เนื้อเพลง Ghetto Story Remix คำอ่านไทย Baby Cham feat Alicia Keys

[Alicia keys]
([ อลีเชีย คีย์ ])
heres my ghetto story, story [its a survival story]
(เฮียร มาย เกทโท สท๊อรี่ , สท๊อรี่ [ อิทซ ซา เซอะไฝฝแอ็ล สท๊อรี่ ])
been in hell through the fire, [true ghetto story]
(บีน อิน เฮ็ลล ทรู เดอะ ไฟเออะร , [ ทรู เกทโท สท๊อรี่ ])
gonna take it higher
(กอนนะ เท้ค อิท ไฮเออะ)
heres my survival story, story [this is my story]
(เฮียร มาย เซอะไฝฝแอ็ล สท๊อรี่ , สท๊อรี่ [ ดิส ซิส มาย สท๊อรี่ ])
so many reasons to sing them, cuz [true ghetto story]
(โซ เมนอิ รี๊ซั่น ทู ซิง เด็ม , คัซ [ ทรู เกทโท สท๊อรี่ ])
now we got the kingdom
(นาว วี ก็อท เดอะ คิง ดัม)

[cham]
([ cham ])
i remember those days when hell was my home
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ โฑส เดย์ เว็น เฮ็ลล วอส มาย โฮม)
when me and mama bed was a big piece of foam
(เว็น มี แอนด์ มามะ เบ๊ด วอส ซา บิ๊ก พี๊ซ อ็อฝ โฟม)
and me never like bathe and my hair never comb
(แอนด์ มี เน๊เฝ่อร์ ไล๊ค เบฑ แอนด์ มาย แฮร์ เน๊เฝ่อร์ โคมบํ)
when mama gone a work me go street go roam
(เว็น มามะ กอน อะ เวิ๊ร์ค มี โก สทรีท โก โรม)
i remember when danny dem take me snow cone
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ เว็น แดนนี่ เดม เท้ค มี สโนว์ โคน)
and make him licka breda dem kick up jerome
(แอนด์ เม้ค ฮิม licka breda เดม คิ๊ค อั๊พ jerome)
i remember when we visit them with pure big stone
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ เว็น วี ฝิ๊สิท เด็ม วิธ เพียวร์ บิ๊ก สโทน)
and the boy danny pop out something wit full chrome
(แอนด์ เดอะ บอย แดนนี่ พ็อพ เอ๊าท ซัมติง วิท ฟูล คโรม)
i remember when we run, fatta get him knee blown
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ เว็น วี รัน , fatta เก็ท ฮิม นี บโลน)
and me best friend richie got two in him dome
(แอนด์ มี เบ๊สท์ เฟรน ริชชี่ ก็อท ทู อิน ฮิม โดม)
i remember seventh avenue turn in a warzone
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ เซฝเอ็นธ แอ๊ฝเฝนิว เทิร์น อิน อะ warzone)
and mikey modda a fly him out cuz she got a loan
(แอนด์ mikey modda อะ ฟลาย ฮิม เอ๊าท คัซ ชี ก็อท ดา โลน)
but, mikey go to foreign and go tun al capone
(บั๊ท , mikey โก ทู ฟอร์เรน แอนด์ โก tun เอล capone)
make whole heap a money and say me in our own
(เม้ค โฮล ฮีพ อะ มั๊นนี่ แอนด์ เซย์ มี อิน เอ๊า โอว์น)
now a we a lock the city and, that is well known
(นาว อะ วี อะ ล๊อค เดอะ ซิ๊ที่ แอนด์ , แดท อีส เวลล โนน)
yesterday mikey call me up on mi phone
(เยซเทอะดิ mikey คอลลํ มี อั๊พ ออน มี โฟน)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
mi say mikey
(มี เซย์ mikey)
we get de ting-dem
(วี เก็ท ดี ทิง เดม)
dem outta luck now
(เดม เอ๊าตา ลัค นาว)
me squeeze seven and the whole a dem a duck now [this is my story]
(มี สควี๊ซ เซเฝ่น แอนด์ เดอะ โฮล อะ เดม มา ดั๊ค นาว [ ดิส ซิส มาย สท๊อรี่ ])
we have whole heap a extra clip cau we nuh bruk now greatly [true ghetto story]
(วี แฮ็ฝ โฮล ฮีพ อะ เอ๊กซทร่า คลิพ คอว วี นาห์ บรัค นาว กเรทลิ [ ทรู เกทโท สท๊อรี่ ])
rah rah rah rah
(รา รา รา รา)

[Alicia Keys]
([ อลีเชีย คีย์ ])
we got the kingdom so we have to make way
(วี ก็อท เดอะ คิง ดัม โซ วี แฮ็ฝ ทู เม้ค เวย์)
we take it from the bottom to the top baby [this is my story]
(วี เท้ค อิท ฟรอม เดอะ บ๊อทท่อม ทู เดอะ ท๊อพ เบ๊บี้ [ ดิส ซิส มาย สท๊อรี่ ])
and now the whole community can live greatly [true ghetto story]
(แอนด์ นาว เดอะ โฮล ค็อมยูนิทิ แคน ไล้ฝ กเรทลิ [ ทรู เกทโท สท๊อรี่ ])
rah rah rah rah
(รา รา รา รา)

[Alicia Keys]
([ อลีเชีย คีย์ ])
i remember those days when we was dead broke
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ โฑส เดย์ เว็น วี วอส เด้ด บโรค)
and i could baraly find a, dollar for a token
(แอนด์ ดาย เคิด baraly ไฟนด์ อะ , ดอลเลอะ ฟอร์ รา โทเคน)
hop in the train just to get where im goin
(ฮ็อพ อิน เดอะ เทรน จั๊สท ทู เก็ท แวร์ แอม โกอิน)
popos after me and runnin like im smokin
(popos แอ๊ฟเท่อร มี แอนด์ รูนนิน ไล๊ค แอม สโมกิน)
remember those days when i went to bed hungry
(รีเม๊มเบ่อร์ โฑส เดย์ เว็น นาย เว็นท ทู เบ๊ด ฮั๊งกรี้)
all i ever ate was white rice and honey
(ออล ไอ เอ๊เฝ่อร์ เอท วอส ไว๊ท ไร๊ซ์ แอนด์ ฮั๊นนี่)
big dreams in my head
(บิ๊ก ดรีม ซิน มาย เฮด)
empty in my tummy
(เอ๊มพที่ อิน มาย ทัมมี)
might crack a smile but
(ไมท แคร๊ค กา สไมล์ บั๊ท)
aint nothin funny
(เอน นอทติน ฟันนิ)
i remember playin over needles in the street
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ เพลย์ยิน โอ๊เฝ่อร นี๊ดเดิ้ล ซิน เดอะ สทรีท)
everywhere i go a man wants some part of me
(เอวี่แวร์ ไอ โก อะ แมน ว้อนท ซัม พาร์ท อ็อฝ มี)
dirty dirty hookers and hoes on eleventh avenue
(เดอทิ เดอทิ ฮุคเคอ แซน โฮ ออน อิเลฝเอ็นธ แอ๊ฝเฝนิว)
selling bodies for dope
(เซลลิง บอดีสฺ ฟอร์ โดพ)
i remember crying saying that will never be me
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ คไรอิง เซอิง แดท วิล เน๊เฝ่อร์ บี มี)
gonna make it someday gotta be somebody
(กอนนะ เม้ค อิท ซัมเดย์ กอททะ บี ซัมบอดี้)
mommy dont worry
(มอมมิ ด้อนท์ ว๊อร์รี่)
its just you and me
(อิทซ จั๊สท ยู แอนด์ มี)
but one day we will get out of this misery
(บั๊ท วัน เดย์ วี วิล เก็ท เอ๊าท อ็อฝ ดิส มีสริ)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
we get de ting-dem
(วี เก็ท ดี ทิง เดม)
dem outta luck now
(เดม เอ๊าตา ลัค นาว)
me squeeze seven and the whole a dem a duck now [this is my story]
(มี สควี๊ซ เซเฝ่น แอนด์ เดอะ โฮล อะ เดม มา ดั๊ค นาว [ ดิส ซิส มาย สท๊อรี่ ])
we have whole heap a extra clip cau we nuh bruk now [true ghetto story]
(วี แฮ็ฝ โฮล ฮีพ อะ เอ๊กซทร่า คลิพ คอว วี นาห์ บรัค นาว [ ทรู เกทโท สท๊อรี่ ])
rah rah rah rah
(รา รา รา รา)
[alicia keys]- we got the kingdom so we have to make way
([ อลีเชีย คีย์ ] วี ก็อท เดอะ คิง ดัม โซ วี แฮ็ฝ ทู เม้ค เวย์)
we take it from the bottom to the top baby [this is my story]
(วี เท้ค อิท ฟรอม เดอะ บ๊อทท่อม ทู เดอะ ท๊อพ เบ๊บี้ [ ดิส ซิส มาย สท๊อรี่ ])
and now the whole community can live greatly [true ghetto story]
(แอนด์ นาว เดอะ โฮล ค็อมยูนิทิ แคน ไล้ฝ กเรทลิ [ ทรู เกทโท สท๊อรี่ ])
rah rah rah rah
(รา รา รา รา)
[alicia keys]- heres my ghetto story, story
([ อลีเชีย คีย์ ] เฮียร มาย เกทโท สท๊อรี่ , สท๊อรี่)
been in hell through the fire
(บีน อิน เฮ็ลล ทรู เดอะ ไฟเออะร)
gonna take it higher
(กอนนะ เท้ค อิท ไฮเออะ)
heres my survival story, story
(เฮียร มาย เซอะไฝฝแอ็ล สท๊อรี่ , สท๊อรี่)
so many reasons to sing them, cuz
(โซ เมนอิ รี๊ซั่น ทู ซิง เด็ม , คัซ)
now we got the keys to the kingdom
(นาว วี ก็อท เดอะ คีย์ ทู เดอะ คิง ดัม)

[Cham]
([ Cham ])
jamaica get screw, through greed an glutton
(เจไมกา เก็ท สครูว์ , ทรู กรี๊ด แอน glutton)
politics manipulate and press yutes b*tton
(พอลอิทิค แมนิ๊พิวเหลท แอนด์ เพรส yutes บี *tton)
but we rich now, so dem can tell man nuttin
(บั๊ท วี ริ๊ช นาว , โซ เดม แคน เทลล แมน นัทดิน)
cuz a we a make mama a nyam fish an mutton..ehhhh
(คัซ อะ วี อะ เม้ค มามะ อะ nyam ฟิช แอน mutton ehhhh)
ova dere so make me tell dem un sumtim
(โอฝะ เดีย โซ เม้ค มี เทลล เดม ยูเอ็น sumtim)
tru mi dey a foreign now a guy kill me cousin
(tru มี เด อะ ฟอร์เรน นาว อะ กาย คิลล์ มี เค๊าซิน)
and me here say till today but him say he wasnt
(แอนด์ มี เฮียร เซย์ ทิลล์ ทูเดย์ บั๊ท ฮิม เซย์ ฮี วอสซึ้น)
anytime me fly down him a get bout dozen… cause…
(เอนี่ไทม์ มี ฟลาย เดาน ฮิม มา เก็ท เบาท ดออเซน ค๊อส)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
we get de ting-dem
(วี เก็ท ดี ทิง เดม)
dem outta luck now
(เดม เอ๊าตา ลัค นาว)
me squeeze seven and the whole a dem a duck now
(มี สควี๊ซ เซเฝ่น แอนด์ เดอะ โฮล อะ เดม มา ดั๊ค นาว)
we have whole heap a extra clip cau we nuh bruk now
(วี แฮ็ฝ โฮล ฮีพ อะ เอ๊กซทร่า คลิพ คอว วี นาห์ บรัค นาว)
rah rah rah rah
(รา รา รา รา)
[Alicia Keys]
([ อลีเชีย คีย์ ])
we got the kingdom so we have to make way
(วี ก็อท เดอะ คิง ดัม โซ วี แฮ็ฝ ทู เม้ค เวย์)
we take it from the bottom to the top baby
(วี เท้ค อิท ฟรอม เดอะ บ๊อทท่อม ทู เดอะ ท๊อพ เบ๊บี้)
and now the whole community can live greatly
(แอนด์ นาว เดอะ โฮล ค็อมยูนิทิ แคน ไล้ฝ กเรทลิ)
[Cham]
([ Cham ])
rah rah rah rah
(รา รา รา รา)

[Cham]
([ Cham ])
i remember those days when hell was my home
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ โฑส เดย์ เว็น เฮ็ลล วอส มาย โฮม)
when me and mama bed was a big piece of foam
(เว็น มี แอนด์ มามะ เบ๊ด วอส ซา บิ๊ก พี๊ซ อ็อฝ โฟม)
and me never like bathe and my hair never comb
(แอนด์ มี เน๊เฝ่อร์ ไล๊ค เบฑ แอนด์ มาย แฮร์ เน๊เฝ่อร์ โคมบํ)
when mama gone a work me go street go roam
(เว็น มามะ กอน อะ เวิ๊ร์ค มี โก สทรีท โก โรม)
i remember when danny dem take me snow cone
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ เว็น แดนนี่ เดม เท้ค มี สโนว์ โคน)
and make him licka breda dem kick up jerome
(แอนด์ เม้ค ฮิม licka breda เดม คิ๊ค อั๊พ jerome)
i remember [i remember] when we visit them with pure big stone
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ [ ไอ รีเม๊มเบ่อร์ ] เว็น วี ฝิ๊สิท เด็ม วิธ เพียวร์ บิ๊ก สโทน)
and the boy danny pop out something wit full chrome
(แอนด์ เดอะ บอย แดนนี่ พ็อพ เอ๊าท ซัมติง วิท ฟูล คโรม)
i remember [i remember] when we run, fatta get him knee blown
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ [ ไอ รีเม๊มเบ่อร์ ] เว็น วี รัน , fatta เก็ท ฮิม นี บโลน)
and me best friend richie got two in him dome
(แอนด์ มี เบ๊สท์ เฟรน ริชชี่ ก็อท ทู อิน ฮิม โดม)
i remember [i remember] seventh avenue turn in a warzone
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ [ ไอ รีเม๊มเบ่อร์ ] เซฝเอ็นธ แอ๊ฝเฝนิว เทิร์น อิน อะ warzone)
and mikey modda a fly him out cuz she got a loan
(แอนด์ mikey modda อะ ฟลาย ฮิม เอ๊าท คัซ ชี ก็อท ดา โลน)
but, mikey go to foreign and go tun al capone
(บั๊ท , mikey โก ทู ฟอร์เรน แอนด์ โก tun เอล capone)
make whole heap a money and say me in our own
(เม้ค โฮล ฮีพ อะ มั๊นนี่ แอนด์ เซย์ มี อิน เอ๊า โอว์น)
now a we a lock the city and, that is well known
(นาว อะ วี อะ ล๊อค เดอะ ซิ๊ที่ แอนด์ , แดท อีส เวลล โนน)
yesterday mikey call me up on mi phone
(เยซเทอะดิ mikey คอลลํ มี อั๊พ ออน มี โฟน)
me say mikey
(มี เซย์ mikey)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ghetto Story Remix คำอ่านไทย Baby Cham feat Alicia Keys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น