เนื้อเพลง Renagades of Funk คำอ่านไทย Rage Against The Machine

No matter how hard you try, you can’t stop us now
(โน แม๊ทเท่อร์ ฮาว ฮาร์ด ยู ธราย , ยู แค็นท สท๊อพ อัซ นาว)
No matter how hard you try, you can’t stop us now
(โน แม๊ทเท่อร์ ฮาว ฮาร์ด ยู ธราย , ยู แค็นท สท๊อพ อัซ นาว)

Since the Prehistoric ages and the days of ancient Greece
(ซิ๊นซ เดอะ พรีฮิซทอริค เอจ แซน เดอะ เดย์ อ็อฝ แอ๊นเซี่ยนท กรีซ)
Right down through the Middle Ages
(ไร๊ท เดาน ทรู เดอะ มิ๊ดเดิ้ล เอจ)
Planet earth kept going through changes
(แพล๊เหน็ท เอิร์ทร เค็พท โกอิ้ง ทรู เช้งจํ)
And then no renaissance came, and times continued to change
(แอนด์ เด็น โน เรเนะแซ็นซ เคม , แอนด์ ไทม์ คอนทิ๊นิว ทู เช้งจํ)
Nothing stayed the same, but there were always renegades
(นัธอิง สเทย์ เดอะ เซม , บั๊ท แดร์ เวอ ออลเว เรนอิเกด)
Like Chief Sitting Bull, Tom Paine
(ไล๊ค ชี๊ฟ ซีททิง บูลล , ท็อม Paine)
Dr. Martin Luther King, Malcom X
(เดทเออะ มาทิน ลูเตอร์ คิง , เมวคัม เอ๊กซฺ)
They were renegades of their time and age
(เด เวอ เรนอิเกด อ็อฝ แดร์ ไทม์ แอนด์ เอจ)
So many renegades
(โซ เมนอิ เรนอิเกด)

We’re the renegades of funk
(เวีย เดอะ เรนอิเกด อ็อฝ ฟังค)
We’re the renegades of funk
(เวีย เดอะ เรนอิเกด อ็อฝ ฟังค)
We’re the renegades of funk
(เวีย เดอะ เรนอิเกด อ็อฝ ฟังค)
We’re the renegades of funk
(เวีย เดอะ เรนอิเกด อ็อฝ ฟังค)

From a different solar system many many galaxies away
(ฟรอม มา ดีฟเฟอะเร็นท โซ๊ล่าร์ ซิ๊สเท่ม เมนอิ เมนอิ แกแลคซี่ อะเวย์)
We are the force of another creation
(วี อาร์ เดอะ ฟอร์ซ อ็อฝ อะน๊าเทร่อร์ คริเอฌัน)
A new musical revelation
(อะ นิว มยูสิแค็ล เรเฝะเลฌัน)
And we’re on this musical mission to help the others listen
(แอนด์ เวีย ออน ดิส มยูสิแค็ล มิ๊ชชั่น ทู เฮ้ลพ ดิ อ๊อเธ่อร์ ลิ๊สซึ่น)
And groove from land to land singin’ electronic chants like
(แอนด์ กรูฝ ฟรอม แลนด์ ทู แลนด์ ซิง อิน อิเล็คทรอนอิค ชานท ไล๊ค)
Zulu nation
(สูลู เน๊ชั่น)
Revelations
(เรเฝะเลฌัน)
Destroy our nations
(เดสทรอย เอ๊า เน๊ชั่น)
Destroy our nations
(เดสทรอย เอ๊า เน๊ชั่น)

Now renegades are the people with their own philosophies
(นาว เรนอิเกด แซร์ เดอะ พี๊เพิ่ล วิธ แดร์ โอว์น ฟิวโลโซฟีสฺ)
They change the course of history
(เด เช้งจํ เดอะ คอร์ส อ็อฝ ฮิสทรี่)
Everyday people like you and me
(เอวี่เดย์ พี๊เพิ่ล ไล๊ค ยู แอนด์ มี)
We’re the renegades we’re the people
(เวีย เดอะ เรนอิเกด เวีย เดอะ พี๊เพิ่ล)
With our own philosophies
(วิธ เอ๊า โอว์น ฟิวโลโซฟีสฺ)
We change the course of history
(วี เช้งจํ เดอะ คอร์ส อ็อฝ ฮิสทรี่)
Everyday people like you and me
(เอวี่เดย์ พี๊เพิ่ล ไล๊ค ยู แอนด์ มี)
C’mon
(ซีมอน)

We’re the renegades of funk
(เวีย เดอะ เรนอิเกด อ็อฝ ฟังค)
We’re the renegades of funk
(เวีย เดอะ เรนอิเกด อ็อฝ ฟังค)
We’re the renegades of funk
(เวีย เดอะ เรนอิเกด อ็อฝ ฟังค)
We’re the renegades of funk
(เวีย เดอะ เรนอิเกด อ็อฝ ฟังค)

Poppin’, sockin’, rockin’ puttin’ a side of hip-hop
(พอพปิน , sockin , รอคกิน พันดิน อะ ไซด์ อ็อฝ ฮิพ ฮ็อพ)
Because where we’re goin’ there ain’t no stoppin’
(บิคอส แวร์ เวีย โกอิน แดร์ เอน โน สตอปพิน)
Poppin’, sockin’, puttin’ a side of hip-hop
(พอพปิน , sockin , พันดิน อะ ไซด์ อ็อฝ ฮิพ ฮ็อพ)
Because where we’re goin’ there ain’t no stoppin’
(บิคอส แวร์ เวีย โกอิน แดร์ เอน โน สตอปพิน)
Poppin’, sockin’, rockin’ puttin’ a side of hip-hop
(พอพปิน , sockin , รอคกิน พันดิน อะ ไซด์ อ็อฝ ฮิพ ฮ็อพ)
‘Cause we’re poppin’, sockin’, rockin’ puttin’ a side of hip-hop
(ค๊อส เวีย พอพปิน , sockin , รอคกิน พันดิน อะ ไซด์ อ็อฝ ฮิพ ฮ็อพ)
Poppin’, sockin’, rockin’ puttin’ a side of hip-hop
(พอพปิน , sockin , รอคกิน พันดิน อะ ไซด์ อ็อฝ ฮิพ ฮ็อพ)

We’re the renegades of funk
(เวีย เดอะ เรนอิเกด อ็อฝ ฟังค)
We’re the renegades of funk
(เวีย เดอะ เรนอิเกด อ็อฝ ฟังค)
We’re the renegades of funk
(เวีย เดอะ เรนอิเกด อ็อฝ ฟังค)
We’re the renegades of funk
(เวีย เดอะ เรนอิเกด อ็อฝ ฟังค)

We’re teachers of the funk
(เวีย ที๊ชเช่อร อ็อฝ เดอะ ฟังค)
And not of empty popping
(แอนด์ น็อท อ็อฝ เอ๊มพที่ พ๊อพปิง)
We’re blessed with the force and the sight of electronics
(เวีย เบล๊ส วิธ เดอะ ฟอร์ซ แอนด์ เดอะ ไซ๊ท อ็อฝ อิเล็คทรอนอิค)
With the bass, and the treble the horns and our vocals
(วิธ เดอะ แบ็ซ , แอนด์ เดอะ เท่เบิล เดอะ ฮอร์น แซน เอ๊า โฝแค็ล)
‘Cause everytime I pop into the beat we get fresh
(ค๊อส เอ๊รี่ไทม์ ไอ พ็อพ อิ๊นทู เดอะ บีท วี เก็ท เฟรช)

There was a time when our music
(แดร์ วอส ซา ไทม์ เว็น เอ๊า มิ๊วสิค)
Was something called the Bay Street beat
(วอส ซัมติง คอลลํ เดอะ เบย์ สทรีท บีท)
People would gather from all around
(พี๊เพิ่ล เวิด แก๊เธ่อร์ ฟรอม ออล อะราวนฺดฺ)
To get down to the big sound
(ทู เก็ท เดาน ทู เดอะ บิ๊ก ซาวน์ด)
You had to be a renegade in those days
(ยู แฮ็ด ทู บี อะ เรนอิเกด อิน โฑส เดย์)
To take a man to the dance floor
(ทู เท้ค เก แมน ทู เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์)

Say jam s*cker JAM
(เซย์ แจม เอส *cker แจม)
Say jam s*cker JAM
(เซย์ แจม เอส *cker แจม)
Say groove s*cker GROOVE
(เซย์ กรูฝ เอส *cker กรูฝ)
Say groove s*cker GROOVE
(เซย์ กรูฝ เอส *cker กรูฝ)
Say dance s*cker DANCE
(เซย์ แด๊นซ์ เอส *cker แด๊นซ์)
Say dance s*cker DANCE
(เซย์ แด๊นซ์ เอส *cker แด๊นซ์)
Now move s*cker MOVE
(นาว มู๊ฝ เอส *cker มู๊ฝ)
Now move s*cker MOVE
(นาว มู๊ฝ เอส *cker มู๊ฝ)
[x2]
([ x2 ])

We’re the renegades of funk
(เวีย เดอะ เรนอิเกด อ็อฝ ฟังค)
We’re the renagades of funk
(เวีย เดอะ renagades อ็อฝ ฟังค)
We’re the renagades of funk
(เวีย เดอะ renagades อ็อฝ ฟังค)
We’re the renagades of funk
(เวีย เดอะ renagades อ็อฝ ฟังค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Renagades of Funk คำอ่านไทย Rage Against The Machine

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น