เนื้อเพลง Screwed up คำอ่านไทย Ludacris feat Lil’ Flip

[Man coughs]
([ แมน คอฟ ])
[Man talking]
([ แมน ทอคอิง ])
Ah yeah, we sending this one out
(อา เย่ , วี เซนดิ้ง ดิส วัน เอ๊าท)
From everybody I mean to everybody from the H-Town to the A-Town
(ฟรอม เอวี่บอดี้ ไอ มีน ทู เอวี่บอดี้ ฟรอม เดอะ เฮส ทาวน์ ทู ดิ อะ ทาวน์)
To worldwide so get your lighters, get your drink
(ทู เวิรดวาย โซ เก็ท ยุร ไลทเออะ , เก็ท ยุร ดริ๊งค)
And I tell you what I’m so f*cked up, and screwed up
(แอนด์ ดาย เทลล ยู ว๊อท แอม โซ เอฟ *cked อั๊พ , แอนด์ สครูว์ อั๊พ)
If anybody try to blow my high, you know what I’ma tell ’em
(อิ๊ฟ เอนอิบอดิ ธราย ทู โบลว์ มาย ไฮฮ , ยู โนว์ ว๊อท แอมอา เทลล เอ็ม)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
[[Man] Ludacris]
([ [ แมน ] ลูดาคริ ])
[F*ck you!] F*ck you!
([ เอฟ *ck ยู ! ] เอฟ *ck ยู !)
[F*ck you!] F*ck you!
([ เอฟ *ck ยู ! ] เอฟ *ck ยู !)
[F*ck you!] F*ck you!
([ เอฟ *ck ยู ! ] เอฟ *ck ยู !)
[F*ck you!] F*ck you!
([ เอฟ *ck ยู ! ] เอฟ *ck ยู !)
[I’m screwed up]
([ แอม สครูว์ อั๊พ ])

[Ludacris]
([ ลูดาคริ ])
I feel better than I’ve ever felt before, Ah!
(ไอ ฟีล เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น แอฝ เอ๊เฝ่อร์ เฟ็ลท บีฟอร์ , อา !)
Intoxicated but maintaining self-control, Ah!
(อินทอคซิเคท บั๊ท maintainings เซลฟ์ คอนโทรล , อา !)
I took a swig, I had a jug, chug-a-log, I’m loud and clear
(ไอ ทุค กา ซวิก , ไอ แฮ็ด อะ จั๊ก , chug อะ ล๊อก , แอม เลาด แอนด์ เคลียร์)
I had some bud, I lit it up, and then I made it disappear
(ไอ แฮ็ด ซัม บัด , ไอ ลิท ดิธ อั๊พ , แอนด์ เด็น นาย เมด อิท ดิสแอ๊พเพียร์)
‘Cause my magic tricks, are so fabulous
(ค๊อส มาย แม๊จิค ทริ๊ค , อาร์ โซ แฟบอิวลัซ)
This sh*t’s hazardous, got amateurs smoking canibus
(ดิส ฌะ *ts แฮสเออะดัซ , ก็อท อะเมเท่อร สโมคกิ้ง เคนีบัส)
If you mad at this, damn it then
(อิ๊ฟ ยู แม้ด แอ็ท ดิส , แดมนํ หนิด เด็น)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Lil’ Flip]
([ ลิล ฟลิพ ])
I made a, call to my dog, time to split the blunt and break it up
(ไอ เมด อะ , คอลลํ ทู มาย ด้อกก , ไทม์ ทู สพลิ๊ท เดอะ บลันท แอนด์ เบร๊ค อิท อั๊พ)
Three-wheel motion, purple potion, I gotta shake it up
(ทรี วีล โมฌัน , เพ๊อร์เพิ่ล โพฌัน , ไอ กอททะ เช้ค อิท อั๊พ)
I tried to kick the habit, but it keep calling me
(ไอ ทไร ทู คิ๊ค เดอะ แฮ๊บบิท , บั๊ท ดิธ คี๊พ คอลลิง มี)
Abracadabra, here’s a magic trick, I smoked up all the weed
(แอบระคะแดบระ , เฮียร ซา แม๊จิค ทริ๊ค , ไอ สโม๊ค อั๊พ ออล เดอะ วี)
Zig-Zag’s and golden wraps got my mind gone
(ซิกคฺ แซกสฺ แซน โกลเด็น แร๊พ ก็อท มาย ไมนด์ กอน)
Drugs don’t affect my work, I still get my grind on
(ดรัก ด้อนท์ แอฟเฟค มาย เวิ๊ร์ค , ไอ สทิลล เก็ท มาย ไกรนด ออน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Ludacris]
([ ลูดาคริ ])
I’m leaning like the Tower of Pisa, the syrup squeezer
(แอม ลีนอิง ไล๊ค เดอะ เท๊าเว่อร์ อ็อฝ Pisa , เดอะ ซีรัพ squeezer)
Come close to my stash, and get treated as if I’m Ebeneezer
(คัม โคลส ทู มาย สแตช , แอนด์ เก็ท ทรี๊ท แอส อิ๊ฟ แอม Ebeneezer)
I’m throwed, blowed, matter-of-fact let’s call this the thrower potion
(แอม โธรว์ , โบลว์ , แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ แฟคท เล็ท คอลลํ ดิส เดอะ โตวเออ โพฌัน)
I’m screwed up, so no wonder things are in slower motion
(แอม สครูว์ อั๊พ , โซ โน วั๊นเด้อร ทริง เอส แซร์ อิน สโลเวอร์ โมฌัน)
I gots to have it,can’t kick the habit, I’ve tried to shake it
(ไอ ก็อท ทู แฮ็ฝ อิท , แค็นท คิ๊ค เดอะ แฮ๊บบิท , แอฝ ทไร ทู เช้ค อิท)
The drug experiment stage if you mistake then
(เดอะ ดรัก เอ็กซเพ๊อริเม้นท สเท๊จ อิ๊ฟ ยู มิสเท้ค เด็น)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Lil’ Flip]
([ ลิล ฟลิพ ])
I’m from Screwed Up Texas, we drive reckless, and then we peel off
(แอม ฟรอม สครูว์ อั๊พ เทกซัส , วี ไดร๊ฝ เรคเล็ซ , แอนด์ เด็น วี พีล ออฟฟ)
You ain’t had sh*t until you smoke Sweet Tooth and Jack Frost
(ยู เอน แฮ็ด ฌะ *ที อันทิล ยู สโม๊ค สวี้ท ทูธ แอนด์ แจ็ค ฟร็อซท)
Hit it twice but don’t cough, you gotta take it man
(ฮิท ดิธ ทไวซ บั๊ท ด้อนท์ คอฟ , ยู กอททะ เท้ค อิท แมน)
If it’s a record for smoking I’m ’bout to break it man
(อิ๊ฟ อิทซ ซา เร๊คขอร์ด ฟอร์ สโมคกิ้ง แอม เบาท ทู เบร๊ค อิท แมน)
Me and Luda puffing budda, we in a black Cougar
(มี แอนด์ ลูดา puffings budda , วี อิน อะ แบล๊ค Cougar)
On Zap Judas, you try to jack us we grab rugers
(ออน Zap จูดา , ยู ธราย ทู แจ็ค อัซ วี แกร๊บ rugers)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Ludacris]
([ ลูดาคริ ])
How can I say it plain?
(ฮาว แคน นาย เซย์ อิท เพลน)
That I’m off that Mary Jane
(แดท แอม ออฟฟ แดท แมริ เจน)
And if it’s true what they say
(แอนด์ อิ๊ฟ อิทซ ทรู ว๊อท เด เซย์)
Then I don’t know how many cells is left in my f*cking brain
(เด็น นาย ด้อนท์ โนว์ ฮาว เมนอิ เซล ซิส เล๊ฟท อิน มาย เอฟ *คิง เบรน)
But I’ma keep on writing and lighting
(บั๊ท แอมอา คี๊พ ออน ไรทอิง แอนด์ ลายดิง)
Minds of these hungry rappers
(ไมนด์ อ็อฝ ฑิส ฮั๊งกรี้ แรพเพอ)
And tell the hood that I’ve hired niggers and fired crackers
(แอนด์ เทลล เดอะ ฮุด แดท แอฝ ไฮเออะ นีกเกอะ แซน เฟอ คแรคเคอะ)
On the Fourth of July, opens your eyes I’m joking stupid
(ออน เดอะ โฟธ อ็อฝ จูไล , โอ๊เพ่น ยุร อาย แอม โจกิ้ง สทิ๊วผิด)
I love all races but if you hating my music then
(ไอ ลัฝ ออล เร้ซ บั๊ท อิ๊ฟ ยู เฮดติง มาย มิ๊วสิค เด็น)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Lil’ Flip]
([ ลิล ฟลิพ ])
I love my
(ไอ ลัฝ มาย)
I get patient we never have to take a piss test
(ไอ เก็ท เพ๊เที้ยนท์ วี เน๊เฝ่อร์ แฮ็ฝ ทู เท้ค เก พิซ เทสท์)
F*ck a 9 to 5 ’cause I’m always getting rest
(เอฟ *ck กา นาย ทู ไฟท์ ค๊อส แอม ออลเว เกดดดิ้ง เรสท)
I wake to breakfest and head
(ไอ เว้ค ทู breakfest แอนด์ เฮด)
You wake up to breakfast in bed
(ยู เว้ค อั๊พ ทู บเรคฟัซท อิน เบ๊ด)
Should I drive my H2? Hmmm?
(เชิด ดาย ไดร๊ฝ มาย H2 ฮึม)
I’ma take the Lexus instead
(แอมอา เท้ค เดอะ เล็กเซด อินสเท๊ด)
Pimping ain’t dead but I’ll leave you n*ggaz
(เพมปิง เอน เด้ด บั๊ท อิลล ลี๊ฝ ยู เอ็น *ggaz)
Dead from all this pimping
(เด้ด ฟรอม ออล ดิส เพมปิง)
I’m riding spinners like a pimp
(แอม ไรดอิง ซพีนเนอะ ไล๊ค เก พิมพ)
That’s why I’m limping
(แด้ท วาย แอม ลีมพิง)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Ludacris]
([ ลูดาคริ ])
Off substances that’s controlled
(ออฟฟ ซั๊บสแท้นซ แด้ท คอนโทรด)
That’s how this story goes
(แด้ท ฮาว ดิส สท๊อรี่ โกซ)
I popped the cap, broke the ice
(ไอ พอพทฺ เดอะ แค๊พ , บโรค ดิ ไอ๊ซ์)
And Lil’ Flip done broke the mold
(แอนด์ ลิล ฟลิพ ดัน บโรค เดอะ โมลด์)
I’m so cold I think I, see dead people
(แอม โซ โคลด์ ดาย ทริ๊งค ไอ , ซี เด้ด พี๊เพิ่ล)
Nah, that’s just my homies passed out in the Regal
(นาห์ , แด้ท จั๊สท มาย โฮมี พาสส เอ๊าท อิน เดอะ รีแก็ล)
Believe it, the potency is so strong, if you notice me
(บีลี๊ฝ อิท , เดอะ โพเท็นซิ อีส โซ สทรอง , อิ๊ฟ ยู โน๊ทิซ มี)
I’m calm, cool, and collected and if you, disrespect it
(แอม คาลํม , คูล , แอนด์ คอลเล๊คท แอนด์ อิ๊ฟ ยู , ดิซริซเพคท ดิธ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Lil’ Flip]
([ ลิล ฟลิพ ])
We doing this for them players that bank screw music
(วี ดูอิง ดิส ฟอร์ เด็ม เพย์เยอร์ แดท แบ๊งค สครูว์ มิ๊วสิค)
We don’t pass out after 8 blunts, because we used to it
(วี ด้อนท์ เพซ เอ๊าท แอ๊ฟเท่อร เอ๊ก บลันท , บิคอส วี ยู๊ส ทู อิท)
Me and Cris like cheech & chong
(มี แอนด์ คริซ ไล๊ค ชีชชฺ & ชอง)
So hurry, break out the weed and the bong
(โซ เฮ๊อร์รี่ , เบร๊ค เอ๊าท เดอะ วี แอนด์ เดอะ บอง)
‘Cause if it ain’t Grade A trees, we gotta leave it alone
(ค๊อส อิ๊ฟ อิท เอน เกรด อะ ทรี , วี กอททะ ลี๊ฝ อิท อะโลน)
And to my homie screw, you know I gotta hold it down
(แอนด์ ทู มาย โฮมี สครูว์ , ยู โนว์ ไอ กอททะ โฮลด์ ดิท เดาน)
And if they want it then they gotta come and take the crown
(แอนด์ อิ๊ฟ เด ว้อนท ดิธ เด็น เด กอททะ คัม แอนด์ เท้ค เดอะ คราวน์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Man talking]
([ แมน ทอคอิง ])
Hahahahahaha So there you have it
(Hahahahahaha โซ แดร์ ยู แฮ็ฝ อิท)
Sending this one out to all my drinkers and all my smokers
(เซนดิ้ง ดิส วัน เอ๊าท ทู ออล มาย ดริงเคอร์ แซน ออล มาย ซโมคเออะ)
United and lighted we stand inebriated we fall
(ยูนิท แอนด์ ไล๊ท วี สแทนด์ อินีบริเอ็ท วี ฟอลล์)
And if you wanna pass the sobriety and breathalyzer test
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู วอนนา เพซ เดอะ โซะบไรเอะทิ แอนด์ breathalyzer เทสท์)
Hear’s a quick Luda tip some packets of mustard in your car
(เฮียร ซา ควิค ลูดา ทิพ ซัม แพคเค็ท อ็อฝ มัซเทิด อิน ยุร คารํ)
Keep mustard god damn it and whoever said the south can’t rhyme
(คี๊พ มัซเทิด ก๊อด แดมนํ หนิด แอนด์ ฮูเอฝเออะ เซ็ด เดอะ เซ๊าธ แค็นท ไรม)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Screwed up คำอ่านไทย Ludacris feat Lil’ Flip

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น