เนื้อเพลง I Need Love คำอ่านไทย Jennifer Lopez

Oh, oh oh…
(โอ , โอ โอ)

This is where my story begins
(ดิส ซิส แวร์ มาย สท๊อรี่ บีกิน)
Standing here with you
(ซแทนดิง เฮียร วิธ ยู)
I’m about to give in
(แอม อะเบ๊าท ทู กี๊ฝ อิน)
And I’m gonna give all I can give
(แอนด์ แอม กอนนะ กี๊ฝ ออล ไอ แคน กี๊ฝ)
Even though in previous relationships
(อี๊เฝ่น โธ อิน พรี๊เฝี๊ยส ริเลฌันฌิพ)
I might have been mischievous
(ไอ ไมท แฮ็ฝ บีน มีซชิฝัซ)
I wasn’t already ready
(ไอ วอสซึ้น ออลเร๊ดี้ เร๊ดี้)
I admit to this
(ไอ แอ๊ดมิท ทู ดิส)
But what a good feeling it is
(บั๊ท ว๊อท ดา กู๊ด ฟีลอิง อิท อีส)
I’ve had a lot of crushes
(แอฝ แฮ็ด อะ ล็อท อ็อฝ เคอร์เชดสฺ)
Close to nothing like this
(โคลส ทู นัธอิง ไล๊ค ดิส)
Everytime the subject would come
(เอ๊รี่ไทม์ เดอะ ซั๊บเจ็คท เวิด คัม)
I made up every excuse that I could think of
(ไอ เมด อั๊พ เอ๊เฝอร์รี่ เอ็กซคิ้วส แดท ไอ เคิด ทริ๊งค อ็อฝ)
I used to run but now I’m getting warmed up
(ไอ ยู๊ส ทู รัน บั๊ท นาว แอม เกดดดิ้ง วอร์ม อั๊พ)
In a few words this feeling I could sum up
(อิน อะ ฟิว เวิร์ด ดิส ฟีลอิง ไอ เคิด ซัม อั๊พ)

I need love
(ไอ นี๊ด ลัฝ)
For the first time in my life
(ฟอร์ เดอะ เฟิร์สท ไทม์ อิน มาย ไล๊ฟ)
I need love
(ไอ นี๊ด ลัฝ)
Ain’t no love up in the club
(เอน โน ลัฝ อั๊พ อิน เดอะ คลับ)
I need love
(ไอ นี๊ด ลัฝ)
Want to cuddle up to somethin’
(ว้อนท ทู เคเดว อั๊พ ทู ซัมติน)
That make me feel like I’m somethin’
(แดท เม้ค มี ฟีล ไล๊ค แอม ซัมติน)
Gettin’ sick and tired of frontin’
(เกดดิน ซิ๊ค แอนด์ ไทร์ อ็อฝ ฟ้อนดิน)

I need love
(ไอ นี๊ด ลัฝ)
For the first time in my life
(ฟอร์ เดอะ เฟิร์สท ไทม์ อิน มาย ไล๊ฟ)
I need love
(ไอ นี๊ด ลัฝ)
Ain’t no love up in the club
(เอน โน ลัฝ อั๊พ อิน เดอะ คลับ)
I need love
(ไอ นี๊ด ลัฝ)
Want to cuddle up to somethin’
(ว้อนท ทู เคเดว อั๊พ ทู ซัมติน)
That make me feel like I’m somethin’
(แดท เม้ค มี ฟีล ไล๊ค แอม ซัมติน)
Gettin’ sick and tired of frontin’
(เกดดิน ซิ๊ค แอนด์ ไทร์ อ็อฝ ฟ้อนดิน)

I need
(ไอ นี๊ด)

I was hangin’ out with my friends
(ไอ วอส แฮนจิ้น เอ๊าท วิธ มาย เฟรน)
Seven nights a week
(เซเฝ่น ไน๊ท ซา วี๊ค)
If there’s a party I’m in
(อิ๊ฟ แดร์ ซา พ๊าร์ที่ แอม อิน)
I started getting sick of it
(ไอ สท๊าร์ท เกดดดิ้ง ซิ๊ค อ็อฝ อิท)
But when I looked back I didn’t know what it meant
(บั๊ท เว็น นาย ลุ๊ค แบ็ค ไอ ดิ๊นอิน โนว์ ว๊อท ดิธ เม็นท)
I guess I wasn’t interested
(ไอ เกสส ซาย วอสซึ้น อิ๊นเทรสท)
In finding something real
(อิน ไฟนดิง ซัมติง เรียล)
Though I was looking for it
(โธ ไอ วอส ลุคอิง ฟอร์ อิท)
You should’ve been looking for me
(ยู ชูดดิฝ บีน ลุคอิง ฟอร์ มี)
But you opened up my eyes
(บั๊ท ยู โอ๊เพ่น อั๊พ มาย อาย)
And now I can see
(แอนด์ นาว ไอ แคน ซี)
And everytime the subject would come up
(แอนด์ เอ๊รี่ไทม์ เดอะ ซั๊บเจ็คท เวิด คัม อั๊พ)
When they say ” I love you ”
(เว็น เด เซย์ ” ไอ ลัฝ ยู “)
Then I only dumb up
(เด็น นาย โอ๊นลี่ ดัมบ อั๊พ)
A lot of guys ??? a girl or shut up
(อะ ล็อท อ็อฝ กาย ซา เกิร์ล ออ ชั๊ท อั๊พ)
But you’re the only guy that told me your love was endless
(บั๊ท ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ กาย แดท โทลด มี ยุร ลัฝ วอส เอ็นเล็ซ)
A lot of words with feeling can not sum up
(อะ ล็อท อ็อฝ เวิร์ด วิธ ฟีลอิง แคน น็อท ซัม อั๊พ)
But first I had to figure out who I was
(บั๊ท เฟิร์สท ไอ แฮ็ด ทู ฟิ๊กเก้อร เอ๊าท ฮู ไอ วอส)
To try and understand that there ain’t no shortcuts
(ทู ธราย แอนด์ อั๊นเด้อรสแทนด แดท แดร์ เอน โน shortcuts)
Now the only thing that’s missing is your love
(นาว ดิ โอ๊นลี่ ทริง แด้ท มีซซิง อีส ยุร ลัฝ)

I need love
(ไอ นี๊ด ลัฝ)
For the first time in my life
(ฟอร์ เดอะ เฟิร์สท ไทม์ อิน มาย ไล๊ฟ)
I need love
(ไอ นี๊ด ลัฝ)
Ain’t no love up in the club
(เอน โน ลัฝ อั๊พ อิน เดอะ คลับ)
I need love
(ไอ นี๊ด ลัฝ)
Want to cuddle up to somethin’
(ว้อนท ทู เคเดว อั๊พ ทู ซัมติน)
That make me feel like I’m somethin’
(แดท เม้ค มี ฟีล ไล๊ค แอม ซัมติน)
Gettin’ sick and tired of frontin’
(เกดดิน ซิ๊ค แอนด์ ไทร์ อ็อฝ ฟ้อนดิน)

I need love
(ไอ นี๊ด ลัฝ)
For the first time in my life
(ฟอร์ เดอะ เฟิร์สท ไทม์ อิน มาย ไล๊ฟ)
I need love
(ไอ นี๊ด ลัฝ)
Ain’t no love up in the club
(เอน โน ลัฝ อั๊พ อิน เดอะ คลับ)
I need love
(ไอ นี๊ด ลัฝ)
Want to cuddle up to somethin’
(ว้อนท ทู เคเดว อั๊พ ทู ซัมติน)
That make me feel like I’m somethin’
(แดท เม้ค มี ฟีล ไล๊ค แอม ซัมติน)
Gettin’ sick and tired of frontin’
(เกดดิน ซิ๊ค แอนด์ ไทร์ อ็อฝ ฟ้อนดิน)

I need
(ไอ นี๊ด)

Slow dance, hold hands
(สโลว์ แด๊นซ์ , โฮลด์ แฮนด์)
All I want is romance
(ออล ไอ ว้อนท อีส โรแม๊นซ์)
If it’s real, let me know it’s real
(อิ๊ฟ อิทซ เรียล , เล็ท มี โนว์ อิทซ เรียล)
Baby take a chance
(เบ๊บี้ เท้ค เก แช้นซํ)
‘Cause I been looking for a man who could understand me
(ค๊อส ไอ บีน ลุคอิง ฟอร์ รา แมน ฮู เคิด อั๊นเด้อรสแทนด มี)
And I got a lot of love to give
(แอนด์ ดาย ก็อท ดา ล็อท อ็อฝ ลัฝ ทู กี๊ฝ)
Baby don’t you hear me
(เบ๊บี้ ด้อนท์ ยู เฮียร มี)

Slow dance, hold hands
(สโลว์ แด๊นซ์ , โฮลด์ แฮนด์)
All I want is romance
(ออล ไอ ว้อนท อีส โรแม๊นซ์)
If it’s real, let me know it’s real
(อิ๊ฟ อิทซ เรียล , เล็ท มี โนว์ อิทซ เรียล)
Baby take a chance
(เบ๊บี้ เท้ค เก แช้นซํ)
‘Cause I been looking for a man who could understand me
(ค๊อส ไอ บีน ลุคอิง ฟอร์ รา แมน ฮู เคิด อั๊นเด้อรสแทนด มี)
And I got a lot of love to give
(แอนด์ ดาย ก็อท ดา ล็อท อ็อฝ ลัฝ ทู กี๊ฝ)
Baby don’t you hear me
(เบ๊บี้ ด้อนท์ ยู เฮียร มี)

For the first time in my life
(ฟอร์ เดอะ เฟิร์สท ไทม์ อิน มาย ไล๊ฟ)
I need love
(ไอ นี๊ด ลัฝ)
Oh I need
(โอ ไอ นี๊ด)
Want to cuddle up to somethin’
(ว้อนท ทู เคเดว อั๊พ ทู ซัมติน)
That make me feel like I’m somethin’
(แดท เม้ค มี ฟีล ไล๊ค แอม ซัมติน)
Gettin’ sick and tired of frontin
(เกดดิน ซิ๊ค แอนด์ ไทร์ อ็อฝ ฟ้อนดิน)

I need
(ไอ นี๊ด)

For the first time in my life
(ฟอร์ เดอะ เฟิร์สท ไทม์ อิน มาย ไล๊ฟ)
I need love
(ไอ นี๊ด ลัฝ)
Ain’t no love up in the club
(เอน โน ลัฝ อั๊พ อิน เดอะ คลับ)
I need love
(ไอ นี๊ด ลัฝ)
Want to cuddle up to somethin’
(ว้อนท ทู เคเดว อั๊พ ทู ซัมติน)
That make me feel like I’m somethin’
(แดท เม้ค มี ฟีล ไล๊ค แอม ซัมติน)
Gettin’ sick and tired of frontin
(เกดดิน ซิ๊ค แอนด์ ไทร์ อ็อฝ ฟ้อนดิน)

I need
(ไอ นี๊ด)

For the first time in my life
(ฟอร์ เดอะ เฟิร์สท ไทม์ อิน มาย ไล๊ฟ)
I need love
(ไอ นี๊ด ลัฝ)
Ain’t no love up in the club
(เอน โน ลัฝ อั๊พ อิน เดอะ คลับ)
I need love
(ไอ นี๊ด ลัฝ)
Want to cuddle up to somethin’
(ว้อนท ทู เคเดว อั๊พ ทู ซัมติน)
That make me feel like I’m somethin’
(แดท เม้ค มี ฟีล ไล๊ค แอม ซัมติน)
Gettin’ sick and tired of frontin
(เกดดิน ซิ๊ค แอนด์ ไทร์ อ็อฝ ฟ้อนดิน)

I need
(ไอ นี๊ด)

Slow dance, hold hands
(สโลว์ แด๊นซ์ , โฮลด์ แฮนด์)
All I want is romance
(ออล ไอ ว้อนท อีส โรแม๊นซ์)
If it’s real, let me know it’s real
(อิ๊ฟ อิทซ เรียล , เล็ท มี โนว์ อิทซ เรียล)
Baby take a chance
(เบ๊บี้ เท้ค เก แช้นซํ)
‘Cause I been looking for a man who could understand me
(ค๊อส ไอ บีน ลุคอิง ฟอร์ รา แมน ฮู เคิด อั๊นเด้อรสแทนด มี)
And I got a lot of love to give
(แอนด์ ดาย ก็อท ดา ล็อท อ็อฝ ลัฝ ทู กี๊ฝ)
Baby don’t you hear me
(เบ๊บี้ ด้อนท์ ยู เฮียร มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Need Love คำอ่านไทย Jennifer Lopez

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น