เนื้อเพลง Don’t Worry คำอ่านไทย The Game feat Mary J. Blige

[Mary]
([ แมริ ])
Can’t wait til we make real love
(แค็นท เว้ท ทิล วี เม้ค เรียล ลัฝ)
Because these conjugal visits just ain’t enough
(บิคอส ฑิส คอนจุแก็ล ฝิ๊สิท จั๊สท เอน อีน๊าฟ)
I’m really lookin forward to a future for us,
(แอม ริแอ็ลลิ ลุคกิน ฟ๊อร์เวิร์ด ทู อะ ฟิ๊วเช่อร์ ฟอร์ อัซ ,)
Baby don’t worry bout it, ima be right here, waitin on you
(เบ๊บี้ ด้อนท์ ว๊อร์รี่ เบาท ดิธ , แอมอา บี ไร๊ท เฮียร , เว๊ทดิน ออน ยู)

Even took a second job
(อี๊เฝ่น ทุค กา เซ๊คคั่น จ๊อบ)
So they won’t take the cars and put a lean on the house
(โซ เด ว็อนท เท้ค เดอะ คารํ แซน พุท ดา ลีน ออน เดอะ เฮ้าส)
I know it’s gonna be a while before you get out
(ไอ โนว์ อิทซ กอนนะ บี อะ ไวล์ บีฟอร์ ยู เก็ท เอ๊าท)
Baby don’t worry about it, ima be right here, waitin on you
(เบ๊บี้ ด้อนท์ ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท ดิธ , แอมอา บี ไร๊ท เฮียร , เว๊ทดิน ออน ยู)

And them dudes you ran wit are foul
(แอนด์ เด็ม ดยูด ยู แร็น วิท อาร์ เฟาล)
They been tryna get at me, ever since you been down
(เด บีน ทายนา เก็ท แอ็ท มี , เอ๊เฝ่อร์ ซิ๊นซ ยู บีน เดาน)
Even my girls are tellin me, I should end it all now
(อี๊เฝ่น มาย เกิร์ล แซร์ เทลลิน มี , ไอ เชิด เอ็นด ดิท ออล นาว)
Baby don’t worry bout it, ima be right here, waitin on you
(เบ๊บี้ ด้อนท์ ว๊อร์รี่ เบาท ดิธ , แอมอา บี ไร๊ท เฮียร , เว๊ทดิน ออน ยู)

[Game]
([ เกม ])
All I can think about is that honey complexion
(ออล ไอ แคน ทริ๊งค อะเบ๊าท อีส แดท ฮั๊นนี่ ค็อมพเลคฌัน)
And the way your skin glow when you slip on them D&R dresses
(แอนด์ เดอะ เวย์ ยุร สกิน กโล เว็น ยู สลิ๊พ ออน เด็ม ดี &อาร์ เดรสเซซ)
I know you wonderin why I got you a Smith & Wesson
(ไอ โนว์ ยู วันเดอริน วาย ไอ ก็อท ยู อะ ซมิธ & Wesson)
Cuz them n*ggaz in the hood is the reason we stressin
(คัซ เด็ม เอ็น *ggaz อิน เดอะ ฮุด อีส เดอะ รี๊ซั่น วี สเตสซิน)
I miss that gangsta lovin and that lil affection
(ไอ มิซ แดท แก๊งซดา ลัฝวิน แอนด์ แดท ลิล แอ็ฟเฟคฌัน)
And b*tter soft lips when you kissin my chest and
(แอนด์ บี *tter ซ๊อฟท ลิพ เว็น ยู คิซซิน มาย เชสทํ แอนด์)
Mary I put nothin above you,
(แมริ ไอ พุท นอทติน อะโบ๊ฝ ยู ,)
And behind that vest I gotta heart ma, gangstas need love too
(แอนด์ บีฮายน์ แดท เฝ็ซท ไอ กอททะ ฮาร์ท มา , แก๊งซดา นี๊ด ลัฝ ทู)

[Mary]
([ แมริ ])
Some think the worst of you
(ซัม ทริ๊งค เดอะ เวิ๊ร์สท อ็อฝ ยู)
They betray you as a man it’s not that far from the truth
(เด บีเทรย์ ยู แอส ซา แมน อิทซ น็อท แดท ฟาร์ ฟรอม เดอะ ทรู๊ธ)
You were caught up in the game and now it’s caught up to you
(ยู เวอ คอท อั๊พ อิน เดอะ เกม แอนด์ นาว อิทซ คอท อั๊พ ทู ยู)
Baby don’t worry about it, ima be right here, waiting on you
(เบ๊บี้ ด้อนท์ ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท ดิธ , แอมอา บี ไร๊ท เฮียร , เวททิง ออน ยู)

[Game]
([ เกม ])
It use to be caramel skin tones, spreewell rims on
(อิท ยู๊ส ทู บี แคระเม็ล สกิน โทน , spreewell ริม ออน)
Glasshouse, ass out, Jacob watch, gems stones
(Glasshouse , อาซ เอ๊าท , เจคับ ว๊อทช , เจ็ม สโทน)
Bandana, Nike airs, tennis bracelet, wife here
(แบนดานา , นายกี้ แอร์ , เทนนิซ บเรซเล็ท , ไว๊ฟ เฮียร)
Black rag, do or die 45 right here
(แบล๊ค แร๊ก , ดู ออ ดาย 45 ไร๊ท เฮียร)
Everytime i was down you was always right here
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ วอส เดาน ยู วอส ออลเว ไร๊ท เฮียร)
Whenever visitin hours came, i know my wife there
(ฮเว็นเอฝเออะ visitin เอาเอ้อร์ เคม , ไอ โนว์ มาย ไว๊ฟ แดร์)
So pink diamonds right there, Chain hang ice there
(โซ พิ๊งค ได๊ม่อนดํ ไร๊ท แดร์ , เชน แฮง ไอ๊ซ์ แดร์)
The reason for my tatooed tear
(เดอะ รี๊ซั่น ฟอร์ มาย แทททูด เทียร์)
I need you to hold me down
(ไอ นี๊ด ยู ทู โฮลด์ มี เดาน)

[Mary]
([ แมริ ])
I’ll be waiting on you [I]
(อิลล บี เวททิง ออน ยู [ ไอ ])
I’ll be waitin on you [ima be right here whenever you call me]
(อิลล บี เว๊ทดิน ออน ยู [ แอมอา บี ไร๊ท เฮียร ฮเว็นเอฝเออะ ยู คอลลํ มี ])
I’ll be waiting on you [ooh]
(อิลล บี เวททิง ออน ยู [ อู้ ])
Baby don’t worry bout it, ima be right here, waitin on you
(เบ๊บี้ ด้อนท์ ว๊อร์รี่ เบาท ดิธ , แอมอา บี ไร๊ท เฮียร , เว๊ทดิน ออน ยู)

[Game]
([ เกม ])
I’m locked up countin the days down
(แอม ล๊อค อั๊พ เค๊าดิน เดอะ เดย์ เดาน)
Tryna hold my head cuz the penitentiary ain’t no playground
(ทายนา โฮลด์ มาย เฮด คัซ เดอะ เพนิเทนฌะริ เอน โน เพลย์กราวด์)
I’m dyin in here ion know how you stay down
(แอม ดายอิน อิน เฮียร ไออ็อน โนว์ ฮาว ยู สเทย์ เดาน)
In the shootin range twice a week bussin that tre pound
(อิน เดอะ ชูดทิน เร๊นจ ทไวซ อะ วี๊ค บัสซิน แดท tre เพานด)
I would neva ask you to wait around
(ไอ เวิด นีฝวา อาสคฺ ยู ทู เว้ท อะราวนฺดฺ)
But how do a white sandy beach, in Sandro Pe sound
(บั๊ท ฮาว ดู อะ ไว๊ท แซนดิ บีช , อิน Sandro Pe ซาวน์ด)
And no more out of town trips on the greyhound
(แอนด์ โน โม เอ๊าท อ็อฝ ทาวน์ ทริ๊พ ออน เดอะ กเราเฮานด)
Just me hittin like a beat from Dr. Dre out
(จั๊สท มี ฮิทดิน ไล๊ค เก บีท ฟรอม เดทเออะ ดรี เอ๊าท)

[Mary]
([ แมริ ])
I’ll be waiting on you [I’ll be waiting]
(อิลล บี เวททิง ออน ยู [ อิลล บี เวททิง ])
I’ll be waiting on you [ima be right here for you baby]
(อิลล บี เวททิง ออน ยู [ แอมอา บี ไร๊ท เฮียร ฟอร์ ยู เบ๊บี้ ])
I’ll be waiting on you [I’ll]
(อิลล บี เวททิง ออน ยู [ อิลล ])
Baby don’t worry about it [don’t worry baby] ima be right here, waitin for you
(เบ๊บี้ ด้อนท์ ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท ดิธ [ ด้อนท์ ว๊อร์รี่ เบ๊บี้ ] แอมอา บี ไร๊ท เฮียร , เว๊ทดิน ฟอร์ ยู)

I’ll be waiting on you [ima be right here waitin for you baby]
(อิลล บี เวททิง ออน ยู [ แอมอา บี ไร๊ท เฮียร เว๊ทดิน ฟอร์ ยู เบ๊บี้ ])
I’ll be waiting on you [you know I’ll]
(อิลล บี เวททิง ออน ยู [ ยู โนว์ อิลล ])
I’ll be waiting on you [whenever you need me]
(อิลล บี เวททิง ออน ยู [ ฮเว็นเอฝเออะ ยู นี๊ด มี ])
Baby don’t worry about it, ima be right here, waitin on you
(เบ๊บี้ ด้อนท์ ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท ดิธ , แอมอา บี ไร๊ท เฮียร , เว๊ทดิน ออน ยู)

I’m lookin for a future with u baby,
(แอม ลุคกิน ฟอร์ รา ฟิ๊วเช่อร์ วิธ ยู เบ๊บี้ ,)
I wanna see you real soon, real soon real soon,
(ไอ วอนนา ซี ยู เรียล ซูน , เรียล ซูน เรียล ซูน ,)
I’ll be right there, I’ll be right there
(อิลล บี ไร๊ท แดร์ , อิลล บี ไร๊ท แดร์)

Baby don’t worry about it [don’t worry] ima be [don’t worry] right here [don’t worry] waiting on you [ooh]
(เบ๊บี้ ด้อนท์ ว๊อร์รี่ อะเบ๊าท ดิธ [ ด้อนท์ ว๊อร์รี่ ] แอมอา บี [ ด้อนท์ ว๊อร์รี่ ] ไร๊ท เฮียร [ ด้อนท์ ว๊อร์รี่ ] เวททิง ออน ยู [ อู้ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Don’t Worry คำอ่านไทย The Game feat Mary J. Blige

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น