เนื้อเพลง Love Tried To Welcome Me คำอ่านไทย Madonna

These are my hands, but what can they give me?
(ฑิส อาร์ มาย แฮนด์ , บั๊ท ว๊อท แคน เด กี๊ฝ มี)
These are my eyes, but they cannot see
(ฑิส อาร์ มาย อาย , บั๊ท เด แคนน็อท ซี)
These are my arms, but they don’t know tenderness
(ฑิส อาร์ มาย อาร์ม , บั๊ท เด ด้อนท์ โนว์ เทนเดอะเน็ซ)
And I must confess that I am usually drawn to sadness
(แอนด์ ดาย มัสท์ คอนเฟสส แดท ไอ แอ็ม ยูฉัวลิ ดรอน ทู แซดเน็ซ)
And loneliness has never been a stranger to me, but
(แอนด์ โลนลิเน็ซ แฮ็ส เน๊เฝ่อร์ บีน อะ ซทเรนเจอะ ทู มี , บั๊ท)

Chorus:
(ค๊อรัส :)

Love tried to welcome me
(ลัฝ ทไร ทู เว้ลคั่ม มี)
But my soul drew back
(บั๊ท มาย โซล ดรู แบ็ค)
Guilty of lust and sin
(กีลทิ อ็อฝ ลัซท แอนด์ ซิน)
Love tried to take me in
(ลัฝ ทไร ทู เท้ค มี อิน)

These are my lips, but they whisper sorrow
(ฑิส อาร์ มาย ลิพ , บั๊ท เด วิสเพ่อร์ ซ๊อโร่ว)
This is my voice, but it’s telling lies
(ดิส ซิส มาย ว๊อยซ์ , บั๊ท อิทซ เทลลิง ไล)
I know how to laugh, but I don’t know happiness
(ไอ โนว์ ฮาว ทู ล๊าฟ , บั๊ท ไอ ด้อนท์ โนว์ แฮพพิเน็ซ)
And I must confess, instead of spring, it’s always winter
(แอนด์ ดาย มัสท์ คอนเฟสส , อินสเท๊ด อ็อฝ สพริง , อิทซ ออลเว วิ๊นเท่อร์)
And my heart has always been a lonely hunter, but still
(แอนด์ มาย ฮาร์ท แฮ็ส ออลเว บีน อะ โลนลิ ฮันเทอะ , บั๊ท สทิลล)

Chorus2:
(Chorus2 :)

Love tried to welcome me
(ลัฝ ทไร ทู เว้ลคั่ม มี)
But my soul drew back
(บั๊ท มาย โซล ดรู แบ็ค)
I was covered with dust and sin
(ไอ วอส โค๊ฝเฝ่อร์ วิธ ดัสท แอนด์ ซิน)
Love tried to take me in
(ลัฝ ทไร ทู เท้ค มี อิน)

Love tried to break me
(ลัฝ ทไร ทู เบร๊ค มี)

And I must confess, instead of spring, it’s always winter
(แอนด์ ดาย มัสท์ คอนเฟสส , อินสเท๊ด อ็อฝ สพริง , อิทซ ออลเว วิ๊นเท่อร์)
And my heart has always been a lonely hunter, but still
(แอนด์ มาย ฮาร์ท แฮ็ส ออลเว บีน อะ โลนลิ ฮันเทอะ , บั๊ท สทิลล)

[chorus, inserting ” I was ” before ” Guilty ” ]
([ ค๊อรัส , insertings ” ไอ วอส ” บีฟอร์ ” กีลทิ ” ])
[chorus2, removing ” I was ” ]
([ chorus2 , removings ” ไอ วอส ” ])

[Love tried to break me]
([ ลัฝ ทไร ทู เบร๊ค มี ])
Love tried to welcome me
(ลัฝ ทไร ทู เว้ลคั่ม มี)
But my soul drew back
(บั๊ท มาย โซล ดรู แบ็ค)
Guilty of lust and sin
(กีลทิ อ็อฝ ลัซท แอนด์ ซิน)
[I was covered with dust, covered with sorrow]
([ ไอ วอส โค๊ฝเฝ่อร์ วิธ ดัสท , โค๊ฝเฝ่อร์ วิธ ซ๊อโร่ว ])
Love tried to take me in
(ลัฝ ทไร ทู เท้ค มี อิน)
[Covered]
([ โค๊ฝเฝ่อร์ ])

Still, love tried to welcome me
(สทิลล , ลัฝ ทไร ทู เว้ลคั่ม มี)
But my soul drew back
(บั๊ท มาย โซล ดรู แบ็ค)
[Guilty of lust and sin]
([ กีลทิ อ็อฝ ลัซท แอนด์ ซิน ])
Covered with dust and sin
(โค๊ฝเฝ่อร์ วิธ ดัสท แอนด์ ซิน)
Love tried to take me in
(ลัฝ ทไร ทู เท้ค มี อิน)

[Love tried to break me]
([ ลัฝ ทไร ทู เบร๊ค มี ])
Love tried to welcome me
(ลัฝ ทไร ทู เว้ลคั่ม มี)
[Love tried to welcome me]
([ ลัฝ ทไร ทู เว้ลคั่ม มี ])
But my soul drew back
(บั๊ท มาย โซล ดรู แบ็ค)
Guilty of lust and sin
(กีลทิ อ็อฝ ลัซท แอนด์ ซิน)
[But my soul drew back]
([ บั๊ท มาย โซล ดรู แบ็ค ])
Love tried to take me in
(ลัฝ ทไร ทู เท้ค มี อิน)
[I was covered with sadness]
([ ไอ วอส โค๊ฝเฝ่อร์ วิธ แซดเน็ซ ])

Love tried to welcome me [fade]
(ลัฝ ทไร ทู เว้ลคั่ม มี [ เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love Tried To Welcome Me คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น