เนื้อเพลง Your Love Gets Sweeter คำอ่านไทย Finley Quaye

You know your smile woman
(ยู โนว์ ยุร สไมล์ วู๊แม่น)
treat me so darn darn fine
(ทรี๊ท มี โซ ดาน ดาน ไฟน)
Give me such an appetite
(กี๊ฝ มี ซัช แอน แอ๊พเพไท้ท)
& I need your loving every night
(& ไอ นี๊ด ยุร ลัฝอิง เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท)

Your love gets sweeter everyday X4
(ยุร ลัฝ เก็ท สวีตเดอ เอวี่เดย์ X4)

Baby when you kiss my lips
(เบ๊บี้ เว็น ยู คิซ มาย ลิพ)
Make me wanna go head over heels – for you yeah!
(เม้ค มี วอนนา โก เฮด โอ๊เฝ่อร ฮีล ฟอร์ ยู เย่ !)
When you whisper in my ear
(เว็น ยู วิสเพ่อร์ อิน มาย เอียร)
What I say is how I feel for you yeah!
(ว๊อท ไอ เซย์ อีส ฮาว ไอ ฟีล ฟอร์ ยู เย่ !)

Your love gets sweeter everyday X4
(ยุร ลัฝ เก็ท สวีตเดอ เอวี่เดย์ X4)

Since I was sweet sixteen
(ซิ๊นซ ไอ วอส สวี้ท ซิคซทีน)
I wanted to make you my queen
(ไอ ว้อนท ทู เม้ค ยู มาย ควีน)
Then until the day you were
(เด็น อันทิล เดอะ เดย์ ยู เวอ)
You are the loving girl who’s taken my hand
(ยู อาร์ เดอะ ลัฝอิง เกิร์ล ฮู เทคเอ็น มาย แฮนด์)

Your love gets sweeter everyday X4
(ยุร ลัฝ เก็ท สวีตเดอ เอวี่เดย์ X4)

Now I’m glad I’m an older man
(นาว แอม แกล๊ด แอม แอน โอลเดอะ แมน)
I can see things are riding to plan
(ไอ แคน ซี ทริง เอส แซร์ ไรดอิง ทู แพลน)
Baby if you promise me
(เบ๊บี้ อิ๊ฟ ยู พรอมอิซ มี)
We can build our world together for true me & you
(วี แคน บิ้ลดํ เอ๊า เวิลด ทูเก๊ทเธ่อร์ ฟอร์ ทรู มี & ยู)
I gonna take it to you
(ไอ กอนนะ เท้ค อิท ทู ยู)

Your love gets sweeter everday X4
(ยุร ลัฝ เก็ท สวีตเดอ everday X4)

You walk so sweetly when you walk, when you talk
(ยู ว๊อล์ค โซ ซวิทลิ เว็น ยู ว๊อล์ค , เว็น ยู ท๊อล์ค)
& you dance for me girl X2
(& ยู แด๊นซ์ ฟอร์ มี เกิร์ล X2)

I’ll never make you blue
(อิลล เน๊เฝ่อร์ เม้ค ยู บลู)
I’ll never
(อิลล เน๊เฝ่อร์)
I’ll never make you blue
(อิลล เน๊เฝ่อร์ เม้ค ยู บลู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Your Love Gets Sweeter คำอ่านไทย Finley Quaye

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น