เนื้อเพลง Da Hui คำอ่านไทย The Offspring

I don’t wanna f*ck with Da Hui
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เอฟ *ck วิธ ดา Hui)
I don’t wanna f*ck with Da Hui
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เอฟ *ck วิธ ดา Hui)
I don’t wanna f*ck with Da Hui
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เอฟ *ck วิธ ดา Hui)
Because Da Hui will f*ck with me
(บิคอส ดา Hui วิล เอฟ *ck วิธ มี)
I don’t wanna think about Da Hui
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ทริ๊งค อะเบ๊าท ดา Hui)
I don’t wanna think about Da Hui
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ทริ๊งค อะเบ๊าท ดา Hui)
I don’t wanna think about Da Hui
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ทริ๊งค อะเบ๊าท ดา Hui)
Because Da Hui will f*ck with me
(บิคอส ดา Hui วิล เอฟ *ck วิธ มี)
Out in the port that’s where I’ll never be
(เอ๊าท อิน เดอะ ผอร์ท แด้ท แวร์ อิลล เน๊เฝ่อร์ บี)
I’m not a part of the neutral society
(แอม น็อท ดา พาร์ท อ็อฝ เดอะ นิ๊วทรอล โซไซ๊ที่)
Stuck on the shoulder that’s why they follow me
(ซทัค ออน เดอะ โช๊ลเด้อร์ แด้ท วาย เด ฟ๊อลโล่ว มี)
Diggin for scraps where the guilty lie
(ดิคกิน ฟอร์ ซคแร็พ แวร์ เดอะ กีลทิ ไล)
I don’t wanna park into Da Hui
(ไอ ด้อนท์ วอนนา พาร์ค อิ๊นทู ดา Hui)
I don’t wanna park into Da Hui
(ไอ ด้อนท์ วอนนา พาร์ค อิ๊นทู ดา Hui)
I don’t wanna park into Da Hui
(ไอ ด้อนท์ วอนนา พาร์ค อิ๊นทู ดา Hui)
Because I don’t really feel comfortable
(บิคอส ไอ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ ฟีล คอมโฟเทเบิ่ล)
Out in the port that’s where I’ll never be
(เอ๊าท อิน เดอะ ผอร์ท แด้ท แวร์ อิลล เน๊เฝ่อร์ บี)
I’m not a part of the neutral royalty
(แอม น็อท ดา พาร์ท อ็อฝ เดอะ นิ๊วทรอล รอยแอ็ลทิ)
Stuck on the shoulder, I’m not complaining
(ซทัค ออน เดอะ โช๊ลเด้อร์ , แอม น็อท ค็อมพเลนอิง)
Diggin for scraps on ? ? line
(ดิคกิน ฟอร์ ซคแร็พ ออน ไลน์)
Out in the port that’s where I’ll never be
(เอ๊าท อิน เดอะ ผอร์ท แด้ท แวร์ อิลล เน๊เฝ่อร์ บี)
I’m not a part of the neutral society
(แอม น็อท ดา พาร์ท อ็อฝ เดอะ นิ๊วทรอล โซไซ๊ที่)
Stuck on the shoulder that’s where you’ll find me
(ซทัค ออน เดอะ โช๊ลเด้อร์ แด้ท แวร์ โยว ไฟนด์ มี)
Diggin for scraps where the guilty lie
(ดิคกิน ฟอร์ ซคแร็พ แวร์ เดอะ กีลทิ ไล)
Don’t f*ck with Da Hui
(ด้อนท์ เอฟ *ck วิธ ดา Hui)
Don’t f*ck with Da Hui
(ด้อนท์ เอฟ *ck วิธ ดา Hui)
Don’t f*ck with Da Hui
(ด้อนท์ เอฟ *ck วิธ ดา Hui)
Because Da Hui will f*ck with you
(บิคอส ดา Hui วิล เอฟ *ck วิธ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Da Hui คำอ่านไทย The Offspring

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น