เนื้อเพลง My Brave Face คำอ่านไทย Paul McCartney

My Brave Face.
(มาย เบร๊ฝ เฟซ)
I’ve Been Living In Style
(แอฝ บีน ลีฝอิง อิน สไทล์)
Unaccustomed As I Am To The Luxury Life.
(อะแน็คคัซทัมด แอส ซาย แอ็ม ทู เดอะ ลั๊กซุรี่ ไล๊ฟ)
I’ve Been Hitting The Town And It Didn’t Hit Back.
(แอฝ บีน ฮิทติง เดอะ ทาวน์ แอนด์ ดิท ดิ๊นอิน ฮิท แบ็ค)

I’ve Been Doing The Rounds
(แอฝ บีน ดูอิง เดอะ ราวนด)
Unaccustomed As I Am To The Time On My Hands.
(อะแน็คคัซทัมด แอส ซาย แอ็ม ทู เดอะ ไทม์ ออน มาย แฮนด์)
Now I Don’t Have To Tell Anybody When I’m Gonna Get Back.
(นาว ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู เทลล เอนอิบอดิ เว็น แอม กอนนะ เก็ท แบ็ค)

Ever Since You Went Away I’ve Had This Sentimental
(เอ๊เฝ่อร์ ซิ๊นซ ยู เว็นท อะเวย์ แอฝ แฮ็ด ดิส เซนทิเมนแท็ล)
Inclination Not To Change A Single Thing.
(อินคลิเนฌัน น็อท ทู เช้งจํ อะ ซิง le ทริง)
As I Pull The Sheets Back On The Bed I Want To Go Bury My Head
(แอส ซาย พูลล เดอะ ฌีท แบ็ค ออน เดอะ เบ๊ด ดาย ว้อนท ทู โก เบ๊อรี่ มาย เฮด)
In Your Pillow.
(อิน ยุร พิ๊ลโล่ว)

Chorus:
(ค๊อรัส :)
Now That I’m Alone Again, I Can’t Stop Breaking Down Again,
(นาว แดท แอม อะโลน อะเกน , ไอ แค็นท สท๊อพ บเรคคิง เดาน อะเกน ,)
The Simplest Things Set Me Off Again
(เดอะ ซิมเพลส ทริง เอส เซ็ท มี ออฟฟ อะเกน)
And Take Me To That Place
(แอนด์ เท้ค มี ทู แดท เพลส)
Where I Can’t Find My Brave Face
(แวร์ ไอ แค็นท ไฟนด์ มาย เบร๊ฝ เฟซ)
Where I Can’t Find My Brave Face
(แวร์ ไอ แค็นท ไฟนด์ มาย เบร๊ฝ เฟซ)
My Brave, My Brave, My Brave Face.
(มาย เบร๊ฝ , มาย เบร๊ฝ , มาย เบร๊ฝ เฟซ)

I’ve Been Living A Lie
(แอฝ บีน ลีฝอิง อะ ไล)
Unaccustomed As I Am
(อะแน็คคัซทัมด แอส ซาย แอ็ม)
To The Work Of A Housewife,
(ทู เดอะ เวิ๊ร์ค อ็อฝ อะ Housewife ,)
I’ve Been Breaking Up
(แอฝ บีน บเรคคิง อั๊พ)
Dirty Dishes And Throwing Them Away.
(เดอทิ ดิสชิด แซน โตววิง เด็ม อะเวย์)

Ever Since You Left I Have Been Trying To
(เอ๊เฝ่อร์ ซิ๊นซ ยู เล๊ฟท ไอ แฮ็ฝ บีน ทไรอิง ทู)
Compose A ” Baby Will You Please Come Home ” Note
(คอมโพส อะ ” เบ๊บี้ วิล ยู พลีซ คัม โฮม ” โน๊ท)
Meant For You.
(เม็นท ฟอร์ ยู)
As I Clear Away Another
(แอส ซาย เคลียร์ อะเวย์ อะน๊าเทร่อร์)
Untouched Tv Dinner
(อันทัชท ทีวี ดินเน่อร์)
>From The Table I Laid For Two.
(>ฟรอม เดอะ เท๊เบิ้ล ไอ เลด ฟอร์ ทู)

Now That I’m Alone Again
(นาว แดท แอม อะโลน อะเกน)
I Can’t Stop Breaking Down Again,
(ไอ แค็นท สท๊อพ บเรคคิง เดาน อะเกน ,)
The Simplest Things Set Me Off Again
(เดอะ ซิมเพลส ทริง เอส เซ็ท มี ออฟฟ อะเกน)
And Take Me To That Place
(แอนด์ เท้ค มี ทู แดท เพลส)
Where I Can’t Find My Brave Face,
(แวร์ ไอ แค็นท ไฟนด์ มาย เบร๊ฝ เฟซ ,)
Where I Can’t Find My Brave Face,
(แวร์ ไอ แค็นท ไฟนด์ มาย เบร๊ฝ เฟซ ,)
My Brave, My Brave, My Brave Face.
(มาย เบร๊ฝ , มาย เบร๊ฝ , มาย เบร๊ฝ เฟซ)
My Brave Face.
(มาย เบร๊ฝ เฟซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง My Brave Face คำอ่านไทย Paul McCartney

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น