เนื้อเพลง I’m Still in Love คำอ่านไทย Teena Marie

Oooooo, Oooooo yeah ah, Ooooooo, Oooooo yeah ah
(อู้ , อู้ เย่ อา , อู้ , อู้ เย่ อา)

Tell me baby, how long has it been
(เทลล มี เบ๊บี้ , ฮาว ลอง แฮ็ส ซิท บีน)
Here you come, and here I go again
(เฮียร ยู คัม , แอนด์ เฮียร ไอ โก อะเกน)
I must admit you looking rather fly
(ไอ มัสท์ แอ๊ดมิท ยู ลุคอิง ร๊าเธ่อร์ ฟลาย)
You’re a sight for sore eyes [sight for sore eyes]
(ยัวร์ อะ ไซ๊ท ฟอร์ โซ อาย [ ไซ๊ท ฟอร์ โซ อาย ])

Situation wasn’t quite that cool
(ซิ๊ทูเอชั่น วอสซึ้น ไคว๊ แดท คูล)
Seven years ago, we’re both the fools
(เซเฝ่น เยียร์ อะโก , เวีย โบทรฺ เดอะ ฟูล)
But I’m real enough to let you know
(บั๊ท แอม เรียล อีน๊าฟ ทู เล็ท ยู โนว์)
That I’m never gonna let you go
(แดท แอม เน๊เฝ่อร์ กอนนะ เล็ท ยู โก)

I’m lovin’ you,
(แอม ลัฝวิน ยู ,)
I’m still loving you, baby
(แอม สทิลล ลัฝอิง ยู , เบ๊บี้)
I’m still in love
(แอม สทิลล อิน ลัฝ)
[Nobody’s gonna take your place in my life]
([ โนบอดี้ กอนนะ เท้ค ยุร เพลส อิน มาย ไล๊ฟ ])
No one else but you baby [I’m still in love]
(โน วัน เอ๊ลส บั๊ท ยู เบ๊บี้ [ แอม สทิลล อิน ลัฝ ])
I’m lovin’ you,
(แอม ลัฝวิน ยู ,)
I’m still lovin’ you, honey
(แอม สทิลล ลัฝวิน ยู , ฮั๊นนี่)
Yeah, Yeah, Yeah,
(เย่ , เย่ , เย่ ,)
I’m feeling you, what you feeling tonight? Baby
(แอม ฟีลอิง ยู , ว๊อท ยู ฟีลอิง ทูไน๊ท เบ๊บี้)

What’s that look upon your face my dear
(ว๊อท แดท ลุ๊ค อุพอน ยุร เฟซ มาย เดียร์)
It must be magic in the atmosphere
(อิท มัสท์ บี แม๊จิค อิน ดิ แอ๊ทโมสเฟียรฺ)
I’m gonna heat it up, the chemistry
(แอม กอนนะ ฮีท ดิธ อั๊พ , เดอะ เคมอิซทริ)
Stir it up sugar free [stir it up, stir it up baby]
(สเทอร์ อิท อั๊พ ชู๊ก้าร ฟรี [ สเทอร์ อิท อั๊พ , สเทอร์ อิท อั๊พ เบ๊บี้ ])

Sassy joking blazing everywhere, uh
(แซสซี่ โจกิ้ง บเลสอิง เอวี่แวร์ , อา)
My kristal’s hummin honey let’s go there
(มาย kristals ฮัมมิน ฮั๊นนี่ เล็ท โก แดร์)
You got a sista feening baby please
(ยู ก็อท ดา sista feenings เบ๊บี้ พลีซ)
I’m about to be your main squeeze
(แอม อะเบ๊าท ทู บี ยุร เมน สควี๊ซ)

I’m lovin’ you
(แอม ลัฝวิน ยู)
I’m still lovin’ you, baby
(แอม สทิลล ลัฝวิน ยู , เบ๊บี้)
I’m still in love
(แอม สทิลล อิน ลัฝ)
Nobody’s gonna take your place in my life
(โนบอดี้ กอนนะ เท้ค ยุร เพลส อิน มาย ไล๊ฟ)
I’m still in love
(แอม สทิลล อิน ลัฝ)
I’m lovin’ you
(แอม ลัฝวิน ยู)
I’m still lovin’ you, honey
(แอม สทิลล ลัฝวิน ยู , ฮั๊นนี่)
Still in love with you baby, I’m feeling you, [what you feeling tonight?]
(สทิลล อิน ลัฝ วิธ ยู เบ๊บี้ , แอม ฟีลอิง ยู , [ ว๊อท ยู ฟีลอิง ทูไน๊ท ])
What you feeling?
(ว๊อท ยู ฟีลอิง)

Come on baby let me stir it up
(คัมมอน เบ๊บี้ เล็ท มี สเทอร์ อิท อั๊พ)
I’ll remix it in my lovin’ cup
(อิลล รีมิก อิท อิน มาย ลัฝวิน คัพ)
Things are getting heated lets go chill
(ทริง เอส แซร์ เกดดดิ้ง ฮีท เล็ท โก ชิล)
I’m about to be in your grill
(แอม อะเบ๊าท ทู บี อิน ยุร กริลล์)

Sexy jones blazing loud sounds
(เซคซิ โจเนส บเลสอิง เลาด ซาวน์ด)
My Kristal’s hummin on the west side now
(มาย Kristals ฮัมมิน ออน เดอะ เว๊สท ไซด์ นาว)
You gotta sista feening baby please,
(ยู กอททะ sista feenings เบ๊บี้ พลีซ ,)
I’m about to be your main squeeze
(แอม อะเบ๊าท ทู บี ยุร เมน สควี๊ซ)

I’m lovin’ you,
(แอม ลัฝวิน ยู ,)
I’m still loving you, baby
(แอม สทิลล ลัฝอิง ยู , เบ๊บี้)
I’m still in love,
(แอม สทิลล อิน ลัฝ ,)
Nobody’s gonna take your place in my life
(โนบอดี้ กอนนะ เท้ค ยุร เพลส อิน มาย ไล๊ฟ)
Still in love with you baby [I’m still in love]
(สทิลล อิน ลัฝ วิธ ยู เบ๊บี้ [ แอม สทิลล อิน ลัฝ ])
I’m lovin’ you
(แอม ลัฝวิน ยู)
I’m still lovin’ you, honey
(แอม สทิลล ลัฝวิน ยู , ฮั๊นนี่)
I’m still in love
(แอม สทิลล อิน ลัฝ)
I’m feeling you, what you feeling tonight?
(แอม ฟีลอิง ยู , ว๊อท ยู ฟีลอิง ทูไน๊ท)
What you feeling..ah
(ว๊อท ยู ฟีลอิง อา)

[Gonna stir it, gonna stir it, gonna stir it on up]
([ กอนนะ สเทอร์ อิท , กอนนะ สเทอร์ อิท , กอนนะ สเทอร์ อิท ออน อั๊พ ])
I’m gonna stir it on up
(แอม กอนนะ สเทอร์ อิท ออน อั๊พ)
[Gonna mix it, gonna mix it in my lovin’ cup]
([ กอนนะ มิกซ์ อิท , กอนนะ มิกซ์ อิท อิน มาย ลัฝวิน คัพ ])
I’m gonna mix it in my lovin’ cup
(แอม กอนนะ มิกซ์ อิท อิน มาย ลัฝวิน คัพ)
[Gonna stir it, gonna stir it, gonna stir it on up]
([ กอนนะ สเทอร์ อิท , กอนนะ สเทอร์ อิท , กอนนะ สเทอร์ อิท ออน อั๊พ ])
Stir it on up
(สเทอร์ อิท ออน อั๊พ)
Stir it on up
(สเทอร์ อิท ออน อั๊พ)
[Gonna mix it, gonna mix it in my lovin’ cup]
([ กอนนะ มิกซ์ อิท , กอนนะ มิกซ์ อิท อิน มาย ลัฝวิน คัพ ])
In my lovin’ cup
(อิน มาย ลัฝวิน คัพ)

All the ladies to my left if you feel what I’m feeling, holla
(ออล เดอะ เลดิส ทู มาย เล๊ฟท อิ๊ฟ ยู ฟีล ว๊อท แอม ฟีลอิง , ฮอลละ)
Let me hear you scream
(เล็ท มี เฮียร ยู สครีม)
All the sistas to my right if you been there before
(ออล เดอะ sistas ทู มาย ไร๊ท อิ๊ฟ ยู บีน แดร์ บีฟอร์)
Stir it up with me [stir it up, stir it up baby]
(สเทอร์ อิท อั๊พ วิธ มี [ สเทอร์ อิท อั๊พ , สเทอร์ อิท อั๊พ เบ๊บี้ ])
All the ladies to my left, if you feel what I’m feel, holla,
(ออล เดอะ เลดิส ทู มาย เล๊ฟท , อิ๊ฟ ยู ฟีล ว๊อท แอม ฟีล , ฮอลละ ,)
Let me hear you scream, [yeah, yeah]
(เล็ท มี เฮียร ยู สครีม , [ เย่ , เย่ ])
All the sistas to my right if you feel what I’m feeling, come on
(ออล เดอะ sistas ทู มาย ไร๊ท อิ๊ฟ ยู ฟีล ว๊อท แอม ฟีลอิง , คัมมอน)
Stir it up with me
(สเทอร์ อิท อั๊พ วิธ มี)

[Gonna stir it up]
([ กอนนะ สเทอร์ อิท อั๊พ ])
I’m gonna stir it
(แอม กอนนะ สเทอร์ อิท)
[Mix it in my cup]
([ มิกซ์ อิท อิน มาย คัพ ])
I’m gonna mix it
(แอม กอนนะ มิกซ์ อิท)
[Gonna stir it up]
([ กอนนะ สเทอร์ อิท อั๊พ ])
Stir it
(สเทอร์ อิท)
Stir it
(สเทอร์ อิท)
[Mix it in my lovin’ cup]
([ มิกซ์ อิท อิน มาย ลัฝวิน คัพ ])

[Gonna stir it up]
([ กอนนะ สเทอร์ อิท อั๊พ ])
I’m go stir it
(แอม โก สเทอร์ อิท)
[Mix it in my]
([ มิกซ์ อิท อิน มาย ])
I’m gonna mix it
(แอม กอนนะ มิกซ์ อิท)
[Gonna stir it up]
([ กอนนะ สเทอร์ อิท อั๊พ ])
I’m gonna stir it
(แอม กอนนะ สเทอร์ อิท)
[Mix it in my lovin’ cup]
([ มิกซ์ อิท อิน มาย ลัฝวิน คัพ ])
Mix it in my….cup
(มิกซ์ อิท อิน มาย คัพ)
Gonna stir it…fade out
(กอนนะ สเทอร์ อิท เฟด เอ๊าท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m Still in Love คำอ่านไทย Teena Marie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น