอ๊งเจล เดาน)
[Send it all down]
([ เซ็นด ดิท ออล เดาน ])
[Repeat]
([ รีพี๊ท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Need an Angel คำอ่านไทย Ruben Studdard

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น