เนื้อเพลง Power Of The Dollar คำอ่านไทย 50 Cent

[Talking]
([ ทอคอิง ])
Ya’ll n*ggas wanna get high, well we gonna get high then
(ยอล เอ็น *ggas วอนนา เก็ท ไฮฮ , เวลล วี กอนนะ เก็ท ไฮฮ เด็น)
This sh*t right here is drugs, ya’ll for sell baby
(ดิส ฌะ *ที ไร๊ท เฮียร อีส ดรัก , ยอล ฟอร์ เซลล์ เบ๊บี้)
50 Cent uh, take it how you wanna take it n*gga
(50 เซ็นท อา , เท้ค อิท ฮาว ยู วอนนา เท้ค อิท เอ็น *gga)

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
Yo aiyyo, aiyyo, there is six different wings in the spot, choose one
(โย เออายเอว , เออายเอว , แดร์ อีส ซิกซ์ ดีฟเฟอะเร็นท วิง เอส ซิน เดอะ สพอท , ชู๊ส วัน)
Some get addicted, some do it for fun
(ซัม เก็ท แอ๊ดดิคท , ซัม ดู อิท ฟอร์ ฟัน)
Boy my hoes are clean, just like my guns
(บอย มาย โฮ แซร์ คลีน , จั๊สท ไล๊ค มาย กัน)
And I keep them in a safe place, just like my funds
(แอนด์ ดาย คี๊พ เด็ม อิน อะ เซฟ เพลส , จั๊สท ไล๊ค มาย ฟันด)
I keep all my big bills, give my wifey the ones
(ไอ คี๊พ ออล มาย บิ๊ก บิลล์ , กี๊ฝ มาย วายฟี ดิ วัน)
Frontin’ and I’ll clap your ass and leave you for dead son
(ฟ้อนดิน แอนด์ อิลล คแล็พ ยุร อาซ แซน ลี๊ฝ ยู ฟอร์ เด้ด ซัน)
N*ggas who know me, know how I get down, I’m fresh out the pound
(เอ็น *ggas ฮู โนว์ มี , โนว์ ฮาว ไอ เก็ท เดาน , แอม เฟรช เอ๊าท เดอะ เพานด)
NYPD crit the flip, get on some New York undercover sh*t
(NYPD crit เดอะ ฟลิพ , เก็ท ออน ซัม นิว ยอค อันเดอะคัฝเออะ ฌะ *ที)
F*ck wit dogs you ain’t familiar wit, and get bit
(เอฟ *ck วิท ด้อกก ยู เอน แฟมิ๊ลิอาร์ วิท , แอนด์ เก็ท บิท)
N*ggas scripted through the hit, for some paper and sh*t
(เอ็น *ggas สคริพท์ ทรู เดอะ ฮิท , ฟอร์ ซัม เพ๊เพ่อร์ แอนด์ ฌะ *ที)
It’s all about the cash, keep it in a stash
(อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท เดอะ แค๊ช , คี๊พ อิท อิน อะ สแตช)
Some n*ggas talk sh*t wit they ass, I see through them like glass
(ซัม เอ็น *ggas ท๊อล์ค ฌะ *ที วิท เด อาซ , ไอ ซี ทรู เด็ม ไล๊ค กล๊าสส)
Popo lookin’ for me, for some sh*t I did in the past
(Popo ลุคกิน ฟอร์ มี , ฟอร์ ซัม ฌะ *ที ไอ ดิด อิน เดอะ พาสท์)
If you don’t like me at first, I’m gonna grow on you like a rash
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ ไล๊ค มี แอ็ท เฟิร์สท , แอม กอนนะ โกรว์ ออน ยู ไล๊ค เก แร็ฌ)
This rap sh*t, I got it in smash, I’m built to last
(ดิส แร็พ ฌะ *ที , ไอ ก็อท ดิธ อิน สแม๊ช , แอม บิลท ทู ล๊าสท)
Feel the wrath, I bust that ass, sit back and laugh [haha]
(ฟีล เดอะ แร็ธ , ไอ บัซท แดท อาซ , ซิท แบ็ค แอนด์ ล๊าฟ [ ฮาฮา ])

[Chorus: repeat 2X]
([ ค๊อรัส : รีพี๊ท 2X ])
You don’t have to respect a n*gga, but respect his cash
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เรสเพ๊คท ดา เอ็น *gga , บั๊ท เรสเพ๊คท ฮิส แค๊ช)
Cause for the money, n*ggas will murder that ass
(ค๊อส ฟอร์ เดอะ มั๊นนี่ , เอ็น *ggas วิล เม๊อร์เด้อร์ แดท อาซ)
I came up fast, I watched a lot of gats blast
(ไอ เคม อั๊พ ฟาสท , ไอ ว๊อทช อะ ล็อท อ็อฝ แกท บลาสทํ)
The power of the dollar [the cash, the cash]
(เดอะ พ๊าวเว่อร์ อ็อฝ เดอะ ดอลเลอะ [ เดอะ แค๊ช , เดอะ แค๊ช ])

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
N*gga don’t you ever forget, I call the shots
(เอ็น *gga ด้อนท์ ยู เอ๊เฝ่อร์ ฟอร์เก๊ท , ไอ คอลลํ เดอะ ฌ็อท)
I run the spots, extort your pops, flossin’ drops
(ไอ รัน เดอะ สพอท , เอ็คซทอท ยุร พ็อพ , ฟอสซิน ดรอพ)
I’m ” Livin Off Xperience ” like Lox, I’m hot
(แอม ” ลีฝอิน ออฟฟ Xperience ” ไล๊ค ลอค , แอม ฮอท)
Check what I got, shorty got knocked
(เช็ค ว๊อท ไอ ก็อท , ชอร์ทดิง ก็อท น๊อค)
Comin’ up out the capsule spot
(คัมอิน อั๊พ เอ๊าท เดอะ แค๊พซูล สพอท)
On the uptown block, he couldn’t run from the cops
(ออน ดิ อั๊พทาวน์ บล๊อค , ฮี คูดซึ่น รัน ฟรอม เดอะ ค็อพ)
So my man got shot
(โซ มาย แมน ก็อท ฌ็อท)
In a jet black Brasada, across the street from his mom’s crib on his block
(อิน อะ เจ๊ต แบล๊ค Brasada , อะคร๊อส เดอะ สทรีท ฟรอม ฮิส มัม คริบ ออน ฮิส บล๊อค)
I told him get them n*ggas that cash, they murdered that ass
(ไอ โทลด ฮิม เก็ท เด็ม เอ็น *ggas แดท แค๊ช , เด เม๊อร์เด้อร์ แดท อาซ)
N*ggas told ’em slow down, he was movin’ too fast
(เอ็น *ggas โทลด เอ็ม สโลว์ เดาน , ฮี วอส มูฝวิน ทู ฟาสท)
Heard the shot, went through his face after the glass, he crashed
(เฮิด เดอะ ฌ็อท , เว็นท ทรู ฮิส เฟซ แอ๊ฟเท่อร เดอะ กล๊าสส , ฮี คแร็ฌ)
Hit the three on his n*ggas grass, the cattle said it got low fast
(ฮิท เดอะ ทรี ออน ฮิส เอ็น *ggas กราซ , เดอะ แค๊ทเทิ่ล เซ็ด ดิท ก็อท โลว ฟาสท)
The kid who had it done was a crude fella
(เดอะ คิด ฮู แฮ็ด ดิท ดัน วอส ซา ครู๊ด เฟลลา)
Who woulda thought he wile out over that mozzarella
(ฮู วู๊ดดา ธอท ฮี ไวล เอ๊าท โอ๊เฝ่อร แดท โมซเซเรร่า)
We ain’t know them, but now we know better
(วี เอน โนว์ เด็ม , บั๊ท นาว วี โนว์ เบ๊ทเท่อร์)
Not to f*ck with his cheddar, his man pack a beretta
(น็อท ทู เอฟ *ck วิธ ฮิส เชเดอร์ , ฮิส แมน แพ็ค กา เบอเรทดา)
He won’t hesitate to squeeze that, over that green back
(ฮี ว็อนท เฮ๊สิเทท ทู สควี๊ซ แดท , โอ๊เฝ่อร แดท กรีน แบ็ค)
Believe that, now n*ggas know that he’s back
(บีลี๊ฝ แดท , นาว เอ็น *ggas โนว์ แดท อีส แบ็ค)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse 3]
([ เฝิซ ที ])
I ain’t got a worry in the world, if it’s beef, don’t sing it, bring it
(ไอ เอน ก็อท ดา ว๊อร์รี่ อิน เดอะ เวิลด , อิ๊ฟ อิทซ บี๊ฟ , ด้อนท์ ซิง อิท , บริง อิท)
Parents warn their kids, about people like me
(พ๊าร์เร้นท วอร์น แดร์ คิด , อะเบ๊าท พี๊เพิ่ล ไล๊ค มี)
I’m out of order, I turn your only daughter, into a transporter
(แอม เอ๊าท อ็อฝ อ๊อร์เด้อร์ , ไอ เทิร์น ยุร โอ๊นลี่ ด๊อเท่อร์ , อิ๊นทู อะ transporter)
Before I die, I’m gonna see more blow than Rich Porter [woo]
(บีฟอร์ ไอ ดาย , แอม กอนนะ ซี โม โบลว์ แฑ็น ริ๊ช โพเทอะ [ วู ])
50 Cent, don’t get it f*cked up for greens, I for greens
(50 เซ็นท , ด้อนท์ เก็ท ดิธ เอฟ *cked อั๊พ ฟอร์ กรีน , ไอ ฟอร์ กรีน)
Let it go back to Smith, I dissect it
(เล็ท ดิธ โก แบ็ค ทู ซมิธ , ไอ ดิเซคท ดิธ)
I check and correct it, flow perfected
(ไอ เช็ค แอนด์ คอรเร็คทํ ดิธ , โฟลว์ เพ๊อร์เฟ็คท)
I make sh*t hectic, I wreck sh*t, n*gga check it
(ไอ เม้ค ฌะ *ที เฮคทิค , ไอ เร๊ค ฌะ *ที , เอ็น *gga เช็ค อิท)
If you ain’t tryin’ to feel the flames from the blast
(อิ๊ฟ ยู เอน ทายอิน ทู ฟีล เดอะ เฟลม ฟรอม เดอะ บลาสทํ)
Respect a n*gga cash
(เรสเพ๊คท ดา เอ็น *gga แค๊ช)
My smile will rock n*ggas to sleep, pack heat
(มาย สไมล์ วิล ร๊อค เอ็น *ggas ทู สลี๊พ , แพ็ค ฮีท)
F*ck the police, handle beef on the street
(เอฟ *ck เดอะ โพลิ๊ซ , แฮ๊นเดิ้ล บี๊ฟ ออน เดอะ สทรีท)
On a scale of 1 to 10, I’m a 9 with 2 MM’s
(ออน อะ สเคล อ็อฝ วัน ทู เทน , แอม มา นาย วิธ ทู MMs)
If your man want to get involved, I’ll bring it to him
(อิ๊ฟ ยุร แมน ว้อนท ทู เก็ท อินโฝ๊ลฝ , อิลล บริง อิท ทู ฮิม)
N*ggas been wantin’ me dead, I’m still here kid
(เอ็น *ggas บีน วอนทิน มี เด้ด , แอม สทิลล เฮียร คิด)
They send their dogs to come get me
(เด เซ็นด แดร์ ด้อกก ทู คัม เก็ท มี)
They wet sh*t, but they ain’t hit me
(เด เว๊ท ฌะ *ที , บั๊ท เด เอน ฮิท มี)
Word in the hood is 50, shifty
(เวิร์ด อิน เดอะ ฮุด อีส 50 , ฌีฟทิ)
N*ggas they don’t want to go against me
(เอ็น *ggas เด ด้อนท์ ว้อนท ทู โก อะเก๊นสท มี)
Cause they know I hunt your ass alive
(ค๊อส เด โนว์ ไอ ฮั้นท ยุร อาซ อะไล๊ฝ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Power Of The Dollar คำอ่านไทย 50 Cent

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น